Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. RomaniaUnita

    Români în Ungaria

    Salut Stefan,desigur,s-ar putea face si pentru Ungaria,ai dorii tu daca e sa te ocupi de sectiunea Romani in Ungaria daca o facem? Sa scrii informatii si cum s-ar putea descurca romanii ce vin in Ungaria? Merci!
  1. Load more activity


×