Jump to content

Recommended Posts

Scoala, educatia si studiile pentru Romani in Germania 

1. Sistemul şcolar şi tipurile de şcoli din Germania

Obligativitatea învăţământului

Toţi copii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la şcoală. Obligativitatea învăţământului începe de regulă în toamna anului în care copilul împlineşte şase ani. Aceasta durează în cele mai multe cazuri până la finalul anului şcolar în care tinerii împlinesc vârsta de 18 ani. Reglementările concrete privind obligativitatea învăţământului diferă în diversele landuri federale. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar. Frecventarea şcolilor de stat este gratuită. În Germania există suplimentar şi şcoli particulare. Acestea solicită de regulă o taxă şcolară de la părinţi.
 

Quote

SFAT

Vârsta minimă de la care un copil poate sau trebuie să meargă la şcoală, diferă de la un land federal la altul. Informaţi-vă la inspectoratul şcolar din comuna sau oraşul dumneavoastră, precum şi la Oficiul de consultanţă pentru migraţie cu privire la reglementările din landul dumneavoastră federal.

Tipuri de şcoli

Pentru instruirea şcolară sunt răspunzătoare în Germania landurile. Fiecare land federal are particularităţi, în special denumirile tipurilor de şcoli pot diferi. Însă calea de formare a copiilor şi tinerilor este asemănătoare în toate landurile federale:
 

Quote

SFAT

O primă imagine generală asupra sistemului şcolar, tipurile de şcoli şi diplomele de absolvire găsiţi în mai multe limbi pe pagina de internet www.wir-sind-bund.de, punctul de meniu „Eltern”.

Şcoala elementară (treapta primară)

Toţi copiii urmează mai întâi timp de patru ani (în landurile Berlin şi Brandenburg şase ani) şcoala elementară. Aici este valabil principiul domiciliului: cu alte cuvinte, copiii sunt înscrişi de regulă la şcoala elementară din apropierea domiciliului acestora. În unele landuri federale, părinţii pot alege ei şcoala elementară pentru copilul lor.

În ultimul an al şcolii elementare se decide la care şcoală (treapta secundară I) urmează să meargă apoi copiii. În acest scop, învăţătorii de la şcoala elementară întocmesc o recomandare („recomandare de trecere”), care trebuie să fie corelată cu o consultare a părinţilor. În cele mai multe dintre landurile federale, părinţii pot hotărî la care şcoală va urma să meargă copilul lor. Hotărâtoare pentru recomandare sunt notele din şcoala elementară şi evaluările condiţiilor necesare individuale ale copiilor de către învăţători.

Şcoli superioare (treapta secundară I şi II) În unele landuri federale, copiii pot urma un curs de probă la şcoala superioară. O vedere de ansamblu asupra reglementărilor individuale este disponibilă pe pagina de internet a Conferinţei miniştrilor culturii (www.kmk.org).

Sistemul şcolar din treptele secundare I şi II este foarte diferenţiat în Germania. Părinţii trebuie să se consulte cu mare atenţie cu copilul şi învăţătorul acestuia la alegerea şcolii. Inspectoratele şcolare oferă informaţii în acest sens.

Există următoarele tipuri de şcoli superioare:

 • Şcoli generale (până la clasa a 9-a sau a 10-a)
 • Gimnazii reale (până la clasa a 10-a)
 • Şcoli cu mai multe procese de învăţământ (aici se pot obţine diplome de şcoală generală sau de gimnaziu real)
 • Licee (până la clasa a 12-a sau a 13-a)
 • Şcoli universale (cu sau fără treaptă gimnazială superioară, aici se pot obţine toate diplomele)

In mai multe landuri există tipuri de şcoli superioare la care procesele de învăţământ ale şcolii generale şi gimnaziului real sunt comasate organizatoric – la aceste şcoli se poate obţine atât diploma de şcoală generală cât şi diploma de gimnaziu real:

 • şcoala medie (Saxonia, Bavaria)
 • şcoala secundară (Saxonia Superioară, Bremen, Berlin)
 • şcoala obişnuită (Turingia)
 • şcoala superioară (Brandenburg, Saxonia Inferioară)
 • şcoala reală extinsă (Saarland)
 • şcoala reală plus şi şcoala generală şi reală combinată sau comasată (Renania-Palatinat)
 • şcoala generală şi reală Integrată, respectiv şcoala de cartier (Hamburg)
 • şcoala regională (Renania-Palatinat), Mecklenburg-Antepomerania, Schleswig-Holstein)
 • şcoala reală profesională (Baden-Württemberg)

Obligativitatea învăţământului este valabilă şi pentru copiii şi tinerii cu handicap sau cu necesar special de asistenţă pedagogică. Inspectoratul şcolar decide asupra unui necesar special de asistenţă pedagogică în urma unei proceduri corespunzătoare. Acest lucru trebuie solicitat de către părinţi sau şcoală. În funcţie de rezultat, copilul poate urma fie o şcoală generală, fie va fi transferat la o şcoală cu asistenţă. Există diverse tipuri de şcoli cu asistenţă (în unele landuri federale se numesc şi şcoli speciale, centre de asistenţă sau şcoli pentru persoane cu handicap).

După obţinerea diplomei de şcoală generală sau de gimnaziu real, tinerii pot urma fie o şcoală din treapta secundară II până la maturitatea generală pentru învăţământul superior (bacalaureat), sau până la maturitatea pentru învăţământul superior profesional (bacalaureat profesional), care dă dreptul la un studiu la universităţi şi şcoli superioare, sau încep o pregătire profesională prin înscrierea la cursurile unei şcoli profesionale. În urma obţinerii diplomei de gimnaziu real există mai multe opţiuni profesionale decât în cazul unei diplome de şcoală generală. Pregătirea din liceu sau din treapta gimnazială superioară se încheie după clasa a 12-a sau a 13-a cu maturitatea generală pentru învăţământul superior (bacalaureat), care îndreptăţeşte la un studiu la universităţi şi şcoli superioare. Bacalaureatul profesional îndreptăţeşte la un studiu la şcoli superioare (de specialitate). În unele landuri, după diploma de gimnaziu real se poate obţine maturitatea generală pentru învăţământul superior şi la şcolile profesionale.

Pe perioada duratei de şcolarizare este posibilă în principiu schimbarea de la un tip de şcoală la altul, dacă se obţin notele necesare.
 

Quote

SFAT

Informaţi-vă ce alte şcoli superioare există în landul dumneavoastră federal, ce diplome se pot obţine acolo şi la ce căi de formare ulterioară îndreptăţesc diplomele respective! Fiecare Minister al culturii sau educaţiei are o pagină de internet, pe care sunt prezentate toate căile de formare. Şi administraţiile şcolare şi chiar şi şcolile oferă consultanţă. Cele mai multe şcoli organizează (de regulă la începutul anului) o „Zi a uşilor deschise”, în care părinţii şi copiii se pot informa asupra ofertelor.

 

Quote

LISTĂ DE VERIFICARE

Ofertele diverselor şcoli diferă între ele. Informaţi-vă la inspectoratul şcolar, pe internet sau de la alţi părinţi asupra şcolilor locale. Întrebările următoare vă pot ajuta la alegerea unei şcoli pentru copilul dumneavoastră:

 • Ce diplome oferă şcoala?
 • Ce oferte suplimentare de învăţământ are şcoala (de exemplu limbi străine)?
 • Se fac oferte suplimentare pentru copii (de exemplu asociaţii de lucru, cursuri sportive, oferte muzicale şi culturale, actorie sau altele)?
 • Există oferte de asistenţă suplimentare (de exemplu perfecţionarea limbii, ajutor la teme)?
 • Sunt ajutaţi copiii cu probleme de învăţare?
 • Cum sunt amenajate sălile de clasă?
 • Are şcoala o ofertă de zi întreagă sau de îngrijire după-amiază?
 • Există o masă de prânz caldă la şcoală?
 • Există zile de consultaţie a profesorului pentru părinţi sau alte oferte pentru părinţi?
Quote

INDICAŢIE IMPORTANTĂ

Călătoriile cu clasa, excursiile, sărbătorile şcolare, reprezentaţiile şcolare şi lecţiile de înot sunt în Germania parte a programului de învăţământ şi a unei zile obişnuite de şcoală. Copilul dumneavoastră ar trebui să participe la aceste manifestări deoarece astfel are ocazia să înveţe multe lucruri noi şi pentru că aceste activităţi în comun întăresc în special motivaţia şi plăcerea copiilor de a merge la şcoală, dar şi abilităţile lor lingvistice.

Oferte speciale de asistenţă

Pentru copiii şi tinerii cu altă limbă maternă decât limba germană, există în grădiniţă şi şcoală oferte speciale de învăţare a limbii germane, parţial şi în limba maternă. În toate landurile federale se susţin teste de limbă încă din grădiniţă sau înainte de înscrierea la şcoală, pentru a determina necesarul individual de asistenţă al copiilor. La acestea se adaugă diferite oferte de asistenţă în funcţie de landul federal.
 

Quote

SFAT

Pentru succesul educaţiei copilului dumneavoastră este important ca acesta să vorbească bine limba germană. Utilizaţi de aceea ofertele de învăţare a limbii! În unele landuri federale participarea la ofertele de învăţare a limbii germane este obligatorie pentru copiii la care s-a constatat un necesar de asistenţă. În multe landuri federale este – în funcţie de tipul de şcoală – şi posibilă învăţarea unor limbi materne (de exemplu turcă, italiană, rusă, spaniolă) ca limbă străină în şcoală. Informaţii referitoare la ofertele pentru învăţarea limbii germane şi învăţarea limbii materne în şcoală găsiţi direct la grădiniţa sau şcoala copilului dumneavoastră, precum şi la Oficiul de consultanţă pentru migraţie şi la serviciile de migraţie pentru tineri.

Copiii şi tinerii care sosesc în Germania pe parcursul duratei lor de şcolarizare au nevoie de un sprijin special. Pentru aceştia există clase de asistenţă sau de învăţare a limbii, în care sunt asistaţi de cadre didactice cu calificare specifică înainte de a se muta în clasele obişnuite. Ce oferte există pentru copilul dumneavoastră puteţi afla la inspectoratul şcolar.
 

Quote

SFAT

Dacă doriţi să vă ajutaţi copilul este important să vă informaţi bine asupra sistemului educaţional din Germania şi asupra ofertelor locale. Este bine să fiţi informat atât despre ziua obişnuită de la şcoală, cât şi despre progresele copilului dumneavoastră. Şcolile organizează în acest sens seri cu părinţii şi discuţii cu părinţii. În acest cadru puteţi să discutaţi cu profesorii copilului dumneavoastră şi să abordaţi şi probleme. În toate şcolile germane există comitete de părinţi. Contactaţi comitetul de părinţi al şcolii dumneavoastră pentru a intra în contact cu alţi părinţi! Fiecare land are totodată un comitet de părinţi al landului de la care puteţi primi consultanţă.

 

Quote

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:

 • Autoritatea şcolară/inspectoratul şcolar
 • Şcoli/conducerea şcolii
 • Comitetul de părinţi, reţele pentru părinţi
 • Oficiul de consultanţă pentru migraţie pentru imigranţi adulţi
 • Servicii de migraţie pentru tineri
 • Organizaţii pentru migranţi

Internet:

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Calificarea profesională

O pregătire bună este condiţia necesară cea mai importantă pentru începerea cu succes a vieţii profesionale. Pentru a găsi în Germania un loc de muncă este important să fi obţinut o calificare profesională sau să fi încheiat un studiu.

O calificare profesională durează de regulă doi până la trei ani şi decurge de cele mai multe ori în aşa-numitul sistem dual. Asta înseamnă: Instruirea practică în întreprindere se combină cu fazele de învăţare teoretică din şcoală. Anumite pregătiri, de exemplu în domeniul îngrijirii, se fac numai în şcoli. Condiţia necesară pentru accesul la o calificare profesională este de regulă cel puţin o diplomă de şcoală generală.

Alegerea profesiei

În Germania există în jur de 400 de meserii. Oficiul de consultanţă profesională al Agenţiei pentru Muncă consultă tinerii la alegerea profesiei.

Vă puteţi adresa în acest sens angajaţilor de la centrele de informaţii profesionale ale Agenţiilor de muncă.

Administraţia federală caută solicitanţi de orice naţionalitate pentru mai mult de 130 de meserii. Ce meserii există şi cum poate aplica copilul dumneavoastră aflaţi pe pagina de internet www.wir-sind-bund.de. Informaţiile pentru părinţi sunt disponibile în mai multe limbi.
 

Quote

SFAT

În multe profesii sunt importante cunoştinţele de limbă. Informaţi-vă împreună cu copilul dumneavoastră cu privire la profesiile la care limba dumneavoastră maternă reprezintă un avantaj.

Înainte de începerea calificării profesionale, persoana în curs de formare profesională încheie un contract de instruire în scris cu instituţia de instruire. Acesta reglementează componentele şi scopul instruirii. Tinerii care au nevoie de sprijin financiar pe parcursul instruirii pot solicita de la Agenţia pentru Muncă aşa-numitul ajutor de studii profesionale.

Quote

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:

 • Oficiul de consultanţă profesională al Agenţiei pentru Muncă
 • Oficiul de consultanţă pentru migraţie pentru imigranţi adulţi
 • Servicii de migraţie pentru tineri

Internet:

 • Agenţia Federală pentru Muncă:

www.arbeitsagentur.de, domeniul Cetăţeni, punctul de meniu „Ausbildung”

www.planet-beruf.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Telefon:

 • Centrul de servicii al Agenţiei pentru Muncă: +49 800 4 5555 00 (luni până vineri, ora 8 până la 18, gratuit)

Materiale informative:

 • Publicaţia Agenţiei pentru Muncă (disponibilă la www.arbeitsagentur.de) Beruf aktuell – Lexikon der Ausbildungsberufe (Profesia actuală – enciclopedia meseriilor)

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. Studiul în Germania

În Germania există diferite tipuri de şcoli superioare:

 • Universităţi
 • Şcoli tehnice superioare
 • Şcoli superioare de muzică şi arte
 • Şcoli superioare de pedagogie
 • Şcoli superioare de meserii
 • Şcoli superioare de administraţie

Condiţii necesare pentru studiu

Condiţia necesară pentru un studiu este în funcţie de tipul de şcoală superioară, maturitatea pentru învăţământul superior sau maturitatea pentru învăţământul superior profesional. În cazul diplomelor din străinătate, decid serviciile academice pentru străinătate ale şcolilor superioare sau biroul de serviciu „uni-assist” dacă există condiţiile necesare pentru un studiu. Măsura în care studiile absolvite deja într-o altă ţară pot fi adăugate la un studiu în Germania rămâne la latitudinea şcolilor superioare.

Un sprijin special există din partea programului de promovare „Fond de garanţie-domeniul şcolilor superioare” al fundaţiei Otto Benecke e.V. pentru migranţi tineri, care trăiesc în Germania ca refugiaţi, imigranţi evrei, persoane emigrate după 1. ianuarie 1993 sau rude ale acestora şi care obţin aici maturitatea pentru învăţământul superior şi doresc să se pregătească pentru un studiu la o şcoală superioară. Informaţii şi adrese în acest scop găsiţi la www.jmd-portal.de, punctul de meniu „Bildungsberatung”.

Taxe de studii

Pentru un studiu Bachelor la şcoli superioare germane de stat nu se percep taxe generale de studii. Fiecare persoană care studiază trebuie să achite aşa-numite contribuţii semestriale. Pentru anumite programe de masterat se pot percepe taxe de studii. Şcolile superioare private percep de regulă taxe considerabil mai mari. Pentru finanţarea (parţială) a unui studiu, Oficiul federal de sprijinire a persoanelor înzestrate şi diverse fundaţii acordă în Germania burse.
 

Quote

SFAT

Persoanele care studiază au în anumite condiţii necesare dreptul la un ajutor de pregătire din partea statului (BAföG). O parte din acest ajutor trebuie restituit după încheierea pregătirii.

Pe lângă studiile clasice care au loc exclusiv la şcoli superioare şi şcoli superioare de meserii, sunt disponibile în ultimii ani şi studii duale. Acestea pun un accent mai mare pe practică. Între persoana care studiază şi întreprindere există o relaţie contractuală, care include de regulă o plată de mărime variabilă.
 

Quote

SFAT

Şi administraţia federală oferă studii duale. Descrierea studiilor se găseşte pe pagina de internet www.wir-sind-bund.de.

 

Quote

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:

 • Universităţi/Oficiul pentru promovarea pregătirii a asistenţei studenţeşti
 • Servicii de migraţie pentru tineri
 • Oficiul de consultanţă pentru migraţie pentru imigranţi adulţi

Internet:

Telefon:

 • Centrul de servicii al Agenţiei pentru Muncă: +49 800 4 5555 00 (luni până vineri, ora 8 până la 18, gratuit)
 • Hotline BAföG al Ministerului Federal pentru educaţie şi cercetare: +49 800 2236341 (luni până vineri, ora 8 până la 20, gratuit)
 • Fundaţia Otto Benecke e. V.: +49 0228 8163-0

Share this post


Link to post
Share on other sites

4. Învăţământul pentru adulţi

În Germania există multe posibilităţi de perfecţionare şi după şcoală sau universitate. În cadrul învăţământului pentru adulţi puteţi să obţineţi calificări generale sau diplome de absolvire. Există cursuri de zi sau serale, dar şi învăţământ la distanţă (de exemplu telecolegiu sau universitate la distanţă).

Agenţia Federală pentru Muncă este o persoană de contact importantă când vine vorba de perfecţionarea dumneavoastră profesională. În cartea de telefon şi în Pagini Galbene© găsiţi totodată institute pentru formare şi perfecţionare. Universităţile populare îşi ţin cursurile aproape peste tot în Germania.

Posibile sunt de exemplu:

 • Măsuri de perfecţionare
 • Cursuri de învăţare a limbii
 • Intermedierea locurilor pentru practică
 • Cursuri speciale de încadrare pentru adulţi tineri

 

Quote

Aici vă puteţi informa

Pe plan local:

 • Agenţia pentru Muncă
 • Universitatea populară
 • Institute de formare, institute de perfecţionare
 • Oficiul de consultanţă pentru migraţie pentru imigranţi adulţi

Internet:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this   • Popular Contributors

  Nobody has received reputation this week.

 • Posts

  • Buna!  Ca un update la aceasta postare! Doamna Anca Monica Mocanu are si un website personal unde puteti sa gasiti mai multe informatii si sa o contactati!  Consultanta in Danemarca  
  • Salut Stefan,desigur,s-ar putea face si pentru Ungaria,ai dorii tu daca e sa te ocupi de sectiunea Romani in Ungaria daca o facem? Sa scrii informatii si cum s-ar putea descurca romanii ce vin in Ungaria? Merci!
  • Salutări! Pentru românii stabiliți în Ungaria, cred că am putea dezvolta nişte secțiuni aici, aşa cum sunt deja pentru alte țări. Ce ziceți, administratori? Vă invit şi în grupul de facebook dedicat românilor din Ungaria: https://www.facebook.com/groups/romani.budapest
  • nume: Angolo dell'est Negozio Rumeni Online adresa: Via Tiziano Vecellio 25/D Belluno (BL) tel.: 3519095254 website: www.angolodellest.it  mail: comenzi@angolodellest.it www.angolodellest.it  Angolo dell'est Negozio rumeni online alimentare con tipico est-Europeo e NON solo. Offriamo una gamma vasta di dolci, salumi,salsicce , formaggi e tanto altro. Siamo sempre disponibili in negozio nei orari di apertura è online sulla nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo a visitare il nostro sito www.angolodellest.it 
  • Împreună cu un grup de români am pornit petiția pentru deschiderea unui Consulat pe Jylland. Acest lucru ar fi în avantajul tuturor românilor care trăiesc pe Jylland ți Fyn, reducând considerabil numărul orelor petrecute în mașină și reducerea substanțială a cheltuielilor ori de cate ori avem nevoie de un act românesc. Cu alte cuvinte, drum mai scurt, cheltuieli mai mici și mai puține ore în mașină. Pentru a avea succes este nevoie de implicarea noastră a tuturor în răspândirea veștii acestei petiții. Pe Jylland si Fyn trăim peste 17 500 români adulți cu drept de vot. Ar fi frumos să adunăm un număr de cel puțin 3500 semnături, adică 20% din po****ția română cu drept de vot din aceste zone.  Inițiativa petiției este una transparentă, transpartinică, apolitică care are nevoie de susținerea fiecăruia dintre noi, atât persoane fizice cat și juridice, organizații și asociații, etc. Implică-te și tu cum poți. Orice susținere și idee este binevenită . SEMNEAZĂ petiția prin accesarea acestui link :  https://www.petitieonline.com/consulat_general_pe_juland URMĂREȘTE pagina de facebook a petiției aici:  https://www.facebook.com/Consulat-pe-Jylland-110011560467733/ Dă SHARE la postările noastre!   afiș petitie.pdf
×