Jump to content

Recommended Posts

Ghidul lucratorului Roman in Grecia (Republica Elena)

I. Informaţii privind piaţa muncii din Grecia

1. Unde se găsesc posturi vacante?

OAED (Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de Muncă) în Grecia constituie o entitate juridică de drept public aflată sub supravegherea Ministerului Muncii, Asigurărilor Sociale şi de Securitate Socială. Aceasta este condusă de către Guvernatorul regiunii şi de către consiliul de administraţie.

Coordonatele de contact:

Tel: 0030.210.998.9000

Fax: 0030.210.998.9500

Email: infoportal@oaed.gr

Adresă Sediu Central: Str. Ethnikis Antistaseos nr 8, Alimos, cod 17456 Atena.

 

OAED este format din Centrul Administrativ, şapte Directorate Regionale, un sistem al Serviciilor Publice de Angajare – cunoscut, de asemenea, drept Centrul de Promovare a Angajărilor - şi unităţile sale educaţionale (EPAS, IEK şi KEK).

Operaţiunea OAED este bazată pe următorii trei piloni:

(i) promovarea către angajare;

(ii) asigurarea în caz de şomaj, protecţia socială pe perioada maternităţii şi protecţia familiei;

(iii) educaţie vocaţională.

 

OAED este autoritatea publică şi structura centrală care manageriază următoarele:

1. Politicile Active ale Pieţei Muncii (PAPM) în vederea gestionării situaţiei şomajului, promovarea angajărilor şi formării vocaţionale atât pentru şomeri cât şi pentru cetăţenii angajaţi.

2. Politicile Pasive ale Pieţei Muncii (PPPM) privind măsurile ce vizează asigurările de şomaj (beneficiul de şomaj regulat) şi alte beneficii de securitate socială şi alocaţii (alocaţii de familie, alocaţii de maternitate etc.)

3. PAPM pentru educaţie vocaţională iniţială combinate cu practica de lucru/ucenicie (Sistemul de Ucenicie)

 

II. Reguli privind libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Greciei.

A. Găsirea unui loc de muncă:

1. Cum se caută un loc de muncă?

Pentru găsirea unui loc de muncă în Grecia, cetățenii români pot contacta:

În România:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20- 22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: http://www.anofm.ro, care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES: http://eures.anofm.ro/.

Quote

Atenţie! Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţii referitoare la:

- înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;

- sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecţia si plasarea forţei de muncă în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii. De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

În Grecia:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (O.A.E.D) care are sucursale în toate oraşele din Grecia.

Date de contact:

Tel: 0030.210.998.9000

Fax: 0030.210.998.9500

Email: infoportal@oaed.gr

Adresă Sediu Central: Str. Ethnikis Antistaseos nr 8, Alimos, cod 17456 Atena.

 

B. Stabilirea pe teritoriul Greciei:

1. Cum este reglementată circulaţia mărfurilor şi a capitalurilor?

Cele mai multe bunuri sunt supuse cunoscutului "principiu de recunoaştere reciprocă", în conformitate cu care produsele fabricate în mod legal într-un stat membru pot fi comercializate şi vândute în mod liber în toate celelalte state UE. În anumite sectoare sensibile, cum ar fi construcţiile şi produsele farmaceutice, continuă să se aplice anumite restricţii comerciale. În plus, statele membre pot restrânge libera circulaţie a mărfurilor pe piaţa internă, în anumite circumstanţe, cu privire la aspecte cum ar fi protecţia mediului sau de sănătate publică. În general, cetăţenii UE pot cumpăra liber bunuri pentru uz personal în alte state membre, cum este şi Grecia. Taxa pe valoarea adăugată ( TVA ) şi accizele sunt incluse în preţul de achiziţie, ceea ce înseamnă că nu se pot impune taxe suplimentare. Cu toate acestea, există restricţii privind anumite produse, cum ar fi alcoolul şi tutunul, de asemenea, la achiziţionarea unui autovehicul dintr-un stat membru şi transferul în Grecia pentru uz personal.

Libera circulaţie a capitalurilor

Din vara anului 2015, în urma dificultăților întâmpinate în cadrul negocierilor cu creditorii externi, Grecia a impus capital controlul asupra tuturor depozitelor bancare, atât transferurile, cât și retragerile bancare fiind strict monitorizate și limitate la sume stabilite. Grecia se află în continuare în Uniunea Europeana Economică şi Monetară (EMU) moneda fiind euro. Cetăţenii români, deținători de AFM (număr personal de identitate fiscală) pot să-şi deschidă un cont bancar, să cumpere acţiuni, să investească, să achiziţioneze bunuri imobiliare în Grecia. Companiile româneşti pot investi, deţine sau administra întreprinderi din Grecia. Anumite excepţii ale acestui principiu sunt legate de taxe şi impozite, supervizare preventivă, politica publică, spălare de bani şi sancţiuni financiare prevăzute de Politica Europeană de Securitate şi Apărare.

 

2. Cum se poate obţine o locuinţă în Grecia?

Cumpărare: Prin întocmirea şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare la biroul notarului public, cu înregistrările necesare la cărţile funciare, cadastru etc.

Închiriere: Prin întocmirea contractului de închiriere cu proprietarul imobilului în trei exemplare, dintre care unul pentru proprietar, unul pentru chiriaş şi unul pentru autoritatea fiscală, unde trebuie depus de către proprietar şi înregistrat.

 

3. Unde se pot găsi informaţii cu privire la şcoli şi grădiniţe?

Informaţii cu privire la şcolile de stat se pot găsi la primăria din raza de domiciliu, sau rezidenţă. Tot aici se face și înscrierea și se alocă o anumită școală de cartier. Copilul poate fi înscris deci la şcoala, sau la grădiniţa de stat din raza teritorială unde părinţii au rezidenţa, sau domiciliul. Trebuie să existe o dovadă a spaţiului de locuit (contract de casă, luare în spaţiu, numele părintelui menţionat pe factura de plată a energiei electrice sau a telefonului). Există și foarte multe grădiniţe şi şcoli particulare.

 

4. Cum se realizează transferul automobilului şi ce trebuie ştiut cu privire la permisul de conducere?

Comisia Europeană a stabilit o serie de regulamente comune privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, valabilitatea asigurării auto, precum şi posibilitatea înregistrării automobilului într-o ţară gazdă.

Autovehiculele înmatriculate în România, ai căror proprietari sunt cetăţeni români care au calitatea de turişti sau vizitatori pot circula în Republica Elenă, dar nu mai mult de 6 luni de la data primei intrări.

Permisul de conducere eliberat în România poate fi preschimbat în permis de conducere elen prin intermediul Direcţiei Generale de Transporturi şi Comunicaţii din cadrul Ministerului Transporturilor din Grecia care are şi birouri regionale

Înmatricularea automobilului în Grecia

Cetăţenii români rezidenţi care deţin autoturisme înmatriculate în România au obligaţia înregistrării acestora încă de la intrarea în Grecia urmând ca, în cel mai scurt timp (48 de ore), să se prezinte la birourile vamale din raza de rezidenţă în vederea înregistrării acestora. După finalizarea acestei proceduri de import, se solicită înmatricularea la Ministerul Transporturilor prin birourile regionale specializate. Înaintea înmatriculării cu numere elene, autoturismele sunt supuse verificării tehnice.

Asigurarea maşinii

În Grecia, toţi proprietarii de autoturisme au obligaţia încheierii unei asigurări de răspundere civilă. De asemenea, asigurarea RCA oferă, cu un cost suplimentar şi posibilitatea asigurării asistenţei tehnice în caz de defecţiuni (24/24). Autovehiculele pot fi asigurate CASCO, fiind necesară încheierea unei poliţe separate. Plata impozitelor şi taxelor se efectuează în funcţie de capacitatea cilindrică şi de vechimea vehiculului.

 

5. Care sunt procedurile de înregistrare şi obţinere a permisului de şedere?

În conformitate articolului 8 a Directivei 2004/38/CE ratificată în Grecia prin Decretul 106/2007 cetăţenii U.E care doresc să locuiască în Grecia o perioadă mai mare de trei luni de la data sosirii lor trebuie ca, înainte de sfârşitul trimestrului, să se prezinte personal la autorităţile de 9 poliţie de la locul de rezidenţă, pentru înregistrare. Pentru obţinerea certificatului de înregistrare este necesară depunerea la autorităţile de poliţie menţionate mai sus a următoarelor documente:

- carte de identitate sau paşaport valabil;

- dovada că este respectată una dintre următoarele condiţii:

a. sunt angajaţi într-o activitate economică (la un angajator sau ca liber-profesionişti);

b. au resurse suficiente să se întreţină pe ei şi membrii lor de familie, după caz şi o asigurare de sănătate pentru a avea certitudinea că nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului membru gazdă pe durata şederii lor;

c. urmează cursuri profesionale în calitate de cursanţi, au suficiente resurse să se întreţină pe ei şi membrii lor de familie, după caz şi au o asigurare de sănătate, pentru a avea certitudinea că nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului elen pe durata şederii lor;

d. au calitatea de membru al familiei unui cetăţean UE care se înscrie într-una dintre categoriile de mai sus.

 

6. Ce trebuie făcut înainte şi imediat după sosirea pe teritoriul Greciei?

Pentru deplasarea în Grecia, cetăţenii români:

* Trebuie să deţină paşaport sau carte de identitate românească în perioadă de valabilitate;

* Trebuie să informeze, în termen de trei luni de la sosirea în Grecia, autoritatea de înregistrare responsabilă pe teritoriul elen (de regulă poliţia din raza de domiciliu, sau rezidenţă);

 

C. Condiţii de muncă:

1. Cum este reglementată recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor?

Începând cu data de 01.01.2007, diplomele universităţilor de stat din România sunt recunoscute automat în Grecia. În cazul universităţilor de Medicină, Farmacie şi Stomatologie, recunoaşterea diplomei de licenţă se realizează prin eliberarea Certificatului de Conformitate de către Ministerul Sănătăţii din România, în urma cererii celui interesat. În Grecia, instituţia care se ocupă de recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate şi furnizarea de informaţii privind studiile de învăţământ superior din străinătate este Organismul Inter-Universitar de Recunoaştere a Diplomelor din Străinătate şi Informare – DOATAP (fost DIKATSA).

Sediul DOATAP din Atena se află pe str. Agios Konstantinou 54, cod poştal 104 37, tel. (+30) 210- 52 81 000, fax (+30) 210- 52 39 525. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 14.00. În plus, în acelaşi interval orar, însă în prima şi în cea de-a treia vineri din lună, este deschis doar biroul de informaţii. La Salonic, Centrul DOATAP este situat în clădirea Dioikhthrio (Ministerul Macedoniei şi Traciei), cod poştal 541 23, tel. (+30) 2310-37 93 71-3, fax (+30) 2310-37 93 74. Programul de lucru cu publicul este la fel ca cel din Atena.

De altfel, toate statele membre UE au un asemenea organism care facilitează mobilitatea studenţilor. Organismele naţionale formează reţeaua NARIC. Legea elenă acordă DOATAP competenţă exclusivă în ceea ce priveşte deciziile cu privire la cele mai înalte edificii educaţionale situate în străinătate şi calificărilor pe care le-au obţinut solicitanţii. Deţinătorul diplomei emise de o instituţie de învăţământ din străinătate prezintă o solicitare de recunoaştere a calificărilor, împreună cu documentele doveditoare aferente. O comisie specială examinează cererea şi înaintează o propunere către conducerea DOATAP. Aceasta adoptă o decizie pe baza căreia se emite actul de echivalare. Pentru ca această calificare să fie recunoscută, trei factori sunt examinaţi, fiind decisivi, în ceea ce priveşte studiile pentru care a fost acordată echivalarea:

a. Nivelul academic al instituţiei care a acordat diploma.

b. Nivelul facultăţii sau departamentului în care au fost susţinute studiile.

c. Conţinutul cursurilor urmate de persoana care a făcut solicitarea recunoaşterii diplomei. DOATAP este responsabilă numai pentru recunoaşterea diplomelor/documentelor de nivel academic. Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale există Consiliul pentru recunoaşterea echivalenţei profesionale a calificărilor educaţionale post-secundare (SAEITTE).

DOATAP este responsabilă numai pentru recunoaşterea diplomelor/documentelor de nivel academic. Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale există Consiliul pentru recunoaşterea echivalenţei profesionale a calificărilor educaţionale post-secundare (SAEITTE).

 

2. Cum este reglementată formarea profesională?

În afara sistemului de învăţământ din cadrul Ministerului Educaţiei, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (OAED) facilitează formarea iniţială a tinerilor prin intermediul a trei ani de ucenicie în cadrul şcolilor profesionale (EPA.S), precum şi cursuri intensive de scurtă durată (KEK – formare profesională continuă) pentru meserii cum ar fi mecanic auto, electrician, mecanic frigotehnist, lucrător pentru prelucrarea metalelor, coafor, dulgher, zugrav etc.

Totodată, sistemul de învăţământ post-secundar obligatoriu include, de asemenea, Institutele de Formare profesională (IEK), care oferă un nivel formal, dar neclasificat de educaţie.

Cele mai multe dintre Institutele de Formare Profesională (IEK) private sau publice folosesc metode de predare care combină pregătirea teoretică cu cea practică în întreprinderi mici, iar absolvenţii primesc o diplomă în cadrul căreia sunt specificate competenţele dobândite, care este valabilă/recunoscută în Grecia şi UE.

Continuarea studiilor pentru adulţi este asigurată de Centrele de Formare Profesională (KEK), care oferă programe de formare profesională pentru persoanele fără loc de muncă. Cele mai multe programe sunt finanţate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Fondul Social European (FSE). Există centre de formare profesională KEK în toate zonele ţării, dar cele mai multe dintre ele sunt în oraşele mari.

 

3. Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă?

Cea mai frecventă formă de încadrare în muncă este contractul cu normă întreagă pe durată nedeterminată. Angajarea cu normă parţială este limitată, în comparaţie cu alte ţări UE. Angajarea sezonieră este obişnuită în zonele turistice şi în ocupaţiile care au legătură directă cu turismul. Foarte mulţi profesionişti, cum ar fi inginerii, lucrează de regulă pentru un angajator pe bază de contracte de prestări servicii şi mai puţin pe bază de angajare permanentă.

Contractele pe perioadă determinată sunt frecvente atunci când angajarea este necesară pentru o anumită perioadă (ex. 6 luni, sau un an), pentru o anumită activitate specifică sau atunci când durata de angajare este corelată cu tipul şi natura activităţii (contracte de muncă sezonieră sau pentru îndeplinirea sarcinilor specifice).

Schimbările frecvente ale legislaţiei şi activarea sistemului electronic de depunere a formularelor Ministerului Muncii Elen din 01/03/2013 au modificat procedura de notificare a angajărilor către organismele publice .

Angajare – Obligaţiile angajatorului:

a . Anunţul de angajare (Formular E3) trebuie depus cel târziu până la data angajării şi înainte de intrarea în serviciu a salariatului la Sistemul de Informaţii SEPE–OAED-EFKA al Ministerului Muncii. Societăţile nou înfiinţate, care angajează pentru prima dată, pot trimite formularul electronic E3 în termen de trei zile de la angajare, din moment ce anterior au fost înregistrate în cadrul Departamentului EFKA

b. Anunţul de recrutare cu programul suplimentar de personal în Sistemul de Informaţii SEPE– OAED-EFKA al Ministerului Muncii (formular E4) trebuie depus cel târziu până la data angajării şi înainte de intrarea în serviciu a salariatului

c. Notificarea clauzelor contractuale către angajat ( Decretul prezidenţial 156/1994 ) şi semnarea contractului individual de muncă încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată .

d. Depunerea contractului part-time şi / sau de locuri de muncă în rotaţie la Inspecţia Muncii, în termen de 8 zile. Începând din 01/07/2013, contractele part-time sunt depuse în format electronic (Formular E9), prin intermediul Sistemului de Informaţii al Ministerului Muncii.

 

5. Care sunt prevederile privind ocuparea pentru categoriile speciale?

Lucrătorii cu dizabilităţi:

Aceştia pot lucra doar în sectorul public, în diverse instituţii.

Copiii şi tinerii:

Vârsta minimă impusă este 18 ani.

Femei:

Nu sunt prevederi speciale decât pentru femei.

 

6. Cum este reglementată activitatea ca lucrător independent?

Persoanele care lucrează ca lucrător independent sunt asigurate la casa de asigurări EFKA şi deţin un chitanţier (deltio parohis ipiresion)

 

7. Cum este reglementată salarizarea?

Plata salariului se efectuează în funcţie de numărul orelor lucrate.

Începând de la data de 01.04.2013, salariul minim pe economie stabilit de Guvern, în Republica Elenă este următorul:

- pentru salariaţii în vârstă de peste 25 de ani: 586,08;

- pentru salariaţii în vârstă de până la 25 de ani: 510,95;

Salariul minim zilnic pentru un muncitor necalificat este de 26,18 euro.

 

8. Cum este reglementat timpul de lucru?

Programul de lucru săptămânal pentru persoanele salariate nu poate depăşi 48 de ore, incluzând orele suplimentare şi pentru o perioadă de cel mult 4 luni. Orarul zilnic de lucru nu poate depăşi 10 ore, iar o pauză de minimum 15 minute este garantată, dacă se depăşesc 6 ore. Nu se lucrează duminica şi în zilele de sărbătoare legală, excepţie făcând anumite domenii de activitate.

Pauzele şi perioadele de odihnă:

Programul de lucru săptămânal pentru persoanele salariate nu poate depăşi 48 de ore, incluzând orele suplimentare, şi pe o perioadă de cel mult 4 luni. Orarul zilnic de lucru nu poate fi mai mare de 10 ore, iar o pauză de minimum 15 minute este garantată dacă orarul zilnic de muncă depăşeşte 6 ore. Nu se lucrează duminica şi în zilele de sărbătoare legală, excepţie făcând anumite domenii de activitate.

Orele suplimentare:

În cazul unui orar de lucru de 40 de ore săptămânal, salariatul poate munci 5 ore suplimentare / săptămână, care vor fi plătite la valoarea de 125% din tariful normal/oră. Dacă se depăşeşte limita de 45 de ore săptămânal, numărul de ore suplimentare anual inferioare sau egale cu 120 va fi calculat la o valoare de 150% din tariful normal/oră, respectiv 175% din tariful normal/oră dacă limita de 120 de ore suplimentare anual este depăşită.

 

9. Care sunt prevederile privind concediile?

Codul muncii elen prevede ca orice angajat să aibă dreptul de a beneficia de concediul de odihnă anual. Sunt prevăzute şi garantate prin legislaţie minimum 24 de zile lucrătoare de concediu/an, respectiv de 20 de zile lucrătoare (pentru salariaţii care lucrează în regim de 5 zile /săptămână). La acestea se adaugă 13 zile libere de sărbători legale, de-a lungul întregului an.

Salariatul/angajatul mai poate solicita concediu şi pentru alte evenimente familiale, precum căsătoria (minimum 5 zile) sau ziua de naştere (1 zi). În plus, orice salariat are dreptul de a 14 solicita concediu pentru a-şi căuta un loc de muncă, indiferent de felul în care se sfârşeşte colaborarea cu angajatorul (ajungerea la termen a contractului, concediere, şomaj, demisie).

Alte tipuri de concedii:

Legislaţia elenă garantează persoanelor care lucrează dreptul şi la alte forme de repaos profesional, precum concediul de maternitate sau concediul parental, care permite tuturor părinţilor angajaţi în sectorul privat dreptul la un maximum de 3 luni şi jumătate de concediu parental fără plată pentru fiecare copil sub 3 ani. Această cerere de concediu este valabilă doar dacă unul dintre părinţi a fost angajat cel puţin un an într-o companie cu cel puţin 50 de angajaţi, iar celălalt părinte este, de asemenea, angajat. Acest tip de concediu este acordat potrivit unei liste de priorităţi, întocmită în ordinea înscrierilor. Alte 4 zile libere pot fi solicitate de către salariaţii cu copii sub 16 ani, pentru participarea la evenimente şcolare.. În caz de probleme de sănătate, se poate solicita un concediu de boală, a cărui durată depinde de vechimea la locul de muncă la ultimul angajator. Dacă salariatul este înscris la cursuri de dezvoltare profesională, acestuia i se poate acorda şi un concediu de formare profesională.

Concediul pentru creşterea copilului:

Când mama alăptează, va avea un orar micşorat. Concediul de maternitate este de 17 săptămâni, indiferent de angajator; 8 săptămâni înainte de naştere şi celelalte 9 după naştere. Mama, în perioada post natală, are dreptul la o indemnizaţie egală cu plata pe 15 zile dacă nu a împlinit un an întreg la locul de muncă şi la o indemnizaţie egală cu plata pe o lună dacă a împlinit 1 an de muncă. De la casa naţională de asigurări EFKA poate lua o indemnizaţie (epidoma mitrotitas) echivalentă cu 50% din salariu dacă nu munceşte, pentru 119 zile. Mai poate beneficia de o pauză zilnică de 1 ora, sau poate zilnic să vină mai târziu cu o oră la serviciu şi să plece mai repede cu 1 oră pentru o perioadă de 2,5 ani de la naştere. Pe perioada gravidităţii şi un an după aceea nu poate fi concediată.

Concediu educaţional şi de studii:

Se acordă persoanelor care urmează să susţină examinări, cu condiţia ca acestea să fi completat un an de muncă anterior. Din informaţiile deţinute, nu este plătit.

Îngrijirea unei rude la domiciliu:

Se va analiza fiecare situaţie de către o comisie din cadrul Inspecţiei Muncii.

 

10. Care sunt dispoziţiile privind încetarea relaţiei de muncă?

Perioada de probă Se poate încheia un contract de muncă cu o valabilitate limitată de probă, maxim 3 luni, iar persoana este plătită normal.

Rezilierea unui contract de muncă

Angajatorul poate rezilia un contract de muncă pe durată nedeterminată în mod liber, în orice moment, sub rezerva respectării formalităţilor legale, printr-o notificare scrisă de reziliere şi să plătească despăgubiri/compensaţii.

În cazul unui contract de muncă, pe durată determinată, trebuie să existe un motiv important şi justificat pentru reziliere (articolul 672 din Codul Civil).

O persoană angajată poate rezilia un contract pe durată nedeterminată, în mod liber, în orice moment şi să renunţe, în mod voluntar, la locul său de muncă. Cu toate acestea, el trebuie să înainteze, angajatorului, avizul de încetare a relaţiilor de muncă, în limitele prevăzute de lege. În cazul unui contract pe durată determinată, salariatul trebuie să poată oferi un motiv important şi justificat de încetare a relaţiilor de muncă (a se vedea articolul sus-menţionat din Codul Civil). În fiecare din aceste cazuri, indiferent dacă respectivul contract de muncă este încheiat pe durată nedeterminată, sau pe durată determinată, angajatorul trebuie să anunţe încetarea relaţiilor de muncă la biroul competent al OAED (Organizaţia pentru ocuparea forţei de muncă), în termen de opt zile.

Rezilierea unilaterală a contractului de muncă

Când conducerea societăţii îl concediază pe angajat, acesta poate lua despăgubiri în funcţie de anii lucraţi şi de contribuţiile plătite. În cazul demisiei angajatului, acesta nu ia nici o despăgubire de la proprietarul/conducerea societăţii.

Perioadele de preaviz şi termenele în cazul în care rezilierea este decisă de către angajator

Termenul este de 30 de zile, angajatul putând beneficia de despăgubiri în funcţie de anii lucraţi pentru societate, de contribuţiile sociale plătite şi de motivul rezilierii contractului.

Perioadele de preaviz şi termenele în cazul în care rezilierea este decisă de către angajat

Termenul este de 30 zile. Este interzisă concedierea femeilor gravide şi a mamelor care alăptează în timpul concediului de maternitate.

 

11. Care sunt prevederile privind conflictele de muncă – reprezentarea lucrătorilor români, greva?

În cazul în care un litigiu la locul de muncă nu poate fi soluţionat de comun acord/pe cale amiabilă, părţile pot apela la medierea Inspectoratului de Muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Conflictele de muncă

Legea aplicabilă, în Grecia, în materia conflictelor de muncă, este Legea 2224/94, care reglementează aspectele legale în cazul unor astfel de litigii. Această lege reglementează, de asemenea, noi cazuri referitoare la dreptul la muncă, contractele colective de muncă, protecţia maternităţii, siguranţa şi igiena la locul de muncă, etc.

Sindicate sunt puternice în Grecia, în special în sectorul public. În cazul în care angajaţii au probleme cu angajatorul, pot cere susţinere din partea sindicatului din care fac parte, care va furniza un consilier juridic.

Instanţele elene au competenţe în toate cazurile în care angajatul, în conformitate cu Convenţia de la Bruxelles, îşi are reşedinţa în Grecia sau prestează o muncă în Grecia, pe baza unui contract de muncă.

Instanţele elene, de asemenea, au competenţă în cazurile legate de respectarea contractului de muncă în afara Greciei, în cazul în care angajatorul are interese economice în Grecia, sau contractul de muncă a fost încheiat pe teritoriul elen.

Reglementările privind organizarea grevelor

Constituţia Greciei consacră dreptul la muncă şi, de asemenea, dreptul la grevă, cu condiţia ca greva să fie declanşată de către un sindicat care este constituit în mod legal. În conformitate cu dispoziţiile Legii 2224/94, pot participa la grevă şi persoanele care nu sunt membre ale unui sindicat.

În conformitate cu articolele referitoare la asociaţiile sindicale, declanșarea unei greve este iniţiativa consiliului de conducere al Uniunii. Sindicatul este obligat să înainteze angajatorului sau organizaţiei patronale un preaviz, cu cel puţin douăzeci şi patru de ore înainte de începerea unei greve. În unele intreprinderi de utilităţi publice (transport, electricitate, sănătate, siguranţă publică, etc) personalul care garantează funcţionarea la nivel minim a serviciilor publice este supus unor anumite restricţii.

Angajatorii nu au voie să concedieze lucrătorii în timpul unei greve. Grevele de solidaritate în sprijinul unei greve organizată la nivelul unei uniuni sindicale sunt permise în Grecia. Într-o hotărâre recentă, Curtea Supremă (Areios Pagos) a decis că participarea de către angajaţi la o grevă ilegală presupune demisia de la locul de muncă.

În cazul în care un angajator nu îşi plăteşte salariaţii, angajaţii au dreptul de a refuza începerea lucrului, până când le sunt plătite drepturile salariale. Angajatorul are dreptul de a impune un sistem de blocare a grevei în cazul în care poate fi afectată funcţionarea întreprinderii. Printre propunerile actuale ale guvernului Tsipras (iulie 2016) privind înființarea Statului Social, se numără și interzicerea acestui instrument, de tip lockout, angajatorilor.

 

12. În cazul unor litigii de muncă, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele coordonate:

Quote

Formular de inscriere on-line: https://eservices.yeka.gr

Telefon asistenţă inspectorat: 210-5289 281 & 282 (orar cu publicul 09:00-15:00)

Linie telefonică plângeri inspectorat: 15512 (orar cu publicul 09:00-17:00)

Adrese e-mail Inspectoratul Muncii:

1) Probleme sociale (Remuneraţi, Disponibilizări, Contracte de muncă, Declaraţii personale, etc) – kysepes3@otenet.gr

2) Aplicarea legilor pentru protecţia, sănătatea şi securitatea angajaţilor (Accidente de muncă,Tehnici pentru ocuparea forţei de muncă şi Medici specialişti în medicina muncii, etc) – kysepetye@ypakp.gr

3) Probleme legate de managmentului personalului, Educaţie, Buget, Asistenţă juridică şi tehnică – kysepes2@otenet.gr

Ministerul Muncii, Securităţii şi Protecţiei Sociale include şi Inspecţia Muncii (Σ.ΕΠ.Ε), care are ca scop sprijinirea,investigarea şi urmărirea penală a încălcări legislaţii muncii, ocupării forţei de muncă ilegale şi a muncii nedeclarate atât în sectorul public cât şi în sectorul privat.

MINISTERUL MUNCII PROTECŢIEI ŞI ASISTENŢEI SOCIALE din GRECIA

Adresa: Str. Pireos nr. 40, Atena

Telefon: 213-15 16 649, 651 210-52 95 248

Website: http://www.ypakp.gr

 

D. Condiţii de viaţă:

1. Care sunt reglementările privind veniturile şi impozitarea?

În fiecare an, începând din luna februarie până în luna iunie, se depun declaraţiile de venit pentru anul anterior. Din anul 2013, declaraţiile de venit se depun electronic, iar fiecare cetăţean este obligat să depună declaraţia de venit, chiar dacă venitul acestuia este zero.

 

2. Care sunt condiţiile de cumpărare/închiriere a unei locuinţe?

Prima condiţie esenţială pentru cumpărarea sau închirierea unei locuinţe este deţinerea codului de înregistrare fiscală A.F.M. (număr personal de înregistrare la taxe si impozite) emis de Fisc. Achiziționarea unei locuințe se face prin întocmirea şi semnarea contractului de vânzarecumpărare la notar cu înregistrările necesare la cartea funciară, cadastru, etc.

Închirierea unei locuințe se face prin întocmirea contractului de închiriere cu proprietarul imobilului în trei exemplare din care unul pentru proprietar, unul pentru chiriaş şi al treilea pentru autoritatea fiscală, unde trebuie depus de către proprietar şi înregistrat.

 

3. Cum este reglementat sistemul sanitar?

În Grecia asigurarea medicală a lucrătorilor este obligatorie, fără excepții. Este posibilă și asigurarea voluntară a celor care nu au un loc de muncă, care au terminat perioadele de șomaj, etc.

Persoanele asigurate și membrii de familie dependenți beneficiază gratuit de serviciile sistemului medical de stat (PEDY) și au acces la un sistem privat de specialiști (EOPYY) ce au contract cu casele de asigurări naționale. Accesul la sistemul privat EOPYY presupune o contribuție ce variază între 10% și 50% din plata serviciilor medicale primite.

Condiții: minim 50 de zile de asigurare pe parcursul anului anterior, sau 12 luni din cele 15 luni precedente îmbolnăvirii.

Exemple:

- Chirurgiile cardiovasculare sunt gratuite indiferent de sistemul ales dintre cele două prezentate mai sus – PEDY sau EOPYY.

- Asistența stomatologică asigură prevenția și tratamentul pentru toți asigurații. Până la vârsta de 13 ani, copiii beneficiază de tratamente de ortodonție gratuite. Pentru adulți protezarea se face gratuit odată la 5 ani în clinicele de stat (PEDY).

- Produsele farmaceutice – regula este de plată a 25% din rețeta prescrisă. Excepție (gratuitate) – persoanele pensionate ce primesc Beneficiul de Solidaritate (EKAS); - victimele accidentelor de muncă; - femeile însărcinate; - bolnavii cronici (cancer, hemodializa, paraplegie, etc).

- Ochelari de vedere – sume compensatorii pentru adulți odată la 4 ani pentru ochelari și odată la 2 ani pentru lentile de contact și la fiecare 2 ani pentru copiii mai mici de 12 ani.

Speranța de viață în Grecia este una dintre cele mai mari din lume – 80,3 ani. Există zone în care toată po****ția este nonagenară. De asemenea, Grecia înregistrează una dintre cele mai mici rate din lumea dezvoltată a ratei de mortalitate infantilă – 3,1/1000 locuitori.

 

4. Cum este reglementat sistemul de învăţământ?

Sistemul de învăţământ la stat este gratuit.

Învăţământul este structurat astfel: şase ani şcoală generală, trei ani gimnaziu, trei ani liceu – ramura teoretică sau practică. Învăţământul obligatoriu este de 9 ani (şcoala generală şi gimnaziu).

Școlile secundare grecești sunt fie licee unificate (Geniko Lykeio), fie școli tehnice sau vocaționale (TEE). După terminarea liceului, se poate susţine examenul naţional pentru trecerea la facultate, care în general este un examen dificil în Grecia. Intrarea în anumite facultăți se face printr-un sistem de câștig la o loterie națională.

Copiii străini care au urmat şcoala în Grecia sunt liberi să susţină orice fel de examene, la fel ca şi cetăţenii greci.

 

5. Care sunt dispoziţiile privind viaţa privată (naştere, căsătorie, deces)?

Naşterea: Naşterea se înregistrează la oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul naşterii de unde se eliberează şi certificatul de naştere pentru copiii născuţi în Grecia. Pentru declararea naşterii şi obţinerea certificatului de naştere, e nevoie de un certificat de situaţie familiară a părinţilor copilului, sau a mamei, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, care să fie recent (nu mai vechi de şase luni) tradus în limba greacă.

Căsătoria: Pentru încheierea căsătoriei civile în Grecia trebuie obţinut un permis de căsătorie de la oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul domiciliului/rezidenţei.

Decesul: Actul constatator al decesului de la medicul legist trebuie depus la oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul decesului de unde se eliberează şi certificatul de deces.

 

E. Asigurări sociale şi asigurări:

1. Cum este reglementat sistemul naţional de asigurări sociale?

Instituţia generală pentru asigurarea socială a salariaţilor este Institutul de Asigurări Sociale (EFKA). http://www.efka.gr

Persoanele care au propria afacere, sau profesii liberale erau asiguraţi la Fondul profesiilor liberale şi artizanilor din Grecia (Ταμείο Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ελλάδος -ΤΕΒΕ). Organizaţia pentru Asigurarea Agricultorilor (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων - ΟΓΑ) acoperea po****ţia ce lucrează în agricultură.

Incepând cu anul 2016, Institutul de Asigurări Sociale (EFKA) este unicul organismul de asigurări din Grecia care furnizează îngrijiri medicale și care stabilește drepturile de pensii. EFKA a încorporat TEBE, OGA și celelalte institute de asigurări asigurând uniformitatea sistemului de asigurări sociale elen. EFKA acordă două tipuri de prestaţii: prestaţii în natură şi prestaţii în bani.

În cadrul sistemul naţional de asigurări sociale, legislaţia elenă impune ca obligatorie asigurarea medicală. Astfel, orice lucrător salariat trebuie să se asigure la Casa de asigurări de sănătate din Grecia (EFKA) încă din prima zi de muncă, formalităţile fiind realizate de angajator, în termen de maximum 3 zile de la angajare.

Persoana asigurată la EFKA are dreptul de a beneficia de îngrijiri de sănătate (medicală, farmaceutică, de spital, dentară, medicamente de prevenire şi deîngrijire medicală adiţională), dar şi de diverse tipuri de ajutoare financiare sub forma alocaţiilor (de maternitate, de graviditate şi de naştere, de boală şi de accidente, de înmormântare şi pensii).

Atât angajatorul cât şi angajatul contribuie separat, lunar, la EFKA. Cotizaţiile sociale sunt plătite de către fiecare salariat în parte, angajatorul fiind obligat să anunţe departamentul local EFKA dacă observă nereguli în ceea ce priveşte contribuţia salariaţilor săi. Cotizaţiile sociale sunt calculate în funcţie de venitul câştigat şi de zilele de muncă lucrate.

Contribuţia constantă la celelalte forme de asigurări sociale obligatorii, prevăzute de sistemul de asigurări din Grecia (asigurarea de boală, asigurarea de maternitate, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale), conferă dreptul de a beneficia de alocaţii specifice precum şi de la alte beneficii (în natură şi/sau în bani).

Asigurarea de boală permite solicitarea unei alocaţii de boală (pentru care numărul de zile, respectiv valoarea ajutorului financiar, variază în funcţie de boala de care suferă asiguratul şi de numărul de ani de vechime).

Asigurarea de maternitate acoperă perioada maternităţii şi acordă femeilor asigurate o protecţie financiară, în timpul sarcinii, la naştere, după naştere, sub formă de: alocaţii de naştere (acoperă costul tratamentului la spital sau pentru naşterea acasă), alocaţii de maternitate (suma fiind de 30 de ori salariul zilnic al lucrătorului necalificat şi majorată cu 10% pentru fiecare membru de familie dependent), sau indemnizaţie de graviditate şi lăuzie.

În schimb, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevede forme de alocaţii de boală acordate: asiguratului, în cazul accidentului de muncă, chiar dacă contribuţia a fost de doar 1 zi; familiei asiguratului decedat, în cazul în care moartea acestuia s-a datorat fie unui accident de muncă, fie unei boli ocupaţionale, chiar dacă, şi în acest caz, contribuţia a fost de doar 1 zi (alocaţie de deces, pensie de urmaş).

 

2. Care sunt prevederile privind asigurarea de şomaj?

Alocaţia de şomaj

Cotizarea pentru șomaj este obligatorie. Nu este posibilă cotizarea voluntară. Obținerea indemnizației de șomaj este condiționată de pierderea locului de muncă din motive neimputabile angajatului.

Condiţii pentru alocaţia de şomaj (articolul 39 N.3986/2011) Pentru a avea dreptul la o subvenţie de la fondul de şomaj, angajatul trebuie să fi avut în ultimele 14 luni cel puțin 125 zile de muncă. De asemenea, de alocaţie de şomaj beneficiază şi cel asigurat care a realizat 200 de zile de muncă în ultimii doi ani înainte de concedierea sa.

Pentru subvenţionarea repetată există o limită de 400 de zile de beneficii în cei 4 ani anteriori ultimei cereri.

Cerinţe:

1 . Scrisoarea de reziliere a contractului de munca sau certificatul expirării contractului de muncă pe termen limitat

2. Formularul " Certificatul Angajatorului ", pe care îl completează angajatorul în ultimul trimestru înainte de încetarea raporturilor de muncă .

3. Carnetul de sănătate, în cazul în care există persoane aflate în întreţinere .

4 . Declaraţie de venit

5 . Actul de identitate al asiguratului .

6 . Dovada adresei asiguratului ( de exemplu, cont electricitatea, telefon , apa ) .

7 . Cont bancar ( IBAN) la Banca Nationala în care este primul beneficiar . Solicitantul trebuie să furnizeze informaţiile de mai sus către Organizaţia de Ocupare a Forţei Muncii (OAED) din regiune, în termen de 60 de zile de la concediere .

Cuantumul alocaţiei de şomaj

O stabileşte instituţia numită OAED (Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă) individual, în funcţie de anii lucraţi şi de contribuţiile sociale plătite. Alocația de bază este de 360 euro/lunar.

Minim 125 zile cotizate - 5 luni de beneficii

Minim 150 zile cotizate - 6 luni de beneficii

Minim 180 zile cotizate  - 8 luni de beneficii

Minim 220 zile cotizate  - 10 luni de beneficii

Minim 250 zile cotizate - 12 luni de beneficii

Minim 210 zile cotizate(vârsta peste 49) - 12 luni de beneficii

Alocaţia de sprijin/ajutor

Pentru persoanele care nu au nicio resursă financiară, dar care au avut anterior un loc de muncă, se poate stabili acordarea unei alocații speciale din partea Ministerului Muncii prin direcţiile specializate. Alocația de șomaj este suspendată dacă beneficiarul refuză 3 oferte de angajare din partea OAED. Șomerul poate munci maxim 3 zile pe săptămână (12 lunar), fără a pierde alocația de șomaj.

 

3. Care sunt prevederile privind asigurarea de sănătate?

Legislaţia elenă impune ca obligatorie asigurarea medicală. Astfel, orice lucrător salariat trebuie să se asigure la Casa de asigurări de sănătate din Grecia (EFKA) încă din prima zi de muncă, formalităţile fiind realizate de angajator, în termen de maximum 3 zile de la angajare. Persoana asigurată la EFKA are dreptul de a beneficia de îngrijiri de sănătate (medicală, farmaceutică, de spital, dentară, medicamente de prevenire şi de îngrijire medicală adiţională), dar şi de a se bucura de diverse tipuri de ajutoare financiare sub forma alocaţiilor (de maternitate, de graviditate şi de naştere, de boală şi de accidente, de înmormântare şi pensii).

 

4. Care sunt prevederile privind prestaţiile familiale şi de maternitate?

* Alocaţiile familiale

Grecia a eliminat alocația de stat lunară pentru copii, alocație pe care o primeau doar părinții cotizanți.

Există câteva alocații familiale, mai ales pentru mame, care se asigură o singură dată, ca de exemplu beneficiile pentru nașterea copiilor în sistem extraspitalicesc: 900 euro pentru 1 copil,1.200 euro pentru gemeni și 1.600 pentru tripleți.

Nu există alocații lunare pentru părintele singur ce crește copii. Există și alte tipuri de beneficii din partea primăriilor, ca de exemplu suma de 440,20 ce reprezintă o alocație de maternitate conform Lg. 1402/1982, sau alocația de 44.02 euro pentru mamele ce îngrijesc copii fără tată, acordată conform Lg. 4051/1960.

* Indemnizaţia şi asigurarea de maternitate

EFKA plăteste direct femeilor asigurate alocaţia timp de 56 zile înainte de naştere şi 63 zile după naştere. Asigurarea de maternitate acoperă atat femeile care sunt asigurate direct la EFKA cât şi femeile indirect asigurate (soţiile nelucrătoare ale salariaţilor). Femeile direct asigurate sunt protejate atat pe timpul sarcinii cât şi a naşterii şi a perioadei post-natale. Femeile asigurate indirect sunt protejate numai pentru naştere.

Asigurarea de maternitate acoperă perioada maternităţii şi acordă femeilor asigurate o protecţie financiară, în timpul sarcinii, la naştere, după naştere, sub formă de: alocaţii de naştere (acoperă costul tratamentului la spital, sau pentru naşterea acasă), alocaţii de maternitate (suma fiind de 30 de ori salariul zilnic al lucrătorului necalificat şi majorată cu 10% pentru fiecare membru de familie dependent), sau indemnizaţie de graviditate şi lăuzie.

 

5. Cum este reglementat sistemul naţional de pensii?

Pensii de limită de vârstă:

Vârsta de pensionare în Grecia este de 67 ani la 15 ani cotizați și de 62 de ani la 40 de ani cotizați. Condiţii speciale, mai favorabile se aplică pentru mamele minorilor sau copiilor care nu sunt capabili să lucreze. Aceste condiţii prevăd o asigurare specială de protecţie maternală. Calculul pensiei ia in considerare indemnizaţia zilnică salarială din clasa de asigurare de care aparţine persoana pe baza coeficientului rezultat din impărţirea câştigului total (fără primele de Crăciun, Paşte şi alocaţiile de concediu) primit timp de 5 ani calendaristici selectaţi de persoană, din ultimii 10 ani anteriori datei de aplicare pentru pensie, la numărul de zile lucrătoare din aceeași cinci ani.

Pensia lunară de bătrâneţe este alcătuită din pensia de bază şi diferite majorări.

1 ianuarie 1993 este o dată de referință.

Pentru asigurații de înaintea datei de referință pensia minimă este de 486,84 euro/lună.

Pensia minimă pentru cei asigurați după 1.01.1993, este de 495,74 euro/lună.

Pensia maximă

– 2.373,57 euro/lună înainte de 1.01.1993

– 2.773,40 euro/lună asigurați după 1.01.1993

Formula de calcul a pensiei este diferită în funcție de data de referință.

De asemenea perioadele de cotizare necesare pensionării diferă în funcție de data de referință 1.01.1993.

Pensia de invaliditate – nivelul minim admis de incapacitate de muncă pentru a beneficia de pensie este de 50%. Acest nivel este stabilit de către Centrul de Certificare a Incapacității de Muncă (KEPA). Indemnizația de invaliditate se calculează în funcție de salariu, zilele de asigurare și gradul de invaliditate. Pentru a beneficia de indemnizația (pensia) de invaliditate este necesar să fie îndeplinite condiții de cotizare, respectiv minim 1500 de zile, dintre care 600 în ultimii 5 ani anteriori pierderii capacității de muncă. În cazul accidentului de muncă este admisă și o singură zi de cotizare. În cazul în care accidentul s-a produs în afara locului de muncă, dar în perioada de timp destinată deplasării, sunt necesare 750 zile cotizare, dintre care 300 în ultimii 5 ani.

Pensia de urmaș

Cand o persoană asigurată la EFKA sau pensionar moare, următorii membri de familie sunt indreptăţiţi la pensia de urmaş:

- copiii cu condiţia să nu fie căsătoriţi, să aibă mai puțin de 18 ani, sau 24 ani studenţii, să nu lucreze, sau să nu primească o pensie;

- orfanii de ambii părinţi, sau orfanul întreţinut de părintele decedat, dacă acesta din urmă a fost părăsit de celălalt părinte.

- copiii care sunt incapabili de muncă şi a căror incapacitate s-a instalat inainte de 18 ani, au dreptul la pensie de urmaş atât timp cât durează incapacitatea lor, indiferent de plafonul de varstă.

- nepoţii şi copiii vitregi care sunt orfani de părinţii lor şi erau în întreţinerea decedatului;

- părinţii (naturali şi adoptivi) dacă erau în întreţinerea decedatului.

 

6. Care sunt prevederile privind formularele electronice?

Pentru obţinerea în Grecia a anumitor drepturi se aplică principiul exportului de prestaţii, conform căruia lucrătorul poate beneficia în Grecia de anumite prestaţii la care are dreptul în 27 România, ceea ce face necesară corespondenţa între instituţiile omologe din cele două state, pentru recunoaşterea şi stabilirea acestora.

În acest caz este nevoie de formularele europene, prin intermediul cărora instituţia din Grecia va obţine toate informaţiile necesare pentru a determina şi atesta drepturile la prestaţii sociale. Lucrătorul trebuie să solicite instituţiilor competente române să îi furnizeze formularele potrivite, înainte de a pleca în Grecia. 

Dacă lucrătorul nu a cerut formularele potrivite înainte de a pleca, dreptul la prestaţii poate fi solicitat şi direct din Grecia, fie de către lucrător, fie de o persoană împuternicită, iar instituţia competentă din Grecia are posibilitatea să comunice direct cu instituţia competentă din România pentru a obţine informaţiile de care are nevoie, furnizate prin formulare. În aplicarea prevederilor noilor regulamente europene există următoarele tipuri de formulare europene:

- documente portabile, care circulă în relaţia institutie – client – institutie.

- SED-uri/documente electronice structurate, care circulă de la instituţie la instituţie. Acestea vor fi utilizate în cadrul schimbului electronic de date între instituţiile competente din două sau mai multe state member. Circulă pe suport de hâtie până dacă schimbul electronic nu este funcţional la nivelul instituţiilor implicate.

Documente portabile

Semnificaţia documentului portabil A1:

Documentul portabil A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestaţii familiale) din statul de trimitere (statul de care aparţine instituţia care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislaţiei locului de desfăşurare a activităţii. Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă.

U1 – certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj (înlocuieste E 301 în circuitul instituţie-client-instituţie)

U2 – certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie) U3 – menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie)

SED-uri

Au fost elaborate pe baza identificării fluxurilor de informaţii care se realizează între instituţiile competente în aplicarea prevederilor noilor regulamente. Fiecarui flux identificat îi corespunde un document prin care se solicită informaţia şi un document prin care se transmite informaţia solicitată.

*** Cele mai importante formulare E (până la înlocuirea lor) sunt:

- seria E 100 - pentru detaşări în străinătate şi drepturi la prestaţii de sănătate şi de maternitate; sunt eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în funcţie de situaţie;

- seria E 200 - pentru calculul şi plata pensiilor; sunt eliberate de Casele Judeţene de Pensii respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti (CJP/CPMB) după caz;

- seria E 300 - pentru dreptul la prestaţii de şomaj; sunt eliberate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) respectiv a Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, după caz.

- seria E 400 - pentru diverse prestaţii familiale; sunt eliberate, în funcţie de conţinut, de Agenţiile Judeţene/Municipală pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, de Serviciile de evidenţă a persoanelor din cadrul primăriilor, de unităţile şcolare unde învaţă copiii lucrătorului, de Direcţia Judeţeană/Muncicipală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

 

7. Care sunt dispoziţiile privind card-ul european de sănătate?

Cardul de sănătate emis în ţările membre ale EU dă dreptul la servicii medicale care sunt absolut necesare din punct de vedere medical, luând în considerare natura serviciului şi durata şederii. 29 Perioada de valabilitate a acestuia este de 6 luni de la emitere. Cardul nu acoperă îngrijirile medicale primite în regim privat şi nici costurile îngrijirilor medicale planificate în alte ţări din UE, care fac obiectul altor reguli.

Cardul nu acoperă procedura de repatriere. Pentru a beneficia de transport gratuit în caz de boală sau accident pe durata călătoriei în altă ţară din UE, încheiaţi o poliţă de asigurare separată.

 

***De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii?

Solicitanţii de locuri de muncă pot obţine informaţii de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă (O.A.E.D).

Coordonatele de contact:

Tel: 0030.210.998.9000

Fax: 0030.210.998.9500

Email: infoportal@oaed.gr

Adresă Sediu Central: Str. Ethnikis Antistaseos nr 8, Alimos, cod 17456 Atena.

 

Sper ca v-am fost de folos! Daca aveti informatii suplimentare sau ceva ce ar trebuii schimbat la articol lasati un replay la articol! Multumesc!

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this   • Popular Contributors

  Nobody has received reputation this week.

 • Posts

  • Buna!  Ca un update la aceasta postare! Doamna Anca Monica Mocanu are si un website personal unde puteti sa gasiti mai multe informatii si sa o contactati!  Consultanta in Danemarca  
  • Salut Stefan,desigur,s-ar putea face si pentru Ungaria,ai dorii tu daca e sa te ocupi de sectiunea Romani in Ungaria daca o facem? Sa scrii informatii si cum s-ar putea descurca romanii ce vin in Ungaria? Merci!
  • Salutări! Pentru românii stabiliți în Ungaria, cred că am putea dezvolta nişte secțiuni aici, aşa cum sunt deja pentru alte țări. Ce ziceți, administratori? Vă invit şi în grupul de facebook dedicat românilor din Ungaria: https://www.facebook.com/groups/romani.budapest
  • nume: Angolo dell'est Negozio Rumeni Online adresa: Via Tiziano Vecellio 25/D Belluno (BL) tel.: 3519095254 website: www.angolodellest.it  mail: comenzi@angolodellest.it www.angolodellest.it  Angolo dell'est Negozio rumeni online alimentare con tipico est-Europeo e NON solo. Offriamo una gamma vasta di dolci, salumi,salsicce , formaggi e tanto altro. Siamo sempre disponibili in negozio nei orari di apertura è online sulla nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo a visitare il nostro sito www.angolodellest.it 
  • Împreună cu un grup de români am pornit petiția pentru deschiderea unui Consulat pe Jylland. Acest lucru ar fi în avantajul tuturor românilor care trăiesc pe Jylland ți Fyn, reducând considerabil numărul orelor petrecute în mașină și reducerea substanțială a cheltuielilor ori de cate ori avem nevoie de un act românesc. Cu alte cuvinte, drum mai scurt, cheltuieli mai mici și mai puține ore în mașină. Pentru a avea succes este nevoie de implicarea noastră a tuturor în răspândirea veștii acestei petiții. Pe Jylland si Fyn trăim peste 17 500 români adulți cu drept de vot. Ar fi frumos să adunăm un număr de cel puțin 3500 semnături, adică 20% din po****ția română cu drept de vot din aceste zone.  Inițiativa petiției este una transparentă, transpartinică, apolitică care are nevoie de susținerea fiecăruia dintre noi, atât persoane fizice cat și juridice, organizații și asociații, etc. Implică-te și tu cum poți. Orice susținere și idee este binevenită . SEMNEAZĂ petiția prin accesarea acestui link :  https://www.petitieonline.com/consulat_general_pe_juland URMĂREȘTE pagina de facebook a petiției aici:  https://www.facebook.com/Consulat-pe-Jylland-110011560467733/ Dă SHARE la postările noastre!   afiș petitie.pdf
×