Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 21.03.2018 in all areas

 1. 4 points
  GHIDUL LUCRĂTORULUI ROMÂN ÎN DANEMARCA I Informaţii privind piaţa muncii din Regatul Danemarcei Începând cu data de 1 mai 2009, guvernul danez a încetat aplicarea măsurilor tranzitorii pentru lucrătorii din ţările Uniunii Europene din Europa de Est, inclusiv România şi Bulgaria. Astfel, cetăţenii din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,România, Slovacia, Slovenia, Republica Cehă şi Ungaria, începad cu data de 1 mai 2009 nu mai au nevoie de permis de muncă emis în concordanta cu Legea daneza a Imigrării pentru a lucra în Danemarca. Cu toate acestea, cetăţenii UE, aşadar şi cetăţenii români, care intenţionează să stea pe teritoriul Danemarcei o perioadă mai mare de trei luni, trebuie să solicite eliberarea unui certificat de înregistrare la International Service Citizen (http://icitizen.dk/) sau Administraţia de Stat Regională (Statsforvaltningen). (http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6028). Fiecare cetăţean român care doreşte să lucreze în această ţară trebuie să se asigure că are cunoştinţă despre oportunităţile şi riscurile pe care le presupune o astfel de decizie şi să-şi asume în mod individual măsurile de protecţie necesare. Recomandăm cetăţenilor romani care intenţionează să se deplaseze în Danemarca, pentru a lucra în aceasta ţară, să aibă în vedere următoarele demersuri: - să pregătească atent deplasarea în Danemarca, să se informeze cu privire la destinaţia spre care se îndreaptă şi să dispună de fonduri suficiente pentru situaţii neprevăzute; - să aibă asigurate biletele de călătorie pentru întoarcerea în ţară în eventualitatea în care nu vor reusi să găsească un loc de muncă, precum şi mijloace minime de întreţinere pe durata şederii în Danemarca; - să dispună de informaţii exacte privind firmele angajatoare, condiţiile de angajare, precum şi modalităţile de cazare; - să evite intermediarii şi să se adreseze, înainte de a pleca din ţară, Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România sau Agenţiei Nationale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţii abilitate să ofere informaţii detaliate privind condiţiile de lucru din statele membre UE, inclusiv din Danemarca. 1. Unde se găsesc posturi vacante? Cele mai cunoscute site-uri daneze pentru anunţurile privind locurile de muncă vacante sunt: https://www.stepstone.dk/avanceret-soegning | https://www.jobindex.dk/ Majoritatea angajatorilor din Danemarca preferă vorbitorii de limba daneză. În funcţie profilul locurilor de muncă disponibile pot fi angajaţi şi vorbitori de limba engleză. II Reguli privind libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Regatului Danemarcei A. Găsirea unui loc de muncă: 1. Cum se caută un loc de muncă? Pentru găsirea unui loc de muncă în Regatul Danemarcei puteţi contacta: **În România: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Adresa:Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; Tel./fax: 004021.303.98.39; Site web: http://www.anofm.ro, care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES: http://eures.anofm.ro/. Atenţie! Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţii referitoare la: - înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă; - sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul. De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială. Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate. Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate. Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecţia si plasarea forţei de muncă în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul. Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii. De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română. **În Regatul Danemarcei: Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment International Citizen Service Adresa: PO box 2000 DK-2300, Copenhagen S Tel.: +45 33 66 66 06 E-box: [email protected] Adresă electronică: http://icitizen.dk/ Cel mai important site de recrutare este www.workindenmark.dk (site-ul oficial pentru recrutare a forţei de muncă străine în Danemarca), care oferă date privind locurile de muncă disponibile (grupate în funcţie de domeniu), precum şi asistenţă şi informaţii suplimentare celor interesaţi să lucreze în acest stat (cultura muncii în Danemarca, legislaţie locală, sfaturi pentru a obţine un loc de muncă etc.). Site-ul este disponibil şi în limba română. Alte site-uri de profil sunt: www.jobnet.dk B. Mutarea pe teritoriul Regatului Danemarcei: 1. Cum este reglementată circulaţia mărfurilor şi a capitalurilor? Libera circulaţie a mărfurilor şi a capitalurilor reprezintă două din cele patru libertăţi fundamentale (libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor) instituite de Tratatele Constitutive ale Uniunii Europene şi reprezintă condiţii esenţiale pentru funcţionarea pieţei interne a UE. * Libera circulaţie a mărfurilor - majoritatea produselor (considerate ca fiind cu "risc mai mic") sunt supuse la aplicarea principiului de recunoaştere reciprocă, ceea ce înseamnă că orice produs fabricat sau comercializat legal într-unul din statele membre ale UE poate fi mutat şi comercializat în mod liber în cadrul pieţei interne a UE. Limitele privind libera circulaţie a mărfurilor – sunt stabilite limite atunci când există un interes comun specific, cum ar fi protecţia mediului, sănătatea cetăţenilor, sau politicile publice, de exemplu. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că dacă importul unui produs este considerat de către autorităţile naţionale ale unui stat membru ca fiind o potenţială ameninţare pentru sănătatea, moralitatea sau ordinea publică, acest stat poate restricţiona sau interzice accesul pe piaţa sa. Exemple de astfel de astfel de produse sunt produsele alimentare modificate genetic sau anumite băuturi energizante. * Libera circulaţie a capitalurilor - constituie baza de integrare a pieţelor financiare europene. Cetăţenii statelor membre UE pot gestiona şi investi banii în orice alt stat membru UE. Persoanele fizice pot efectua un număr ridicat de operaţiuni financiare în cadrul UE, fără restricţii majore, astfel: pot să deschidă uşor un cont bancar, pot să cumpere acţiuni, pot să-şi investească banii sau să achiziţioneze proprietăţi într-un alt stat membru. Anumite excepţii de la acest principiu se aplică şi sunt în principal legate de impozitare, politicile publice, spălarea de bani şi sancţiunile financiare convenite în cadrul Politicii Comune Externe şi de Securitate a UE. 2. Cum se poate obţine o locuinţă în Regatul Danemarcei? * Regimul proprietăţii Toate proprietăţile din Danemarca trebuie înregistrate în unul din registrele de cadastru locale. Unele din aceste registre sunt ţinute în format electronic, ceea ce face consultarea lor mai uşoară. Registrele de cadastru sunt deschise publicului şi, ca şi în alte ţări, înregistrarea se face în legătură cu proprietarul şi cu orice alte drepturi care grevează asupra terenului, cu caracter financiar (ipoteci) sau juridic (servituţi de trecere, drepturi de construire). În legătură cu posibilitatea strainilor de a cumpăra proprietăţi imobiliare în Danemarca, legea daneză este foarte restrictivă. O persoană care nu este rezidentă sau nu a domiciliat permanent în Danemarca pentru cel puţin 5 ani, poate cumpăra o proprietate imobiliara numai cu aprobarea expresă a Ministerului Justiţiei. Aceste restricţii se aplica şi societăţilor comerciale, asociaţiilor, instituţiilor publice sau private care nu au sediul legal în Danemarca. Numai în cazuri excepţionale, Ministerul Justiţiei va permite cumpărarea, de pilda, a unei case de vacanţă şi numai dacă solicitantul dovedeşte puternice legături cu Danemarca. Legea daneză privind fermele agricole prevede numai pentru rezidenţii din ţările UE sau din Spatiul Economic European (SEE) posibilitatea de a cumpăra terenuri agricole, dar şi în acest caz numai dacă îşi schimbă rezidenţa în Danemarca în termen de 6 luni. Rezidenţii din afara UE şi SEE primesc această permisiune numai cu aprobare specială. Mai mult, chiar pentru rezidenţii care deţin în proprietate peste 30 hectare, legea prevede obligaţia de a lucra pământul, de a avea o educaţie de fermier (green certificate). * Închirierea unei locuinţe În Regatul Danemarcei presupune în prealabil plata – de regulă prin transfer bancar, a unui avans al chiriei, de obicei pentru trei luni. De cele mai multe ori, proprietarii preferă să închirieze locuinţele pentru cel puţin un an. Dacă nu este clar specificat în contract, chiria include şi preţul lunar al utilităţilor. Este recomandabilă citirea cu atenţie a contractului de închiriere înaintea semnării acestuia. 3. Unde se pot găsi informaţii cu privire la şcoli şi grădiniţe? Informaţii în limba engleză privind condiţiile de studii, taxele aferente, admiterea şi unităţile şcolare şi pre-şcolare se găsesc pe site-ul Ministerului Educaţiei din Regatul Danemarcei, http://www.eng.uvm.dk De asemenea, în funcţie de informaţiile solicitate, se pot obţine detalii şi de la primăria din localitatea unde urmează a se stabili familia respectivă. 4. Cum se realizează transferul automobilului şi ce trebuie ştiut cu privire la permisul de conducere? Comisia Europeană a stabilit o serie de regulamente comune privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, valabilitatea asigurării auto, precum şi posibilitatea înregistrării automobilului într-o ţară gazdă. În prezent nu există un permis de conducere universal UE, însă a fost introdus un "Model Comunitar" de permis de conducere, prin care se asigură faptul că permisele de conducere emise de diferite ţări ale UE sunt uşor de recunoscut în alte state membre. Astfel, un permis de conducere eliberat în una din ţările membre UE/AELS este valabil în Regatul Danemarcei în măsura în care este în termen de valabilitate şi titularul său nu are o vârstă care să depăşească 70 de ani. Totodată, un asemenea permis de conducere poate fi reînnoit în regatul Danemarcei fără a fi necesară o testare prealabilă a abilităţilor de condus. Înmatricularea automobilului şi asigurarea maşinii în Regatul Danemarcei În eventualiatea în care un cetăţean român rezident în Regatul Danemarcei utilizează un autorturism cu numere de înregistrare străine, acesta are la dispoziţie următoarele opţiuni: 1. să aplice pentru obţinerea autorizaţiei de condus pe teritoriul acestui stat fără a plăti taxa de înregistrare – recomandabilă cetăţenilor români care se află pe teritoriul Regatului Danemarcei pe termen scurt 2. să înregistreze autoturismul pentru a obţine numere de înmatriculare daneze 3. să solicite Fiscului danez (SKAT) plata taxei de înregistrare 4. să contacteze, ulterior obţinerii tuturor documentelor de mai sus, firme de asigurare auto Mai multe detalii pot fi obţinute de pe site-ul: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=70153&lang=US&filter=RO sau http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=213873&vId=0&x=RO sau https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=8570&lang=ro Plata taxelor În cazul plăţilor taxei de înregistrare la cele patru filiale ale SKAT sunt necesare: certificatul de înregistrare al maşinii (SKAT), poliţa de asigurare a acesteia şi un paşaport / CI. În funcţie de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, impozitul anual şi taxa anuală în funcţie de masa acestuia se mai pot aplica. Taxa pe valoare adăugată (TVA) se plăteşte doar în situaţia introducerii pe teritoriul Regatului Danemarcei un automobil înregistrat în alt stat membru UE care are un parcurs de cel mult 6 000 km şi este mai nou de 6 luni. 5. Care sunt procedurile de înregistrare şi privind obţinerea permisului de şedere? În virtutea calităţii de cetăţeni ai unui stat membru al UE, cetăţenii români au dreptul de a intra pe teritoriul Regatului Danemarcei fără restricţii şi de a sta 3 luni fără un certificat de rezidenţă, de la data intrării în această ţară. Cetăţenii români care ajung în Regatul Danemarcei în scop lucrativ beneficiază de o perioadă de şedere de 6 luni fără obligativitatea obţinerii unui certificat de rezidenţă, interval calculat din momenul sosirii în acest stat. În eventualitatea unei şederi mai îndelungate de 3 luni (sau 6 luni, după caz), până la expirarea acestei perioade, aplicarea pentru obţinerea unui permis de rezindenţă este obligatorie. Permisul de rezidenţă – care certifică dreptul de şedere a titularului pe teritoriul Regatului Danemarcei, este eliberat pe o perioadă nespecificată însă valabilitatea sa depinde de întrunirea condiţiilor necesare eliberării lui. După obţinerea permisului de rezidenţă, este obligatorie contactarea autoritătilor locale pentru eliberarea unui număr de înregistrate (CPR – number) şi a unui certificat de asigurare medicală. Documentaţia necesară obţinerii permisului de rezidenţă (după caz): * formular tip, * copie a paşaportului sau CI, * poză tip paşaport, * contract de muncă (în cazul cetăţenilor români angajaţi în Regatul Danemarcei) * proiect de buget pentru primul an de activitate a companiei şi dovada înregistrării acesteia în Biroul Registrului Comerţului danez (în cazul cetăţenilor români care au propria afacere în Regatul Danemarcei) * documentaţia care certifică înmatricularea la o instituţie de învăţământ daneză (în cazul studenţilor români) * situaţia bancară a solicitantului, care certifică existenţa surselor financiare necesare traiului în Regatul Danemarcei (ex. Extras de cont) * certificat de căsătorie sau de naştere, acte doveditoare ale relaţiei de rudenie a solicitantului cu un posesor al unui permis de rezidenţă danez (aplicabil, de pildă, în cazul reîntregirii familiilor de români din Regatul Danemarcei). După o perioadă neîntreruptă de 5 ani de şedere în Regatul Danemarcei, titularul permisului de rezidenţă devine eligibil pentru a aplica pentru un permis de şedere permanentă. Mai multe detalii şi exemplare tip ale documentelor necesare înregistrării se găsesc pe site-ul http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6110 C. Condiţii de muncă: 1. Cum este reglementată recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor? Înaintea aplicării pentru obţinerea unui loc de muncă în Regatul Danemarcei, este recomadabilă consultarea Agenţiei daneze pentru Învăţământ Superior şi Relaţii Internaţionale/ADISRI (în limba daneză Styrelsen for Universiteter og Internationalisering). Această instituţie emite o situaţie a calificărilor şi diplomelor obţinute de cetăţenii străini care reflectă corespondenţa lor cu programele de studii şi calificativele aplicate în cadrul sistemului educaţional danez. Aceasta permite angajatorului danez să evalueze nivelul de pregătire a candidaţilor şi relevanţa pentru postul vacant. Evaluarea ADISRI este gratuită şi se poate obţine prin transmiterea în atenţia acestei instituţii a unui dosar cu formularul tip de solicitare a situaţiei şi traduceri legalizate ale diplomelor / atestatelor etc. româneşti. ADISRI emite un răspuns în decurs de aproximativ două luni de la primirea solicitării. Lista profesiilor reglementate în Danemarca: https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/regulated-professions?searchterm=list of regulated professions 2. Cum este reglementată formarea profesională? Danemarca are o tradiţie lungă şi puternică în educaţia şi formarea continuă a tinerilor. Educaţia şi formarea continuă a tinerilor este finanţată public şi reglementată prin lege, dar, în plus, există o gamă largă de programe de formare profesională în cadrul învăţământului privat. Educaţia şi formarea profesională (EFP) în Danemarca este esenţială pentru a asigura un sistem flexibil şi forţa de muncă calificată capabilă să se adapteze la schimbările continue de pe piaţa forţei de muncă. Danemarca are cele mai mari rate de participare la educaţia tinerilor şi formarea continuă dintre statele membre din Uniunea Europeană. Adulţii din Danemarca au acces deplin la educaţie şi formare profesională continuă. Multe oportunităţi de educaţie şi formare profesională sunt, de asemenea, oferite şomerilor şi grupurilor vulnerabile la excluderea de pe piaţa muncii. Beneficiarii cursurilor de formare profesionale sunt, în general, următoarele categorii de adulţi: * muncitori necalificaţi şi calificaţi care au un loc de muncă; lucrătorii şi angajatorii din sectorul privat, dar şi întreprinderile din sectorul public pot participa la aceste programe; * şomerii, în perioada în care beneficiază pentru prima dată de ajutorul de şomaj, pot selecta programe de formare profesională cu o durată de 6 săptămâni; pot participa la acest tip de cursuri inclusiv şomeri care beneficiază de un plan personal de integrare în muncă derulat de centrele / autorităţile locale de muncă; * imigranţi şi refugiaţi pot urma cursuri obişnuite sau cursuri dezvoltate special pentru acest grup. 3. – 4. Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă? Angajatorii trebuie să asigure angajaţilor un contract de muncă care să conţină cel puţin elementele esenţiale cu privire la derularea unui raport de muncă, indiferent dacă există un contract colectiv de muncă aplicabil. În general, lucrătorilor străini din Regatul Danemarcei li se aplică aceleaşi reguli şi acorduri aplicabile angajaţilor danezi. Contractul poate include, de asemenea, clauze referitoare la concurenţă şi clienţi. Elementele esenţiale pe care contractul de muncă trebuie să le conţină sunt următoarele: 1. numele şi adresa angajatorului şi angajatului; 2. locul de derulare a muncii sau, în cazul în care nu există un loc de muncă fix, sediul principal sau adresa angajatorului; 3. descrierea locului de muncă sau poziţia ocupată de lucrător; 4. data începerii contractului; 5. durata estimată a contractului, în cazul în care nu este un loc de muncă permanent; 6. drepturile pe durata concediului; 7. termeni de preaviz; 8. salariul aplicabil, indemnizaţiile sau alte forme de remunerare precum şi frecvenţa plăţilor salariale; 9. numărul de ore de lucru zilnic sau săptămânal; 10 contactul colectiv de muncă sau alte acorduri aplicabile. 10 contactul colectiv de muncă sau alte acorduri aplicabile. Contractul de muncă trebuie să prevadă şi condiţiile rezilierii contractului. În general, în cazul demisiei, angajatorul trebuie anunţat după cum urmează: * Cu o lună înainte de depunerea cererii de demisie – în cazul angajării pentru o perioadă de cel mult 6 luni; * Cu 3 luni înainte de depunerea cererii de demisie – în cazul angajării pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 3 ani; * Cu 4 luni înainte de depunerea cererii de demisie – în cazul angajării pentru o perioadă de peste 3 ani. 5. Care sunt prevederile privind ocuparea persoanelor din categoriile speciale? Legea privind mediul de lucru conţine anumite norme privind termenii şi condiţiile de ocupare a forţei de muncă a copiilor şi tinerilor cu vârsta de sub 18 ani. Pentru această categorie de lucrători programul de lucru este redus iar tipurile de activităţi lucrative ce pot fi desfăşurate sunt limitate. Legislaţia daneză asigură persoanelor cu handicap participarea deplină în cadrul comunităţii, ajutându-le să evite izolarea şi excluziunea socială. În 1993, Danemarca a adoptat o rezoluţie privind egalitatea de şanse între persoanele cu handicap şi cele fără handicap, aplicabilă companiilor şi instituţiilor publice şi private. Deşi nu este un act juridic obligatoriu, aceasta este o rezoluţie parlamentară ce recomandă cu fermitate egalitatea de tratament pentru persoanele cu handicap. Conform legislaţiei daneze, dacă activitatea lucrativă a femeii gravide este solicitantă, aceasta trebuie să solicite angajatorului să îi fie atribuite sarcini mai uşoare care să nu aibe repercursiuni asupra sarcinii sau a viitoarei mămici. În cazul în care în cadrul companiei nu există un loc de muncă ce poate fi ocupat de femeia gravidă în aşa fel încât să fie protejată, angajatorul trebuie să îi suspende activitatea pe motive medicale, perioadă în care aceasta va primi salariul integral. Viitoarele mămici beneficiază de învoiri plătite de la muncă pentru controalele medicale ce trebuie efectuate pe perioada sarcinii. În aceste cazuri angajatorul nu are dreptul să ceară angajatei însărcinate să recupereze timpul pierdut ca urmare a controalelor medicale. 6. Cum este reglementată activitatea ca lucrător independent? În virtutea calităţii de cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii români au dreptul de a înfiinţa propriile afaceri pe teritoriul Regatului Danemarcei. Înregistrarea noilor companii la Agenţia daneză pentru Comerţ şi Industrie (ADCI) cu cel mult opt zile înainte de începerea activităţii lor este obligatorie, în vederea înscrierii acestora în registrele fiscale ale autorităţilor daneze. În funcţie de domeniul de activitate al noilor companii, este posibilă solicitarea de autorizaţii adiţionale de funcţionare emise de instituţiile daneze. ADCI emite un număr de înregistrare (central business register number – CVR number) care permite identificarea firmei nou constituite de către autorităţile publice locale sau alte companii. Mai multe detalii pe această temă, inclusiv privind asistenţa oferită antreprenorilor români de către oficiile regionale de profil se pot obţine pe site-ul https://www.imidt.dk Documentele necesare infiinţării unei companii în Danemarca, sunt urmatoarele : 1. Documentele de constituire conţinând statutul companiei (by laws) ; 2. Documentele privind plata capitalului social. Intregul capital trebuie vărsat, iar plata trebuie certificată de un auditor sau avocat ; 3. Compania trebuie să aibă numit un director, un board director şi un auditor ; 4. Transcrierea adunării generale statutare şi lista acţionarilor ; 5. Dacă persoanele care sunt numite pentru funcţia de director sau sunt alese pentru board-ul director sunt cetăţeni străini şi nu au numar danez de CPR (Registrul Central al Po****ţiei), trebuie anexată o copie a paşaportului acestora ; 6. Dacă fondatorul sau acţionarul este o companie străină, este necesară o copie a documentului privind funcţionarea legală a societăţii în ţara de oringine. Menționăm că lista este doar orientativa și nu exhaustivă întrucât pot exista reglementări în acest domeniu care diferă în funcție de municipalitate. Înregistrarea companiilor cu răspundere limitată şi pe acţiuni este efectuată de Danish Business Authority http://www.erhvervsstyrelsen.dk , care funcţionează ca departament distinct în cadrul Ministerului Economiei şi Internelor. Această agenţie are rolul unui birou unic, nemaifiind necesară nicio altă formalitate pentru validarea înregistrării firmei respective. Intrucât aprobarea pentru funcţionarea unei firme, indiferent de tipul acesteia, este dată pe loc sau în maximum 3-14 zile lucratoare de la data înregistrării formularului, nu se cunoaşte şi nu se aplică în Danemarca principiul “aprobării tacite” (silent procedure). Dacă în maxim 14 zile nu s-a materializat înregistrarea, singurul motiv îl poate constitui neeligibilitatea solicitantului pentru obiectul activităţii menţionat în formularul de înregistrare, ca urmare a săvârşirii unor fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de proprietar/acţionar, etc. al unei firme. The Danish Trade Council (Consiliul Danez pentru Comert) ce funcţionează în structura MAE danez, are un compartiment special “Invest in Denmark”, https://investindk.com , a cărui sarcină este promovarea investițiilor străine în Danemarca. Principalele acte normative ce privesc acest subiect în Danemarca sunt ̋The Danish Public Companies Act ̋ respectiv, ̋The Danish Private Companies Act ̋. 7. Cum este reglementată salarizarea? În Danemarca nu există legislaţie prin care să se stabilească un salariu minim pe economie. În schimb, salariul minim la nivel de sector se stabileşte prin negociere colectivă de către partenerii sociali. Pe lângă salarizare, contactele colective de muncă reglementează şi condiţiile de muncă şi de angajare. Acordurile colective acoperă aproximativ 80% din lucrătorii de pe piaţa daneză a muncii. În conformitate cu principiile de drept danez, contractul colectiv de muncă se aplică tuturor lucrătorilor, indiferent dacă sunt sau nu membri de sindicat. Mai multe informatii aici: http://www.expatdenmark.dk/article.82.html sau mai multe informatii utile despre taxe si altele http://www.expatdenmark.dk Inainte de a accepta un job puteti vedea si articolul asta: http://www.expatdenmark.dk/article.127.html 8. Cum este reglementat timpul de lucru? În Regatul Danemarcei, timpul de lucru standard este de 37 de ore pe săptămână, în zilele de luni până vineri. În general, orele de lucru se încadrează în intervalul orar 6.00-18.00. Cu tot cu orele suplimentare, timpul săptămânal de lucru nu poate depăşi 48 de ore. Pauzele şi perioadele de odihnă: În general, programul de lucru este organizat în aşa fel încât angajatul să dispună de cel puţin 11 ore de odihnă pe zi. Munca în timp parţial: Dacă sunteţi angajat în baza unui contract part-time, numărul de ore trebuie să fie specificat în prevederile contractului de muncă. Orele suplimentare: Orele lucrate în plus faţă de orele de lucru săptămânale trebuie să fie plătite în mod normal ca ore suplimentare. Regulile referitoare la plata orelor suplimentare şi notificare sunt specificate în fiecare contract colectiv de muncă aplicabil. Orele suplimentare de lucru prestate se plătesc în cuantum de 150-200% din salariu. 9. Care sunt prevederile privind concediile? Concediul de odihnă Toţi angajaţii în Regatul Danemarcei care au lucrat cel puţin un an calendaristic au dreptul la cinci săptămâni de concediu plătit pe an. Pentru angajaţii care au muncit mai puţin de un an calendaristic în Regatul Danemarcei, se acordă 2,5 zile de concediu plătit pentru fiecare lună de zile de lucru. Concediul de maternitate şi de creştere a copilului Părinţii au dreptul la un total de 52 de săptămâni de concediu cu indemnizaţie de maternitate. Mama are dreptul la patru săptămâni de concediu de maternitate (barselsorloven) înainte de naştere şi 14 săptămâni după, tatăl are dreptul la două săptămâni de concediu după naşterea copilului său, iar timpul rămas poate fi împărţit în funcţie de dorinţele fiecăruia. Angajaţii din sectorul public pot primi salariul integral în timpul concediului de maternitate. Salariaţii din sectorul privat au dreptul la un nivel minim de beneficii de maternitate, care face obiectul negocierii cu angajatorul. Părinţii care nu au dreptul la concediu de maternitate plătit de la locul de muncă pot primi un sprijin de la biroul de protecţie socială din cadrul primăriei unde îşi au reşedinţa. Pentru a solicita această plată, trebuie contactată primăria locală nu mai târziu de opt săptămâni după naştere. Condițiile ce trebuie îndeplinite în funcție de situația pe piața muncii a beneficiarului indemnizației de maternitate: - în cazul angajaților – să fi lucrat cel puțin 13 săptămâni pentru un minim de 120 de ore înainte de a începe concediul de maternitate - în cazul liber profesioniștilor – să fi lucrat cel puțin ultima luna înainte de a începe concediul de maternitate precum și cel puțin 6 luni în ultimul an, pentru cel puțin 18,5 ore pe săptămână și să fi produs surplus; - în cazul șomerilor – dacă sunt înscriși la un fond de șomaj - în cazul studenților – dacă, în paralel, au un loc de muncă unde ar fi lucrat cel puțin 13 săptămâni pentru un minim de 120 de ore înainte de a începe concediul de maternitate, se află în perioada de practică sau sunt înscriși la un fond de șomaj Ca angajat indemnizația de materniate poate fi de maximum 4.245 DKK/săptămână, în funcție de orele lucrate săptămânal și cuntumul salarial. 10. Care sunt dispoziţiile privind încetarea relaţiei de muncă? În funcţie de perioada lucrată pentru acelaşi angajator, un lucrător poate avea între 1 şi 6 luni de preaviz în cazul rezilierii unui contract de muncă. În anumite cazuri, în contractul individual de muncă pot fi introduse prevederi diferite. În ceea ce îi priveşte pe angajaţi, rezilierea trebuie să fie justificată rezonabil, fie ca urmare a activităţii angajatului fie din cauza circumstanţelor de desfăşurare a activităţii companiei. În caz contrar angajatorul va fi obligat să plătească despăgubiri salariatului. Înainte de transmiterea unei notificări de reziliere a unui contact de muncă trebuie să se clarifice dacă aceasta este legală şi care sunt posibilele consecinţe ale rezilierii. 11. – 12. Care sunt prevederile privind conflictele de muncă – reprezentarea lucrătorilor români, greva? Piaţa muncii daneze este caracterizată de organizaţii sindicale puternice. Majoritatea lucrătorilor sunt membri de sindicat. Angajaţii străini pot deveni, de asemenea, membri ai organizaţiilor sindicale daneze. Partenerii sociali joacă un rol important în definirea salariilor şi condiţiilor de muncă de pe piaţa forţei de muncă. În Danemarca, există o lungă tradiţie pentru împărţirea responsabilităţilor între Guvern şi partenerii sociali, situaţie în care Guvernul intervine cât mai puţin posibil în reglementarea salarizării şi a condiţiilor de muncă prin intermediul negocierii contactelor colective de muncă. Partenerii sociali sunt obligaţi să respecte termenii acordurilor colective. Chiar dacă un acord colectiv a fost încheiat, pot apărea neînţelegeri cu privire la interpretarea acordului. În acest caz, oricare dintre părţi poate solicita rezolvarea diferendelor prin arbitraj industrial. Greva, boicotul sau aderarea la acţiunile altei organizaţii sindicale reprezintă tipuri de acţiuni sindicale colective. În aceste cazuri nu este permisă blocarea accesului la locul de muncă şi nici împiedicarea activităţii celor care nu aderă la acţiunile de protest. În situaţia apariţiei unui conflict de muncă, lucrătorul respectiv trebuie să efectueze următorii paşi în vederea rezolvării acestuia, astfel: * informarea sindicatului la care aceste este membru ce va încerca prin proprii reprezentanţi să medieze conflictul de muncă dintre angajat şi angajator; * dacă în urma acţiunii menţionate la pc. 1 nu se ajunge la o înţelegere, se poate solicita intervenţia Inspecţiei Muncii; * dacă nici în urma acţiunii menţionate la pc. 2 nu se rezolvă problema, cazul trebuie adus în faţa unui judecător. Contacte Inspecţia Muncii din Regatul Danemarcei (The Danish Working Environment Authority) Adresa: PO Box 1228 Copenhagen, E-mail: [email protected] Site: http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/ Sindicatele oferă sprijin membrilor în relaţiile cu angajatorii şi autorităţile locale în ceea ce priveşte condiţiile de lucru, situaţiile de accidente de muncă, recuperare dar şi consultanţă referitor la carieră şi facilităţi precum cele la achiziţionarea carburanţilor sau asigurărilor de orice tip. Selectarea unui sindicat depinde de calificarea şi poziţia deţinută de angajat la locul de muncă. Organizaţiile sindicale cele mai reprezentantive din Danemarca sunt: LO – Confederaţia Sindicală Daneză (https://lo.dk ) AC – Confederaţia Asociaţiilor Profesionale din Danemarca (http://www.ac.dk/ ) FTF – Confederaţia Profesioniştilor din Danemarca (http://www.ftf.dk/ ) D. Condiţii de viaţă: 1. Care sunt dispoziţiile privind sistemul politic, administrativ şi juridic? În baza constituţiei din 1953, Regatul Danemarcei este monarhie constituţională ereditară, suveran fiind regina Margrethe a II-a. Parlamentul danez (Folketing) este unicameral reunind 179 membri, inclusiv doi parlamentari din Insulele Feroe şi doi din Groenlanda (regiuni autonome). Regatul Danemarcei este membru al UE din 1973. Din noiembrie 2016 guvernul este format dintr-o coaliție formată din Partidul Liberal, Alianța Liberală și Partidul Conservator. Guvernul condus de premierul Lars Løkke Rasmussen (Partidul Liberal) şi reunind 21 de miniştri. Administrativ, ţara este împărţită în 5 regiuni, 98 de municipalităţi, 14 ţinuturi şi 275 localităţi. Sistemul juridic danez este bazat pe legea scrisă, promulgată prin acte ale Parlamentului. Izvorul de drept fundamental este Constituţia. Jurisprudenţa daneză operează pe baza diviziunii între Dreptul public şi Dreptul civil. Linia de demarcaţie nu este uşor de stabilit, iar criteriile de disjuncţie formează obiectul multor dezbateri. Dreptul civil reglementează relaţiile reciproce dintre cetăţeni şi dintre persoanele fizice şi persoanele juridice, de exemplu companii şi instituţii. Multe acte normative au forma unor legi-cadru, conţinând linii directoare generale şi lăsând ministrului de resort sarcina de a emite reglementări mai precise. Există trei niveluri de instanţe judecătoreşti în Regatul Danemarcei: tribunalele municipale, curţile de apel şi Curtea Supremă. În plus, un tribunal fiscal, separat, decide în litigiile privind impozitele, iar un tribunal comercial, în ce priveşte afacerile. 2. Care sunt reglementările privind veniturile şi impozitarea? În completarea reglementărilor privind salarizarea, există şi cel privind sistemul danez de asigurări sociale, care se bazează pe principiile egalităţii şi inclusivităţii în accesarea serviciilor statului. Sistemul danez de impozitare, care susţine statul bunăstării, este progresiv, ceea ce presupune taxarea la un nivel proporţional cu cel al veniturilor. Tipuri de taxe: taxe directe (impozite pe venit, taxe locale, contribuţii la servicul de sănătate, taxe bisericeşti, contribuţii de asigurări sociale şi pensii etc.) şi taxe indirecte (TVA, accize etc.). Autoritatea fiscală din Danemarca este SKAT (http://skat.dk/). 3. Care este costul vieţii? Regatul Danemarcei are unul dintre cele mai ridicate costuri ale vieţii din lume. În anul 2017 Copenhaga s-a poziţionat pe locul 9 în topul celor mai scumpe oraşe din lume. 4. Care sunt condiţiile de cumpărare/închiriere a unei locuinţe? Achiziţia unei locuinţe: Achiziţionarea unei locuinţe în Regatul Danemarcei se poate face numai în baza unei autorizaţii din partea Ministerului danez al Justiţiei. Este recomandată consultarea, în prealabil, a unui avocat specializat în asemenea tranzacţii. Preţurile la locuinţe variază în mod considerabil, în funcţie de locaţia lor. Creditele pentru locuinţe se pot obţine pentru un maxim de 80% din valoarea sa, plătibile în cel mult 30 de ani. Chiria: În Regatul Danemarcei presupune în prealabil plata – de regulă prin transfer bancar, a unui avans al chiriei, de obicei pentru trei luni. De cele mai multe ori, proprietarii preferă să închirieze locuinţele pentru cel puţin un an. Dacă nu este clar specificat în contract, chiria include şi preţul lunar al utilităţilor. Este recomandabilă citirea cu atenţie a contractului de închiriere înaintea semnării acestuia. 5. Cum este reglementat sistemul sanitar? Regatul Danemarcei are un sistem sanitar extensiv care funcţionează în baza principiului accesului neîngrădit la serviciile medicale ale statului. Autorităţile locale sunt responsabile de programele de sănătate (inclusiv cele preventive) destinate tuturor categoriilor de vârstă. Totodată, aceste autorităţi gestionează schemele de asigurări de sănătate şi sistemul de repartizare a asiguraţilor la medicii de familie. Cardul danez de sănătate constituie dovada deţinerii dreptului titularului de a accesa serviciile medicale şi se prezintă la fiecare consultaţie medicală. Cardul de sănătate se eliberează de către departamentul de servicii sociale la nivel local oricărei persoane care are permis de rezindeţă în Regatul Danemarcei. Schimbarea medicilor de familie este posibilă şi presupune schimbarea cardului de sănătate contra cost. Există două scheme de sănătate – schema 1: alegerea unui medic de familie pe perioadă nedeterminată – schema 2: alegerea medicului în funcţie de consultaţie. 6. Cum este reglementat sistemul de învăţământ? Sistemul educaţional danez este conceput în vederea promovării creativităţii, inovaţiei şi gândirii critice, adaptat la cerinţele angajatorilor. Nivelul gimnazial şi liceal: informaţii privind infrastructura de învăţământ la acest nivel (inclusiv şcoli private) pot fi obţinute de pe paginile http://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-education/about-primary-and-lower-secondary-education Nivelul universitar şi post-universitar este reprezentat de un sistem modern şi diversificat de instituţii educaţionale (universităţi, colegii, academii) cu personal înalt calificat. Aceste instituţii desfăşoară activitatea în parteneriate cu mediul de afaceri, institute de cercetare, autorităţi locale şi organizaţii internaţionale. Tipuri de programe: licenţă / masterat / doctorat, programe de schimb de studenţi, şcoli de vară, cursuri de formare profesională etc.. Mai multe detalii privind oferta de studii, taxe, criterii de admitere şi echivalări se găsesc pe site-ul http://studyindenmark.dk/study-options/study-options#Degree Formare profesională: detalii privind formarea profesională în Regatul Danemarcei se pot obţine de pe site-ul http://www.eng.uvm.dk/adult-education-and-continuing-training/adult-vocational-training 7. Cum este viaţa socială şi culturală? Valorile de bază ale societăţii daneze, similare celor ale altor culturi scandinave au la bază nediscriminarea, egalitatea, conservarea mediului şi secularizarea. Regatul Danemarcei are una dintre cele mai progresive legislaţii în ce priveşte egalitatea între genuri. Copenhaga este considerat cel mai cosmopolit oraş din Scandinavia. 8. Dispoziţiile privind viaţa privată (naştere, căsătorie, deces): Actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, deces) sunt eliberate de cele mai multe ori de către parohia în circumscripţia căreia se produce respectivul eveniment. Rareori acestea sunt emise de către municipalitatea daneză (kommune). 9. Cum este reglementat transportul? Infrastructura în Regatul Danemarcei este diversificată şi modernă, permiţând transportul eficient al pasagerilor şi mărfurilor. Transporturl rutier – infrastructura rutieră este cea mai bine reprezentată în Regatul Danemarcei, cuprinzând aproximativ 73 600 km, din care autostrăzile acoperă 1 130 km. 95% din drumuri sunt gestionate de autorităţile locale. Porturi: peste 130 de porturi comerciale. Transportul public – autobuze, metrou (2 linii în Copenhaga, în proces de extindere până în 2018, cu încă 2 linii), disponibil 24 de ore. Calea Ferată – aproximativ 2 700 km, extinsă pe întreg teritoriul ţării. Transportul aerian – Aeroportul din Copenhaga (Kastrup) este cel mai mare din Scandinavia şi cel mai important punct nodal în regiune (140 de destinaţii). 85% din zborurile în Regatul Danemarcei sunt gestionate prin intermediul aeroportului Kastrup. Există 23 de aeroporturi în Danemarca. Cel mai comun mijloc de transport este bicicleta, motiv pentru care există peste 10.000 de kilometri de piste ciclabile în Danemarca. Informaţii suplimentare: http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/travel E. Asigurări sociale şi asigurări: 1. Cum este reglementat sistemul naţional de asigurări sociale? Prestaţiile de securitate socială din Danemarca includ următoarele: ▪ prestaţii de boală, de spitalizare, de maternitate, alocaţii zilnice de boală şi maternitate şi ajutor de readaptare; ▪ prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale; ▪ alocaţie pentru cheltuieli de înmormântare; ▪ pensii de invaliditate; ▪ pensii pentru limită de vârstă şi pensii suplimentare; ▪ prestaţii de şomaj; ▪ prestaţii familiale. Dat fiind că majoritatea ramurilor sistemului danez de securitate socială sunt obligatorii, nu există condiţii pentru includerea în diferitele regimuri. Excepţie face asigurarea de şomaj. 2. Care sunt prevederile privind asigurarea de şomaj? Spre deosebire de alte tipuri de asigurări sociale, asigurarea de şomaj este voluntară. Casele de asigurări de şomaj (arbejdsløshedskasserne) sunt împărţite în sectoare profesionale. Pentru a fi eligibil să primiţi prestaţii de şomaj, trebuie să vă afiliaţi la o casă de asigurări de şomaj. În caz contrar, nu veţi avea dreptul la prestaţii de asigurare de şomaj în Danemarca. Persoanele care au reşedinţa în Danemarca şi au între 18 ani şi 63 de ani se pot afilia la o casă de asigurări de şomaj. Calitatea de membru se poate baza pe asigurare cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă. Membrii trebuie să plătească o contribuţie de asigurare de şomaj. Pentru a vă califica pentru o prestaţie de şomaj, trebuie să fiţi şomer, să vă fi înregistrat în cadrul unui serviciu public de ocupare a forţei de muncă (Jobcenter), să căutaţi activ un loc de muncă şi să fiţi disponibil pentru piaţa muncii. Dreptul la prestaţie de şomaj este dobândit, în mod normal, după un an de afiliere la o casă de asigurări de şomaj recunoscută. De asemenea, prima dată când solicitaţi o prestaţie de şomaj trebuie să fi fost angajat cel puţin timp de 52 de săptămâni sau 1 924 de ore, adică echivalentul programului standard de lucru cu normă întreagă pentru ocupaţia respectiv în ultimii trei ani şi să fi fost asigurat la un fond de asigurări de şomaj cel puţin 1 an sau să fi desfăşurat, în principal, o activitate independentă pe parcursul unei perioade echivalente. Prestaţia de şomaj este în cuantum de maximum 90% din venitul anterior din activităţi salariate, cu o limită maximă 4245 DKK pe săptămână (cca 570 euro) la nivelul anului 2017. În cazul persoanelor asigurate care lucrează cu normă redusă, prestaţia este în cuantum maxim de două treimi din cuantumul pentru persoanele asigurate care lucrează cu normă întreagă. Persoanele şomere care îndeplinesc anumite condiţii cu privire la perioadele de angajare au dreptul la 82% din cuantumul maxim, indiferent de venitul anterior. Tinerii care intră în şomaj imediat după formarea profesională de 18 luni sau după satisfacerea serviciului militar beneficiază de o prestaţie ori de 71,5%, respectiv 3035 DKK/săptămână (cca. 408 euro) dacă nu au copii în întreținere, ori de 82%, respectiv 3430 DKK/săptămână (cca 461 euro), dacă au copii în întreținere. Cuantumul prestaţiei de şomaj plătite persoanelor care desfăşoară activităţi independente se calculează, de regulă, pe baza venitului mediu realizat în cele mai favorabile două exerciţii fiscale complete din ultimele cinci anterioare şomajului. Un membru care îndeplineşte condiţiile poate beneficia de prestaţie timp de doi ani în cursul unei perioade de trei ani. În Danemarca, Casa de Asigurări de Şomaj poate acorda persoanelor salariate şi celor care desfăşoară activităţi independente care sunt membrii unei case de asigurări de şomaj şi au peste 60 de ani, dar până în 65 de ani, o alocaţie de pensionare anticipată, indiferent dacă, în momentul solicitării, sunt salariaţi sau şomeri. În vederea obţinerii unei prestaţii de şomaj trebuie să depuneţi o cerere la casa de asigurări corespunzătoare. Contestaţiile împotriva deciziei unei case de asigurări de şomaj privind afilierea, prestaţiile etc. pot fi depuse la Agenţia pentru Muncă şi Recrutare (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ) sau Centrul pentru tratarea plângerilor privind casele de asigurări de şomaj (Center for klager om arbejdsløshedsforsikring) în termen de patru săptămâni. Contestaţiile împotriva deciziilor acestuia din urmă pot fi depuse în acelaşi interval la Comitetul pentru ocuparea forţei de muncă din cadrul Comisiei naţionale de apel pentru probleme sociale (Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag/ ). 3. Care sunt prevederile privind asigurarea de sănătate? Toate persoanele cu reşedinţa în Danemarca au dreptul la tratament spitalicesc, îngrijire de maternitate şi prestaţii de asigurări de sănătate. Atunci când vă mutaţi în Danemarca, trebuie să vă înregistraţi la autoritatea locală pe raza căreia aveţi domiciliul. În acelaşi timp veţi fi înregistrat în cadrul regimului de asigurări de sănătate. Veţi avea acces la asistenţă medicală şi veţi primi un card de sănătate pe care trebuie să îl aveţi asupra dumneavoastră în situaţia în care solicitaţi prestaţii de sănătate. Cetăţenii rezidenţi au dreptul la următoarele prestaţii în domeniul sănătăţii: ▪ tratament din partea medicului generalist; ▪ tratament din partea unui specialist, cu trimitere de la medicul generalist; ▪ anumite tipuri de tratament stomatologic; ▪ psihoterapie, cu trimitere de la medic; ▪ tratament din partea unui chiropractician; ▪ podologie, pentru anumite grupuri de pacienţi, cu trimitere de la medic; ▪ psihoterapie, pentru anumite grupuri de pacienţi, cu trimitere de la medic; ▪ medicamente; ▪ preparate nutritive pe bază de reţetă. Regimul de asigurări de sănătate acoperă parţial costul altor tipuri de tratament, conform graficului stabilit între regim şi organizaţiile medicilor. Contribuţia regimului de asigurări la costul medicamentelor depinde de cheltuielile anuale totale pentru medicamente eligibile. Începând de la 1 ianuarie 2016, a fost introdus nivelul de coplată maximă anuală fixă, aceasta fiind la nivelul anului 2017 de până la 3.955 DKK/an (cca 531 euro). Acest lucru înseamnă că toți cetățenii beneficiază în mod automat de rambursarea prețului preţului la medicamente în cuantum de 100% după ce aceştia depăşesc plata contravalorii medicamentelor prescrise de 3.955 DKK.Pentru a consulta un specialist aveţi nevoie, în mod normal, de trimitere de la medicul dumneavoastră generalist care însă tratează 90% din cazuri Copiii sub 15 ani sunt asigurați din punct de vedere medical indiferent de situația părinţiilor sau tutorilor lor. 4. Care sunt prevederile privind prestaţiile familiale şi de maternitate? Alocaţiile familiale, indemnizaţia de maternitate, alocaţia de creştere a copilului Prestaţiile în numerar sunt disponibile pentru persoanele salariate şi persoanele care desfăşoară activităţi independente, inclusiv soţii/soţiile care oferă sprijin. O femeie care a fost angajată în cele 13 săptămâni înainte de a beneficia de concediu de maternitate şi a lucrat cel puţin 120 de ore în acea perioadă sau îndeplineşte cerinţele pentru a fi considerată persoană care desfăşoară activităţi independente are dreptul la prestaţie zilnică pentru maternitate, naştere sau adopţie. Prestaţiile în natură (asistenţă medicală) sunt disponibile pentru toate femeile rezidente în Danemarca. Femeile cu reşedinţa în Danemarca au dreptul la asistenţă de maternitate gratuită. Serviciile oferite includ examinări prenatale, transport gratuit pentru examinări şi naştere, precum şi naşterea în spital sau asistenţă din partea unei moaşe în cazul naşterii la domiciliu. Se acordă o prestaţie zilnică pentru maternitate, adopţie sau paternitate.În total părinţii pot beneficia de un concediu parental plătit de 52 de săptămâni. Prestaţia de maternitate poate fi plătită mamei de la patru săptămâni înainte de data presupusă a naşterii, continuând după naştere timp de 46 de săptămâni, din care ultimele 32 de săptămâni pot fi împărţite între părinţi. Dacă unul dintre părinţi revine la locul de muncă cu fracţiune de normă, concediul poate fi prelungit proporţional. Părinţii pot alege un concediu prelungit de 40 sau 46 de săptămâni (după cele 14 săptămâni), dar prestaţia este fixată la cuantumul plătit pentru 32 de săptămâni. În ciuda acestui fapt, taţii au dreptul de a solicita prestaţie zilnică pentru două săptămâni în perioada de 14 săptămâni de după naştere. În mod similar, părinţii adoptivi au dreptul la prestaţie zilnică timp de 46 de săptămâni de la data la care copilul soseşte în familie. Părinţii care lucrează îşi pot amâna concediul. Concediul amânat trebuie luat până când copilul împlineşte vârsta de nouă ani. Pentru angajaţi, prestaţia de maternitate în numerar (dagpenge ved fødsel) este calculată pe baza venitului pe oră al salariatului, cu o limită maximă de 4245 DKK (571 EUR) pe săptămână şi pe baza numărului de ore de lucru. Pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, prestaţia de maternitate în numerar este calculată pe baza venitului din activitatea profesională a persoanei care desfăşoară activităţi independente, cu aceeaşi limită maximă menţionată mai sus. Alocaţia de concediu se acordă femeilor care nu au dreptul la salariu integral în timpul concediului de maternitate şi care nu au asigurare de şomaj. Alocaţia trebuie plătită în următorul an de concediu, între 1 mai şi 30 aprilie. Alocaţia de concediu corespunde cu nivelul prestaţiei de maternitate, iar dreptul la aceasta este condiţionat de existenţa unei perioade de 12 luni de activitate înainte de naştere. Cererile pentru prestaţia în numerar pentru naştere sau adopţie trebuie depuse la autoritatea locală în termen de opt săptămâni de la data naşterii sau de la sosirea copilului adoptat în familie. Angajatorii plătesc prestaţii pentru absenţă din cauza examinărilor prenatale. Prestaţii familiale: * prestaţie pentru copii şi tineri (borne- og ungeydelse) – pentru a putea beneficia de o astfel de prestaţie copilul/tânărul trebuie să aibă reşedinţa în Danemarca, să nu beneficieze de alte ajutoare din fonduri publice, persoana care deţine custodia copilului trebuie să fie pe deplin impozabilă în Danemarca; această prestaţie este plătită tuturor copiilor cu vârsta sub 18 ani; * alocaţia pentru copii (børnetilskud) din cadrul familii monoparentale şi copiilor ai căror părinţi primesc o pensie standard pentru limită de vârstă sau o pensie de invaliditate; limita de vârstă este de 18 ani; * suma pentru sprijinul copilului este plătită părintelui care locuieşte efectiv cu copilul, dacă acesta s-a despărţit de celalalt părinte; * alocaţia specială pentru copii (særligt børnetilskud) se acordă atunci când un copil are unul sau ambii părinţi decedaţi; * alocaţia pentru îngrijirea copilului - municipalităţile pot acorda această prestaţie pentru părinţii care au grijă de copii în loc să îi înscrie la creşă/grădiniţă; prestaţia este disponibilă pentru părinţii care au avut reşedinţa în Danemarca în şapte din ultimii opt ani şi care au copii cu vârste între 24 de săptămâni şi şase ani (municipalităţile pot stabili limite de vârstă mai detaliate). Cerinţa pentru dreptul la prestaţie integrală (prestaţie pentru copii şi tineri şi alocaţie pentru copii) este ca solicitantul să fi avut cel puţin 2 ani de rezidenţă sau angajare în Danemarca într-o perioadă de referinţă de 10 ani înainte de plata fiecărei prestaţii. Această cerinţă se aplică în mod egal cetăţenilor din toate ţările, adică atât cetăţenilor danezi, cât şi cetăţenilor străini. Şase luni de rezidenţă sau de angajare în Danemarca în perioada de referinţă dau dreptul solicitantului la 25% din prestaţia integrală, un an de rezidenţă sau angajare dă dreptul la 50%, 18 luni dau dreptul la 75%, iar 2 ani dau dreptul la 100%. Cuantumul prestaţiei pentru copii şi tineri variază în funcţie de vârsta copilului La nivelul anului 2017 a fost: ▪ Pentru fiecare copil între 0 şi 2 ani: 4491 DKK (604EUR) pe trimestru; ▪ Pentru fiecare copil între 3 şi 6 ani: 3555 DKK (478 EUR) pe trimestru; ▪ Pentru fiecare copil între 7 şi 14 ani: 2796 DKK (376 EUR) pe trimestru; ▪ Pentru fiecare copil între 15 şi 17 ani: 932 DKK (125 EUR) pe lună. Prestaţia pentru copii şi tineri şi alocaţia pentru copii se plătesc trimestrial în avans, de regulă, mamei. Prestaţia pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani se plăteşte lunar în avans. Prestaţia pentru copii şi tineri este plătită de SKAT (autoritatea naţională vamală şi fiscală), în timp ce alocaţia pentru copii este plătită de autoritatea locală. Prestaţia pentru copii şi tineri şi alocaţia specială pentru copii sunt, în general, plătite automat; aşadar, nu este necesară depunerea unei cereri. În ceea ce priveşte alocaţia suplimentară pentru copii şi alocaţia obişnuită pentru copii plătită pentru copiii din familii monoparentale, trebuie depusă o cerere la autoritatea locală. Începând cu 1 octombrie 2012, administrarea prestaţiilor pentru familii este asigurată de autoritatea centrală Udbetaling Danmark. 5. Cum este reglementat sistemul naţional de pensii? Schemele de pensii valabile în Regatul Danemarcei sunt: * Pensia de stat (state pension) – reglementată prin lege, este parte a sistemului danez de asigurări sociale; * Alte tipuri de pensii publice (ex. pensii speciale, pensii suplimentare); * Pensii colective convenite de angajatori cu sindicatele din anumite domenii de muncă; * Schema de pensii convenită între angajator şi angajat prin intermediul contractului de muncă; * Pensii private. Dreptul la pensia de stat se obţine urmare demonstrării efectuării muncii pe teritoriul Regatului Danemarcei pentru o perioadă de cel puţin trei ani. În general, angajaţii sunt înregistraţi pentru cel puţin două scheme de pensii: cea publică şi cea colectivă, eventual cea convenită direct cu angajatorul. Toţi cetăţenii danezi cu reşedinţa în Regatul Danemarcei au dreptul la o pensie anticipată în caz de invaliditate (pensii de invaliditate) până la vârsta de 65 de ani. La împlinirea vârstei de 65 de ani pânî la 68 de ani, aceştia beneficiază de o pensie pentru limită de vârstă. Acest sistem de pensii (pensiile sociale) este administrat de autorităţile locale. Ministerul Muncii (Beskæftigelsesministeriet) supraveghează punerea în aplicare a legislaţiei. Cu toate acestea, nu are dreptul să intervină în cazuri individuale. Sistemul de pensii suplimentare (Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP) acordă angajaţilor care lucrează cel puţin 9 ore pe săptămână o majorare la pensia socială. Pensia parţială de asigurare de şomaj şi regimurile de pensii anticipate sunt sisteme de tranziţie ce fac legătura între viaţa profesională şi pensionare. Acestea sunt administrate de Ministerul Muncii. Pensii de limită de vârstă: În principiu, toate persoanele rezidente în Danemarca au dreptul la o pensie standard pentru limită de vârstă (pensie socială) (folkepension) atunci când au vârsta de la 65 la 68 de ani. Persoanele născute până la data de 31.12.1953 pot ieşi la pensie la 65 de ani. Vârsta de pensionare creşte progresiv până la împlinirea vârstei de 68 de ani în cazul persoanelor născute după data de 1.01.1963. În plus, există un regim obligatoriu de pensii suplimentare (ATP) pentru lucrătorii salariaţi. Pensie socială – categoriile de persoane care au dreptul la această pensie: ▪ cetăţenii danezi; ▪persoanele vizate de Regulamentul 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; ▪ alţi cetăţeni străini, după 10 ani de reşedinţă în Danemarca. Pentru a vă califica pentru o pensie, trebuie să fi locuit în Danemarca timp de cel puţin trei ani după împlinirea vârstei de 15 ani şi până la vârsta de 65 (68) de ani. Dreptul la o pensie integrală pentru limită de vârstă se obţine după 40 de ani de reşedinţă în Danemarca, între vârsta de 15 ani şi cea de 65 (68) de ani. Persoanele cu o perioadă de reşedinţă mai scurtă au dreptul la o pensie în cuantum de 1/40 din pensia integrală pentru fiecare an în care au locuit în Danemarca între vârsta de 15 ani şi cea de 65 (68) de ani. Pensie suplimentară: Toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi care sunt angajate în Danemarca sunt acoperite de regimul ATP, cu condiţia să lucreze cel puţin nouă ore pe săptămână. Persoanele angajate care devin persoane care desfăşoară activităţi independente pot fi acoperite în continuare de regimul ATP în anumite condiţii. În acest caz, trebuie să plătească personal şi integral contribuţiile. În caz contrar, contribuţiile la regimul ATP sunt plătite în comun de angajator şi angajat. Angajatorul plăteşte două treimi, iar angajatul o treime din contribuţie. Angajatorul este responsabil pentru plata cotei care revine angajatului. Incapacitatea de muncă: Persoanele a căror capacitate de muncă este redusă permanent în măsura în care nu se pot întreţine din activităţi lucrative, indiferent de posibilităţile lor de asistenţă în temeiul legislaţiei sociale (de exemplu, loc de muncă subvenţionat de stat), au dreptul la o pensie de invaliditate (førtidspension). Următoarele persoane au dreptul la această pensie: ▪ cetăţenii danezi; ▪persoanele vizate de Regulamentul 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; ▪ alţi cetăţeni străini, după 10 ani de reşedinţă în Danemarca. Pentru a vă califica pentru pensie, trebuie să fi locuit în Danemarca timp de cel puţin trei ani după împlinirea vârstei de 15 ani şi până în ziua în care solicitaţi o pensie. Cuantumul pensiei diferă pentru persoanele singure şi pentru alţi beneficiari. Acesta variază atât în funcţie de venitul persoanelor în cauză, cât şi de cel al soţilor/soţiilor/partenerilor de convieţuire, dacă este cazul. Prestaţiile nu depind de câştigurile anterioare. Se plăteşte o pensie integrală dacă aţi avut reşedinţa în Danemarca cel puţin patru cincimi din perioada cuprinsă între data împlinirii vârstei de 15 ani şi data la care se acordă pensia. Pentru perioade de reşedinţă mai scurte, pensia se stabileşte pe baza raportului dintre perioada de reşedinţă şi patru cincimi din perioada cuprinsă între data împlinirii vârstei de 15 ani şi data la care se acordă pensia. Pensia de invaliditate încetează a mai fi plătită atunci când beneficiarul împlineşte vârsta de 65 (68) de ani şi beneficiază automat de o pensie standard pentru limită de vârstă. Procentul pensiei integrale plătite pentru limită de vârstă este egal cu procentul pensiei integrale de invaliditate acordate. Pensia de urmaş: Prestaţiile de urmaş în cadrul regimului ATP au fost ajustate în 2002. Noul regim vizează contribuţiile plătite după data de 1 ianuarie 2002. Soţii supravieţuitori, partenerii de convieţuire şi în anumite condiţii, partenerii divorţaţi sunt eligibili, la fel şi copiii. Pensia pentru urmaşi se plăteşte automat persoanelor eligibile în termen de 3 luni de la decesul pensionarului. În cazul decesului unui membru, soţul/soţia/partenerul de convieţuire al acestuia şi fiecare dintre copiii acestora sub 21 de ani beneficiază, în general, de o sumă forfetară unică plătită prin regimul ATP, cu condiţia ca persoana decedată să fi fost afiliată la noul regim timp de cel puţin doi ani şi să fi plătit contribuţii corespunzătoare unei perioade de muncă de doi ani cu normă întreagă. Partenerii de convieţuire trebuie să se fi înregistrat în acest sens la regimul ATP înainte de deces. În plus, aceştia trebuie să figureze la evidenţa po****ţiei ca având aceeaşi adresă timp de doiani înaintea decesulu. În principiu, toţi supravieţuitori care au dreptul la prestaţii primesc o sumă forfetară brută. Alte prestaţii includ: ▪ ajutorul de deces (begravelseshjælp): casa de asigurări de sănătate poate plăti un ajutor de deces dacă persoana decedată avea dreptul la prestaţii de asigurări de sănătate. Cuantumul depinde de situaţia familială şi financiară a persoanei decedate. Dacă persoana decedată avea până în 18 ani, supravieţuitorii primesc un ajutor forfetar care nu face obiectul unei evaluări a resurselor. Ajutorul de înmormântare are un cuantum de maximum 10750 DKK (cca1445 euro). ▪ ajutorul de urmaş (efterlevelseshjælp), disponibil pentru soţi (sau parteneri de convieţuire de cel puţin 3 ani). Această prestaţie corespunde unei sume forfetare care depinde de venitul decedatului precum şi de cel al supravieţuitorului. La nivelul anului 2017 ajutorul de urmaş nu poate depăşi suma de 14496 DKK (cca 1949 euro) ▪ alocaţia de întreţinere (hjælp til forsørgelse), ce poate fi acordată în caz de necesitate. 6. Care sunt prevederile privind formularele electronice? Cele mai importante formulare E sunt: ▪ Seria E 100 - pentru detaşări în străinătate şi drepturi la prestaţii de sănătate şi de maternitate; sunt eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în funcţie de situaţie; ▪ Seria E 200 - pentru calculul şi plata pensiilor; sunt eliberate de Casele Judeţene de Pensii respectiv Casa de Pensii a Muncipiului Bucureşti (CJP/CPMB) după caz; ▪ Seria E 300 - pentru dreptul la prestaţii de şomaj; sunt eliberate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) respectiv a Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, după caz. ▪ Seria E 400 - pentru diverse prestaţii familiale; sunt eliberate, în funcţie de conţinut, de Agenţiile Judeţene/Municipală pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, de Serviciile de evidenţă a persoanelor din cadrul primăriilor, de unităţile şcolare unde învaţă copiii lucrătorului, de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţeană. Vechile formulare europene, aplicabile prin Regulamentul 1408/ 1971 şi 574/ 1972, au fost înlocuite cu documente electronice structurate (SED), care circula între instituţiile competente din statele membre, doar în format electronic (conform noilor Regulamente europene nr. 883/2004 şi 987/2009). În perioada de tranziţie, până când schimbul electronic de date între instituţiile competente va deveni funcţional, vor circula concomitent pe suport de hârtie şi în format electronic formularele folosite în aplicarea vechilor regulamente, respectiv cele de tip E şi documentele portabile echivalente U1, U2, U3, destinate relaţiei instituţie – client – instituţie. 7. Care sunt dispoziţiile privind cardul european de sănătate? Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE şi poate înlocui o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE. Perioada de valabilitate a Cardului este de 6 luni, iar costurile pentru eliberarea acestuia sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în şedere temporară pe teritoriul unui stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de instituţia competentă din România (casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află înscris asiguratul). III. Informaţii despre libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între statele membre 1. Intrarea pe piaţa muncii a unui cetăţean din România este liberă, astfel încât vă puteţi angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii danezi, fără să fie necesară obţinerea unei autorizaţii de muncă. 2. Detaşarea. Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor a fost transpusă în Danemarca prin Legea nr 964/2001 şi modificată ulterioare prin Legea nr. 1031/2002. Cetăţenii UE/SEE detaşaţi în Danemarca au dreptul de a sta pe teritoriul Regatului Danemarcei, ca urmare a faptului că ei derulează activitate lucrativă temporară. Dacă durata de şedere în Danemarca se extinde peste cele trei luni, cetăţenii UE trebuie să se adreseze Serviciului Danez pentru Imigraţie în vederea obţinerii unui certificat de înregistrare (cetăţean UE). Întreprinderile străine care detaşează angajaţi în Danemarca trebuie să notifice Registrul Furnizorilor de Servicii Externe (RUT) cu privire la companie şi serviciile acordate în Danemarca. Acest lucru se realizează electronic pe pagina de internet a RUT, respectiv https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT Notificarea trebuie să conţină următoarele informaţii: ▪ numele şi domiciliul de afaceri a firmei străine în cauză; ▪ numărul de identificare al firmei; ▪ înregistrarea TVA în ţara de origine; ▪ identitatea lucrătorului detaşat; ▪ perioada de detaşare; ▪ situaţia asigurărilor sociale a lucrătorilor detaşaţi în ţara de origine; ▪ locul de acordare a serviciilor; ▪ data de începere şi încetare a serviciilor; ▪ detaliile unei persoane de contact, având rezidenţa în Danemarca, pentru firma străină în cauză. Notificarea trebuie făcută înainte dar nu mai târziu de data de începere a activităţilor angajaţilor în Danemarca. Orice modificare a informaţiilor menţionate mai sus trebuie să fie comunicată în termen de opt zile calendaristice după ce schimbarea a devenit efectivă. Nu este necesară notificarea în următoarele cazuri: ▪ detaşare pe termen scurt (maxim 8 zile calendaristice); ▪ lucrătorii care desfăşoară activităţi ce fac parte din livrarea sau instalarea unui echipament. Legislaţia daneză a muncii şi de sănătate şi securitate la locul de muncă se aplică tuturor lucrătorilor angajaţi de către agenţi economici danezi, indiferent de naţionalitatea acestora. În cazul lucrătorilor detaşaţi se aplică prevederile conţinute în contractele colective de muncă de sector sau de întreprindere cu privire la plata orelor suplimentare, programul de lucru, concediu, plata concediilor de boală sau a salariului minim sti****t etc., în aceeaşi măsura ca pentru lucrătorii angajaţi Începând cu data de 1 mai 2010, au intrat în vigoare noile dispoziţii în materie de legislaţie aplicabilă lucrătorilor care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, conţinute în Titlul II al Regulamentul (CE) 883/2004 (articolele 11‐16 dar în special prevederile art. 12) (https://www.casadepensiibv.ro/html/pensii-internationale.php) şi în Titlul II al Regulamentul de aplicare 987/2009 (articolele 14‐21) (http://www.cnas.ro/media/pageFiles/REGULAMENT - CE - 987_2009.pdf). Acest noi dispoziţii (art. 12) au prelungit durata maximă a detaşării, de la 12 luni la 24 de luni. Ca urmare, formularul E101 a fost înlocuit de formularul A1, care are valabilitate de 24 de luni, iar formularul E106 a fost înlocuit de formularul S1. Practic, în cazul lucrătorilor români detaşaţi, formularul european A1 reprezintă un atestat privind legislaţia aplicabilă, respectiv confirmă faptul că pentru această categorie de lucrători contribuţiile sociale sunt plătite în România, deşi aceştia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru. Formularul european S1 reprezintă un certificat care atestă lucrătorilor detaşaţi dreptul la asistenţă medicală în ţara în care îşi desfăşoară activitatea, alta decât ţara în care aceştia sunt asiguraţi. Înainte ca lucrătorii români să fie detaşaţi în Regatul Danemarcei, angajatorul acestora trebuie să le întocmească acte adiţionale la contractele individuale de muncă, pe care le înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă competent. Totodată, trebuie să solicite la Casa Naţională de Pensii Publice eliberarea documentului portabil A1, iar la Casa Judeţeană/Municipală de Sănătate, eliberarea formularului S1. 3. De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii? În România Ministerului Afacerilor Externe: www.mae.ro Ambasadei României la Copenhaga: http://copenhaga.mae.ro Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: Strada Dem. I Dobrescu, nr.2 B, sector 1, Bucureşti E-mail: [email protected] Telefon: 004 021 313 62 67 Website: www.mmuncii.ro Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Adresa: Strada Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti Direcţia Relaţii Internaţionale, EURES şi Mediere: E-mail: [email protected].ro Telefon: 004 021 311 07 73 Website: www.anofm.ro Casa Naţională de Pensii Publice Adresa: Strada Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti Str. Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020793 E-mail: [email protected] sau [email protected] Telefon: 004021/316.94.08 Website: : https://www.cnpp.ro/ Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal: 010322 Telefon: 021/313.60.47 Website: www.prestatiisociale.ro Inspecţia Muncii Adresa: Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucureşti Telefon: 021/302.70.30, 021/302.70.54 Website: https://www.inspectiamuncii.ro Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)/Biroul Relaţii cu Asiguraţii Adresa: Calea Călăraşilor 248, bl.S19, sector 3, Bucureşti Tel. Gratuit: 0372.309.262 Fax. 0372.309.165 Tel-Verde: 0800.800.950 E-mail: [email protected] , [email protected] Website: www.cnas.ro În Danemarca: Ministerul Muncii din Danemarca: Beskæftigelsesministeriet Adresa: Ved Stranden 8 1061 København K Tel.: + 45 7220 5000 Website: http://bm.dk/ Instituţia de pensii suplimentare de pe piaţa muncii: Arbejdsmarkedets Tillægspension (atp) Adresa: Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Tel.: +45 4820 4923 Website: www.atp.dk Curtea de apel pentru regimul de pensii suplimentare: (ATP-Ankenævnet) Adresa: Ved Stranden 8 DK-1061 KØBENHAVN K Tel.: +45 7220 5000 Consiliul naţional pentru accidente de muncă: Arbejdsmarkedes Erhaverssikring Adresa: Sankt Kjelds Plads 11 P.O. Box 3000 2100 København Ø Tel.: +45 7220 6000 E-mail: [email protected] Website: www.aes.dk Agenţia Daneză pentru Ocupare şi Recrutare: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Adresa: Njalsgade 72 C 2300 København S Tel.: +45 72 21 74 00 E-mail: [email protected] Website: http://www.star.dk Ministerul Afacerilor Sociale şi Copiilor: Børne- og Socialministeriet Adresa: Holmens Kanal 22 1060 København K Tel.: +45 3392 9300 Website: www.sm.dk Ministerul Sănătăţii şi al Persoanelor Vârstnice: Sundheds- og ǽldreministeriet Adresa: Holbergsgade 6 1057 København K Tel.: +45 7226 9000 Website: www.sum.dk Autoritatea pentru sănătate şi medicamente din Danemarca: Sundhedsstyrelsen Adresa: Axel Heides Gade 1 2300 København S Tel.: +45 7222 7400 Website: https://www.sst.dk Agenţia Naţională pentru Drepturile şi Contestaţiile Pacienţilor: Styrelsen for Patientsikkerhed Adresa:Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Website: https://stps.dk Ministerul Impozitării: Skatteministeriet Adresa: Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Tel.: +45 7222 1818 Website: http://skat.dk Ambasada României în Regatul Danemarcei: Adresa: Strandagervej 27, 2900 Hellerup, Copenhaga Telefon: (00 45) 39 40 71 77 Secţia consulară: (00 45) 39 46 47 19 Ataşatul pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României în Suedia, acreditat şi în Danemarca Adresa: Östermalmsgatan 36, Box 26043, 10041 Stockholm Telefon: +46 (0) 8 10 86 03 E-mail: [email protected] Website: http://stockholm.mae.ro/ Daca gasiti ceva nereguli sau mai aveti ceva de adaugat la articolul acesta va rog dati un replay! Toate cele bune tuturor Romanilor din Danemarca! Sper ca v-a placut articolul si v-am fost de ajutor! >:D< P.S. Puteti sa descarcati acest ghid si in versiunea PDF doar ca nu este actualizat ca acest articol! Acest articol a fost preluat din acest ghid si actualizat cu link-urile actuale si informatiile actuale! Multumim! Ghidul Lucratorului Roman in Danemarca.pdf
 2. 4 points
  Locuri de munca pentru femei in Danemarca sau alte tari! Este un alt gen de loc de munca,nu prea cunoscut zic eu,adica pentru mine e prima data cand aud de el,dar poate este cineva care ar fi interesat de acest gen de loc de munca! Se numeste Aupair jobs! Pentru mai multe informatii intrati pe site-ul lor: http://www.aupair-world.net/ Marturia unei romance care lucreaza in Danemarca in genul asta de loc de munca: Sper ca v-am fost de folos! Mult succes!
 3. 3 points
  Locuri de munca in Olanda la Agricultura,Industrie si Productie Locuri de munca in olanda sunt oferite de firma GoodMorning,acestia ofera locuri de munca in Olanda in urmatoarele sectoare: Agricultura de sera (Plantat, copilit, cules, sortat: legume, fructe si plante aromatice) Industrie si productie (Ambalarea si sortarea produselor alimentare si industriale) Acestia ofera: Cazare contra cost Asigurare medicala contra cost Transport contra cost Coordonatori romani Functie HELPDESK Semnarea electronica a documentelor Nu se percepe niciun comision inainte! Firma GOODMORNING a fost înființată în luna mai, 2001, dezvoltându-se în sectorul agriculturii de seră. În ultimii ani, ne concentrăm din ce în ce mai mult pe activitățile de plasare a forței de muncă și payroll pentru firmele din alte sectoare de activitate, precum logistică, industrie, industria alimentară și construcții. GOODMORNING este cunoscută drept o firmă flexibilă, de încredere și bine informată. Datorită experienței noastre îndelungate în domeniul plasării lucrătorilor polonezi și români, am devenit un partener solid pentru multe firme. Zilnic, în jur de 1800 de angajați GOODMORNING sunt activi în diferite sectoare și domenii de activitate. Acest lucru este posibil datorita unei echipe de 50 de angajați ai birourilor noastre din Etten Leur, De Lus si Stella Maris. Mai multe informatii cum ar fi ce locuri de munca au disponibile,ori mai multe informatii despre tot cum se lucreaza la ei si cum se face selectia oamenilor ce vor merge la munca puteti sa gasiti pe: Facebook: https://www.facebook.com/Goodmorning.RO/ Website: https://www.goodmorningro.ro Telefone: ✔️ 0040 741 289 923; ✔️ 0040 752 956 301; ✔️ 0040 230 563 594; ✔ 0400 758 251 012; ✔ 0040 758 251 012. Pentru cei care locuiesc in SUCEAVA sunteti așteptați la biroul lor de pe strada Mărăști nr.18 (lângă policlinica MPO). Tin sa mentionez ca firma aceasta mi-a fost specificata de niste prieteni care ei au plecat prin aceasta firma si au zis ca sunt corecti si ofera locuri munca fara comision inainte! Mult succes si sper ca v-a fost de folos acest articol! Asteptam si pe altii cu alte locuri de munca sau firme ce recruteaza corect!
 4. 3 points
  Lista cu firme care fac inselatorii cu locuri de munca! Toti vrem si incercam sa cautam un loc de munca stabil,incercam sa cautam ceva firme serioase si mai mereu avem "norocul" de a da peste firme care dau tepe la oameni si se ocupa numai cu inselatorii,ceea ce cam e la moda in Romania cu astfel de firme,e plin de ele,chiar si eu personal inainte sa ajung in Danemarca am luat o teapa la o firma din Cluj! De aceea va pun la dispozitie cateva firme de genul acesta! Lista mai jos: Articol intreg cu marturiile unor persoane legat de cateva firme de mai jos: http://consilierjuridicgermanoroman.com/2013/01/09/inselatoriile-firmelor-de-intermediere-forta-de-munca-in-strainatate/ 1. S.C. Saisonarbeitskraefte Deutschland S.R.L ARAD, Pta. Luther,Nr.1 (Marturia 1 din partea a 3a a materialului) 2. Adrian Juganariu,36 ani,din Craiova (Marturia 2 din partea a 3a a materialului) 3. Maria Sancraian,Fracisc Kadar si Mirel Tomuta,Vasile Stan din Livada si Vasile Lupastean (Marturia 3 din partea a 3a a materialului) 4. Teparul Alin Hosu (Cheama oameni in Italia). 5. Caraza Dan Constantin 22 ani,Lehadus Gheorghita 38 ani din Bacau si acolitii lor din constanta,atentie la firmele patronate de acesti sinistri impostori: SC Autotrans Service Mircea Vodad,SC Carazaconstruct Galati,SC Mega Bloc Satu Nou Medgidia,SC Cos and Construct Mircea Voda,SC Gelar SRL Bacau 6. Avocatul Dragos Cosmin Banu din Baroul Bucuresti 7. Ivacsony Sandor=Arbejten Landwirtschaf (renke_renke este id lor de mess) (Marturia 4 din Ultima partea a materialului) 8. Ioan Nistor-Vicovu de Sus-Suceava (Marturia 5 din ultima parte a materialului) 9. [email protected] - Oprisani Ionut Adrian 10. Gheorghe R. si Petruta D. - Ramnicu Valcea 11. Gruia Gheorghe 12. ABM Concept SRL 13. AD Recruiting Sibiu 14. AMG Personnel Constanta 15. Anemary Travel Iasi 16. Arbait Job 17. Backersky Projobs din Timisoara 18. Business Activ Consult 19.Com Invest (www.com-invest.org) 20. Continent Work SRL 21.danfil din Brasov 22. SC Eurolife Consulting din Bucuresti 23. European job experience din Timisoara 24. Europa Jobs din Iasi 25. Eurocop srl din Craiova 26. Euroinfojobs si Ntis(New Time International Service) 27. IMM Office Job cu sediul in Bucuresti 28. Falcon Alias Ramona Ploscaru 29. Find Job SRL 30. Geea Recruting 31. GI&VMC Professional Career 32.Global Recruting Tg.Mures 33.Good Work Man 34. Kronos Holding SRL,cu sediul in Bistrita,pe strada Ursului,nr.12-14 35. Mav Recruitment SRL 36. Mro Global Consulting din Iasi 37. New Jobs Opportunity din Calarasi 38. Orlan Sro/Cehjob 39.S.C. Personalvermittlung SRL 40. Profijobs din Timis 41. Profijobs din Brasov 42. Romplanet Invest Grup SRL 43. Agentia SC Rokolex Company SRL cu sediul in Drobeta Turnu Severin 44. Romania Lavoro 45. SC Tehnic Consult sau SC Enide SRL 46. Transit Job Consulting SRL din Tulcea 47. Vermi Lung pe str. Iuliu Maniu 48. Trabah,societatea administrata de Alina Poclid. Initial,firma isi desfasura activitatea in iasi,insa a fost nevoita sa si-o mute in Galati,unde a deschis o filiala,in urma numeroaselor plangeri. 49. Firma Transilvani Job sau Net Revelation din Targu Mures 50.West Medical Job din Arad 51. Work Experience 52. World Recruiting SRL Botosani Si cireasa de pe tort sunt firmele la care am luat eu teapa in Cluj: 1. SC Mainstream Identity Managenent SR 2. SC Blue Dream Consulting SRL Si un articol cu marturii de la oameni ce-au luat teapa de la aceste 2 firme: https://www.ziardecluj.ro/au-ramas-si-cu-banii-dati-si-fara-loc-de-munca-zeci-de-persoane-se-plang-ca-au-fost-inselate-de-o-firma-clujeana-care-le-promis-joburi-germania Daca aveti informatii despre alte firme sau despre aceste firme enumerate mai sus,va rog sa lasati un replay la acest topic! Multumesc!
 5. 3 points
  Biserica romaneasca in AALBORG Parohia Ortodoxă Română „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (21 nov.) şi „Sfinţii Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriţei (14 apr.) şi Ioan de la Râşca şi Secu (30 aug.), Episcopii Romanului” Biserica: Kastetvej 1, 9000 AalborgPreot: Gheorghe BighiuAagade 16, 3 sal., 9000 AalborgMobil: +45 23 644 334E-Mail: [email protected]; [email protected] Biserica romaneasca in ÅRHUS Parohia Ortodoxă Română „Izvorul Tămăduirii” (Vinerea Luminată) şi „Sfintele Cuvioase Parascheva (14 oct.), Teodora de la Sihla (7 aug.) şi Ana de Novgorod (10 feb.)” Biserica: Ryesgade 26, 8100 Århus C Preot Mihai Radu Crăciunescu Skelvangsvej 187, 1.th 8920 Randers Mobil: +45 53 992 078 E-Mail: [email protected] Biserica romaneasca in COPENHAGA Parohia Ortodoxă Română „Naşterea Maicii Domnului” (8 sept) şi „Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul (20 nov.) şi Nicodim cel Sfinţit de la Tismana (26 dec.) ” Biserica: Kollegievej 2, 2920 Charlottenlund Gentofte Preot Drd. Daniel Dascălu Mobil: +45 53 608 218 E-Mail: [email protected] Site: www.parohiaortodoxacopenhaga.dk Dieceza Romano-Catolică Iaşi Biserica: Sakraments Kirke, Nørrebrogade 27 C, 2200 København Preot catolic: Pr Ambroziu Angheluş (Domkirke Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64, 4, 1260 København) Mobil: +45 24 432 412 & +45 30 706 578 E-Mail: [email protected] & [email protected] Site: www.pcatolicadk.freewb.ro Biserica romaneasca in HERNING Parohia Ortodoxă Română „Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” (24 iun.) Biserica: Faurholtvej 9,7430 Ikast-Herning Preot: Casian Silviu Sønderparken 6,7430 Ikast Mobil: +45 50 135 069 E-Mail: [email protected] Site: www.parohiaortodoxaromana-herning.dk Biserica romaneasca in ODENSE Parohia Ortodoxă Română „Schimbarea la Faţă” (6 aug) şi „Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 oct.) şi Ioan Iacob de la Neamţ (5 aug.)” Biserica: Sankt Albani Kirke Adelgade 1, 5000, Odense Centru Preot: Drd. Mihai Marius Hornicar Mobil: +45 52 651 703 E-Mail: [email protected] Site: www.ortodoks-odense.dk Biserica romaneasca in ROSKILDE Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Români (Duminica a II-a după Rusalii)” Biserica: Gråbrødre Kirkegård Kapelet Sore Gråbrødrestræde 12,4000 Roskilde Centru Preot: Drd. Mihai Marius Hornicar Mobil: +45 52 651 703 E-Mail: [email protected] Site: www.ortodoks-roskilde.dk Biserica romaneasca in SØNDERBORG Parohia Ortodoxă Română „Botezul Domnului” (6 ian.) şi „Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian, Gherman (29 feb.) şi Dionisie Exiguul (1 sept.) din Dobrogea” Biserica: Cristianskirken, Ringgade 102, 6400 Sønderborg Preot: Leon Iacob Mobil: +45 27 967 869 E-Mail: [email protected] Biserica romaneasca in VIBORG Parohia Ortodoxă Română „Întâmpinarea Domnului” (2 feb.) „Sfinţii Cuvioşi Iosif de la Văratec (16 aug.) şi Gheorghe de la Cernica (3 dec.) ” Biserica: Sankt Kjelds Kirke Sankt Leonisgade 12,8800 Viborg Preot: Gheorghe Bighiu Aagade 16, 3 sal., 9000 Aalborg Mobil: {+45}21558479 E-Mail: [email protected]; [email protected] Cam astea sunt ce am gasit eu,daca aveti altele de adaugat,lasati un replay la acest topic! Va multumesc!
 6. 2 points
 7. 2 points
  Locuri de munca ca ospatar in Germania in zona Stuttgart si Frankfurt am Main (Germania) Agenzia Gastrojob cauta urgent ospatarite cu si fara experienta pentru Cafenea in zona de Stuttgart si Frankfurt am Main (Germania). Sunt necesare: • Seriozitate din partea candidatilor • Disponibilitate imediata • Cunostinte de limba engleza la nivel comunicativ; Bonusuri: • Salar bine retribuit pe luna • Cazare si masa asigurata • Contract de munca pe termen indeterminat – full time. Persoanele interesate pot trimite CV-ul in limba romana pe adresa de email: [email protected] sau pot obtine informatii la nr de tel: 00496187906330 / 00491726155120 (Whatsapp), www.gastrojob-europe.de.
 8. 2 points
  Nume:Ianis-Constantin Boc Varsta:13 Tara:Danemarca Salut!Sunt un copil activ si un gamer!Pasionat de fotbal,arta,basketball.
 9. 2 points
  Bine ai venit, Ianis!
 10. 2 points
  WoW,deci pot sa zic ca esti incredibila c-ai stat sa scrii tot articolul asta,atatea informatii si sa le aranjezi si sa le structurezi cum e facut articolul...ce pot sa zic decat felicitari si un mare bravo pentru efortul depus. Multumesc pentru informatii
 11. 2 points
  Un mare bravooooooooo pentru acest articol! Cel mai complex ghid care l-am vazut! Felicitari si multumim pentru toate informatiile!!!!
 12. 2 points
  Camine pentru studenti - Cazare studenti in Danemarca In Danemarca, locuintele pentru studenti tip “camin” sunt private, iar admiterea la o universitate daneza nu presupune automat si obtinerea unui loc de cazare. Cererea pentru spatii de cazare este foarte mare, motiv pentru care este indicat sa se caute cazare imediat după obtinerea admiterii la studii la o universitate din Danemarca. Depunerea cererii de cazare nu presupune obtinerea automată a unui loc. Drept urmare, se recomanda contactarea mai multor camine, cu precizarea ca aansele de admintere la un camin cresc daca exista o recomandare de la un alt student care deja locuieste in caminul respectiv. Informatii privind posibilitătile de cazare pot fi obtinute de la institutiile de invatamant daneze. Unele institutii de invatamant se ofera sa se ocupe de gasirea cazarii, altele insa se limiteaza la a pune la dispozitie o lista cu cele mai apropiate spatii de cazare. In general, fiecare camera are baie separata, la comun fiind doar bucataria, utilata complet. Intr-o camera pot sta cel mult doi studenti. Pentru mai multe informaţii puteţi accesa: http://studyindenmark.dk Alte site-uri utile: http://www.kollegierneskontor.dk http://www.ungdomsboliger.dk/ http://www.casaswap.com/ http://www.bikubenkollegiet.dk/en/index.php http://www.egmont-kol.dk/en/node/31 http://www.lionskollegiet.dk/cms/index.php/ http://www.linkworld.dk/bolig_kollegier.htm http://studenterguiden.dk/?studieboliger-kollegier Daca informatii extra de adaugat referilor la aceasta tema va rog sa lasati replay in continuare la aceasta postare! Va multumesc!
 13. 2 points
  As dori ca toata lumea care are informatii despre Skat si despre taxele in danemarca sa lase un replay la acest topic cu fiecare informatie care o detine,iar noi moderatorii,vom aduna toate informatiile cele mai bune de la fiecare si le scriem intr-un topic frumos aranjate! Multumesc! 1. Skat - Ghidul Practic daca lucrati si locuiti in Danemarca https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=8570&lang=ro Informatie oferita de @Alexandra Dragan Va astept si pe restu cu alte informatii,ca sa le adunam pe toate! Numai bine!
 14. 2 points
  Model Cereri/Idei/Sfaturi! Salut! Cerere Sectiune in forum: As dori si eu in sectiunea Romani in Anglia (UK) sectiune dedicata discutiilor despre Sport! Idee: Am stat si m-am uitat asa in general pe forum si mi-a venit ideea daca s-ar putea organiza aici pe forum concursuri! Sfaturi: Un sfat/parere de la mine ar fi daca ati putea sa adaugati pe forum mai multe emoticoane/un chat! Multumesc!
 15. 2 points
  Nume: Daniel Varsta: 27 ani Tara: Danemarca Descriere: Salutare! Sunt nascut in Iasi,sunt plecat din tara de la varsta de 16 ani,am stat in Grecia 9 ani de zile,iar apoi am plecat in Danemarca,unde sunt si la ora actuala! Sper sa ne adunam cat mai multi aici si sa discutam mai multe si sa ne cunoastem mai bine!
 16. 1 point
  Împreună cu Edy am decis să facem acest forum pentru a aduce românii de pretutindeni cât mai aproape unii de ceilalți. O să ne prezentăm la acest topic, fiecare poate să scrie câte ceva despre el...gen in ce țară trăiește, cu ce se ocupă etc. Am să încep eu: Traiesc in UK, am o firmă de construcții și ziarul Diaspora Unită (tot împreună cu Edy). Am făcut si un mic concurs, după cum am postat pe grupuri FB cu ceva premii cash. Asteptam și părerile dvs despre forum, cu ce am putea schimba, adauga, sau îmbunătăți acest forum. ÎMPREUNĂ FORMĂM O COMUNITATE!!! BINE AȚI VENIT!
 17. 1 point
  INFORMAȚII UTILE PENTRU ROMÂNII ABIA AJUNȘI ÎN ANGLIA!!! Odată aterizat pe aeroportul Luton,(sau oricare altul) există mai multe mijloace de transport spre Londra, cum ar fi National Express, trenuri, taxi etc. Asta daca nu te asteapta cineva. Ajungi la gazda unde ai discutat, sau a discutat cineva pentru tine înainte să ajungi la Londra. Acomodarea este mai grea ținând cont că o sa stai cu mai mulți în casă, sau chiar in cameră (asta depinde de bugetul de care dispui). Mergi la un supermarket (Tesco, Asda,Aldi etc.sau Poundland pentru economie limitată) și îți cumperi necesarele pentru casă, pat etc. Card pentru transport (Oyster) poți găsi aproape la orice minimarket și îl încarci in functie de zonele in care va trebui să te deplasezi. Este bine să vi cu ceva bani in plus pentru a acoperi cheltuieli neprevăzute, mai ales daca nu ai un loc de muncă, încă.... MUNCA: Pentru a trece cu ușurință primii pași în UK, ar fi bine să cauți un loc de muncă (la negru) până îți faci toate actele necesare pentru a trăi și lucra pe meleagurile Marii Britanii. Pentru asta poti accesa grupurile românilor din UK. De ex. ,,Doar locuri de muncă și chirii", ,,Români în London ", ,,Români în Londra " etc.unde cu siguranță vei primi si comentarii negative, dar ca să realizezi ceva, trebuie sa rămâi pozitiv! ACTE: Primul pas pentru acte ar fi sa-ti schimbi permisul de conducere pe care îl poți folosi ca dovadă de adresa (se cere peste tot). Ceri de la un oficiu poștal formularul pentru schimbarea permisului pe care îl completezi si-l trimiți împreună cu un act de identitate . Taxa pentru acesta este £50 plus aprox £12 trimiterea acestuia. Dacă nu detii permis de conducere, poți să rogi pe proprietarul casei unde locuiești, să te treacă pe o factură. Pentru NINO (national insurance number) suni la Jobcentre Plus (găsești nr pe internet) și îți faci programare pentru interviu, unde ar fi bine sa ai un însoțitor care vorbește engleză, daca tu nu ști. După ce primesti NINO, poți să aplici pentru UTR in cazul in care vrei sa muncești ca Self Employed (liber profesionist). CSCS card dacă vrei sa muncești in construcții (de preferat la un centru de examinare autorizat, fiindcă poți să plătești o grămadă de bani unor oameni care ,,rezolvă CSCS și să iei țeapă). Pentru femei există diferite agenții care recrutează, depinde de domeniul in care vrei sa muncești. Foarte important este să te înscrii la GP (medic de familie) si mai ales dacă ai si copii. Sedii GP se găsesc în fiecare cartier, pentru înscriere ai nevoie de NINO si dovadă de adresă. De asemenea locuri de muncă se pot găsi pe mai multe site-uri cum ar fi: TOTAL JOBS, INDEED,REED, CV LIBRARY etc. Unde poti aplica folosind un CV. Pentru transport este bine sa folosesti o aplicație de pe tel. Ex. Google Maps, care te ajută să ajungi la orice destinație. Pentru joburi mai bune, se pot face diferite cursuri, care majoritatea sunt finanțate de guvern. Diplomele din România, sau alte țări din UE se pot echivala aici. Dacă ai copii și vrei sa-i înscrii la școală/grădiniță, faci cerere la 3-4 școli din zona in care locuiești și aștepți până te aprobă una(poți să refuzi dacă nu-ți place ceva la școala respectivă, dar nu mai mult de două ori).Termenul de așteptare 1-3 luni. Pentru alocație pt copii, beneficii pentru chirie, tax credit etc. Se aplică pe site-ul oficial al HMRCREVENUE. MULT SUCCES! (Text de J.M.Godenca)
 18. 1 point
  Loc de munca ca ajutor in bucatarie restaurant grecesc in Germania Frankfurt Agentia Gastrojob, situata in Germania, cauta ajutor in bucatarie pentru un restaurant specific grecesc care este situat in zona Frankfurt. Bonusuri: – cazare gratuita si masa gratuita – asigurare medicala la locul de munca – salar atractiv – contract de munca pe timp nedeterminat Cerinte: – cunostinte de limba germana sau greaca sa la nivel incepator sau mediu – seriozitate din partea candidatilor si punctualitate – posibilitate de plecare imediata – bunavointa de munca. Persoanele interesate pot trimite CV-ul in limba romana, germana sau italiana pe adresa de email: [email protected] sau pot obtine informatii la nr de tel: 00496187906330 / 00491726155120, www.gastrojob-europe.de.
 19. 1 point
  Loc de munca pentru cuplu intr-un restaurant Grecesc in Germania München Agentia Gastrojob, situata in Germania, cauta un cuplu pentru un post de munca ca ajutor de bucatar la un restaurant grecesc in zona de München. Cerinte: •cunostinte de limba greaca la nivel mediu. •experienta in domeniu. •seriozitate din partea candidatilor si punctualitate. •posibilitate de plecare imediata si bunavointa de munca. Bonusuri: •cazare gratuita si masa gratuita plus asigurare medicala la locul de munca •salariu lunar initial de 1100 € net •contract de munca pe timp nedeterminat. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: [email protected] sau pot obtine informatii la nr de tel. 00496187906330, 00491726155120 (Whatsapp); www.gastrojob-europe.de
 20. 1 point
  Locuri de munca ca barman sau barmanita pentru un restaurant grecesc in Germania in zona Köln Agentia Gastrojob, situata in Germania, cauta barman sau barmanita pentru un restaurant grecesc in Germania in zona Köln. Bonusuri: • cazare gratuita si masa gratuita • asigurare medicala la locul de munca • bun salariu lunar • contract de munca pe timp nedeterminat Cerinte: • cunostinte de limba germana sau greaca la nivel mediu. • aspect fizic placut. • seriozitate din partea candidatilor si punctualitate. • posibilitate de plecare imediata. • buna vointa de munca. Persoanele interesate pot trimite CV-ul in limba romana sau germana pe adresa de email: [email protected] sau pot obtine informatii la nr de tel: 00496187906330 / 00491726155120 (Whatsapp), www.gastrojob-europe.de.
 21. 1 point
  Prestari Servicii in Germania (Deutschland) Categoria Construcții: 1) Amenajări interioare 1.1)NOBIL HOUSE GmbH , Stuttgart Amenajări interioare de la A-Z Parket, gresie și faianță, rigips, gletuieli, ferestre și uși fabrică România montaj Germania DESIGN ȘI RENOVĂRI TOTALE ȘI AMENAJĂRI GRĂDINI . Pt lucrări relativ mici mă deplasez maxim 50 de km in jurul Stuttgart,pt lucrări mai marii pot mării aria după ce discutăm! 015781407977 Persoana de contact Chris Facebook personal.Chris Yo Vorbesc românește și germana! _______________________________________________ 1.2) Andras Emilian ,din Karlsruhe.Echipa ,Interioare si exterioare , specializati pe Faianta, gresie, marmura. fb privat:Ciprian Andras Cip tel. 0174 9064553 _______________________________________________ 1.3)Amenajari interioare,din 73230 Kirchheim Unter Teck Spatulat Venetian(glet Venetian) Zugraveli Italiene ,de orice tip,Tapet ,rigips,gresie,faianta. Malerarbeiten,Trokenbau,Tapezieren,fliesen legen und mehr.... Lauterstr,1,73230 Kirchheim Unter Teck. tel.015750862367 e-mail,[email protected] fb privat . Boros Ionut _______________________________________________ 1.4) Zona Mosbach, Buchen, Osterburken Vb Românește! Sună +49 176 38704598 Despre noi! Ihre Kompetenter und Zuverlässiger Partner für : Hausmeisterservice,Allrounder bei Renovierung,Repaturen,Montage,Garten und Gebäudepflege. Scheiner arbeit jeder Art : Türen, Boden,Wände,Dach holz panele, Trockenbau,Fliessen. Carpot oder Terasse überdachung, holzboden Terasse,Holzhäuser usw categories Renovări case · Afacere locală Zona Mosbach, Buchen, Osterburken fb:email firma:@AllrounderTavi fb:firma:Hausmeister link firma: https://www.facebook.com/pg/AllrounderTavi/about/... email personal:[email protected] fb.privat:Claudia Maria Tel: +49 176 38704598 ______________________________________________ 1.5)Executăm lucrări de zugrăvit,Waiblingen, Renovari interioare Faianță, gresie, parchet Fațade Reparatii acoperis Amenajări terase Amenajări spatii verzi ( gradinarit) Montaj usi si geamuri Preturi atractive Info 01781937708 fb link: https://www.facebook.com/stefan.marian.79462 fb privat:Stefan Marian _______________________________________________ 1.6)Maler Fb privat :Ramona Maria Samoila Fb link: https://www.facebook.com/ramona.maria.902?fref=gc Pagina Web: https://www.maler-worms.de/#leistungen Adresa:Seidenbenderstr. 72 67549 Worms telefon: 01577 - 370 51 60 0157 - 813 552 49 06241 - 483 10 72 email:[email protected] ________________________________________________ 1.7)Constructii Göppingen Firma nemteasca, angajez muncitori in constructii, in special Rigips. Se adreseaza in primul rand persoanelor din Germania. Salariu atractiv. Ofer si rog seriozitate. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon 015783505097 Vordere Muhlstr 22 Göppingen DG Bau UG telefon: +49 1578 3505097 Fb link: https://www.facebook.com/DG-Bau-UG-1456577271101986/ __________________________________________________ 1.8)Alin Savu,,MalerGS - Gaugel Savu & Partner. Renovierungend & Altbausanierungen. 5 jaehrige Garantie fuer alle Dienstlaistungen. Constructii si renovari, gresie, faianta, instalatii electrice si apa. Pentru toate serviciile oferim factura si 5 ani garantie. Contact: 01629021294 / [email protected] Alin Savu fb link: https://www.facebook.com/alin.savu.14 2) Instalatori/firme de instalatii/electricieni frigotehnisti 2.1)J&H Technik,.Solar-Klima-Heizung-SanitärPartener autorizat WOLFGermania - 72461 Albstadt , Konrad Adenauer 118România - Sibiu , Distribuției [email protected] 00491791270631facebook personal Ioan Bisca____________________________________________________ 2.2)Instalator! Fb privat Gimi GimiBuna ziua,execut lucrari in domeniile de instalații sanitare şi termice,instalatii electrice,faianța gresie,parchet,montaj mobila etc,experienta de peste 20 de ani,ofer si rog seriozitate va multumesc pt atentie nr meu 015141388256 sau mesaj privat pe fb la Gimi Gimi,fb link: https://www.facebook.com/profile.php…___________________________________________________ 2.3)Electricieni frigotehnisti!fb privat: Andrei Cristian __________________________________________________2.4)Electrician Frigotehnist Celik tel: 01726893723 offenbach 3) Electricieni interioare 3.1)Electrician autorizat,execut orice lucrari electrice (schimbat prize,intrerupatoare,modificari instalatie electrica,etc) in jurul Pforzheim +20 km.Ptr distante mai mari se discuta in privat. Electrician Pforzheim:ELCO Montaj International;Facebook Firma https://www.facebook.com/pg/clod2004/about/?ref=page_internal Facebook privat:Clood Clood:Link: https://www.facebook.com/clood2004 _______________________________________________ 3.2)Din Stuttgart. Execut lucrari de instalații electrice si reparatii la sfîrsit de săptămâna inclusiv vineri toata ziua fb privat Nicolae Gelu;link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012717630033&fref=gs&dti=1402857513357000&hc_location=group _______________________________________________________ 3.3)Electrician din Neu-Ulm Fb privat: George Baban :Fb link:https://www.facebook.com/george.baban.902?fref=nf Electrcian f bun ,locuinte,hale industriale de la A la Z. Corect,ordonat,caut de lucru,multumesc.,pe privat scrieti! 4) Design interior 4.1) Zona Frankfurt,în principiu oriunde in Germania după ce vb la telefon.Iuliu Barar Interior Design. Tel: 00491634544950 email: [email protected] Categoria înfrumusețare 1)Frizerie coafura 1.1) Odenheim 76684 ,Ofer servicii coafura: tuns, vopsit, suvitat, coafura de ocazie, coafuri mirese, coafuri ocazii speciale. Va astept! Rog seriozitate!Detalii Tel: 0151-43619684, sau ! ( Odenheim 76684 ). Ma deplasez si la domiciuliul clienului pe o raza de maxim 20 km.Fb: https://www.facebook.com/popovici.alina.18?fref=tsFb Privat: Alina Popovici 2)Manichiura/Pedichiura 2.1) membră pe acest grup!Servicii prestate: Manichiura cu oja semipermanenta, protectie gel pe unghia naturala, extensii gel (constructie), pedichiura. Mentionez ca am urmat curs atat in domeniul manichiurii clasice cat si in domeniul manichiurii cu unghii tehnice, avand la activ 1 an de practica. Adresa: Scherzheim-Lichtenau ,Helmlingerstr. 4E, 77839Tel: 004915772002016https://www.facebook.com/madalina.boar.5?fref=ts___________________2.2.)Oferiti-vă un moment de relaxare și incărcati-vă cu energie pozitivă.Chicnails & Massage LoungeSedanstr 368199 MannheimTel: 062187996892Tel: 015777878735Fb privat: Andrea HuleaFb link: https://www.facebook.com/andrea.olariu?fref=nf 3)Salon de înfrumusețare animale 3.1)Nicoleta Thudt, Hundesalon Dog&Cat Styling, Albstraße 18, 73240, Wendlingen am Neckar. Tel. 015202667250, 07024 9672072Facebook personal: Nicoleta Thudt 4)Wellness,Spa,Masaj 4.1)Saloan Spa,Masaj si Relaxare din Stuttgart.Servicii oferite: Masaj de relaxare, masaj anticelulitic, cosmetica ( pensat, vopsit gene, tratamente faciale ) , prelungire si volum gene, epilare cu pasta de zahar. FB: https://www.facebook.com/beautybyantigonaFb privat Antigona Badea .Leobener strase, nr 30,Stuttgart70469 StuttgartTel: +49 17647807245 5)Tatuaje 5.1)Buna Ziua, Fac tatuaje la preturi romanesti ,pentru cei interesati:Adresa: 68799 ReilingenFb personal: Florin Florin Mihai LespezianuLink: https://www.facebook.com/andrey.carolla?fref=nf Categoria auto 1)mecanici auto/service auto/electricieni auto/spalatorii curatatori auto 1.1)Facebook Edy Cristyan ,Cristi sunt in zona Stuttgart mecanic Buz si autoturisme Benzină sau motorină Ma deplasez si la domiciliu clientului Tel.015163998185 ________________________________________________________ 1.2)Firma Kfz Service Simi Stuttgart Inh.Vasile Daniel Simionca Wiener Straße 22 70469 Stuttgart-Feuerbach Tel.071180678299 Fax.071180678298 _________________________________________________________ 1.3)Auto Service/vb românește Göppingerstr 7 73119 Zell u A Tel:00 49 178 7721088 ________________________________________________________ 1.4)Din Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz(kreis mannheim) Reparații auto profesionale , mecanica, electrica , tinichigerie și vopsitorie — la A&S Automobile GmbH. fb privat Doru Doru fb link: https://www.facebook.com/dragomir.dorel… fb firma link: https://www.facebook.com/asautomobile.ludwigshafen/ ______________________________________________________ 1.5)Alin Molix din 73119 Zell Göppingerstr La noi se vorbeste #Romaneste.... si se lucreaza #Nemteste..... tractari auto incarcare freon finantari auto 73119 Zell Göppingerstr fb privat: Alin Molix fb link: https://www.facebook.com/alin.molix?hc_location=ufi tel: 01787721088 ___________________________________________________________ 1.6)Mecanic auto roman zona Heilbronn,015233709928 - Mitică ____________________________________________________________ 1.7)Vopsitor Auto,71229 Leonberg Fb, Mustata Gheorghe,link Facebook:https://www.facebook.com/mustata.gheorghe.9 "Buna ziua! Am deschis un atelier de tinichigerie auto vopsitorie ,Leonberg,Hofingen Paul-Ehrlich -Strasse Nr 12 tel. 015752200890 . Efectuez lucrari de tinichigerie , vopsitorie , autoturisme avariate grav ,reconditionez autoturisme de epoca ,schimbat parbrize antifonari ,etc.la preturi avantajoase .Apelati cu incredere am o experienta in acest domeniu de peste 20 ani" _____________________ 1.8)Vopsitor Auto Heilbronn Johannes Chrestels fb privat: Johannes Chrestels (de loc din Rupea,Brasov), fb link: https://www.facebook.com/profile.php… Adresa: Jagststr.6,74076 Heilbronn Tel:07131207708 / 01794986088 ____________________ 1.9)Vopsitor auto Koln "Bună tuturor.Efectuez polisuri profesionale și reparații vopsitorie auto.Pentru mai multe detalii va rog contactați-ma pe 015786354298 .O zi buna." Fb Privat: Sorin Bighi Fb link: https://www.facebook.com/sorin.bighi _______________ 2.0)Service auto Erbach Ulm, Germany Fb privat:Cristian Constantin Fb link:https://www.facebook.com/cristian.constantin.98… Reparatii mecanice sau electrice auto, aer conditionat , reparatii calculatoare auto, resoftari , chiptunning, lucrari de intretinere, revizii,schimb anvelope si pregatiri pentru tüv. De asemenea avem preturi speciale pentru inlocuirea kit-ului de distributie cu lanţ pentru bmw. Pentru toate piesele si lucrarile efectuate se ofera factura si garantie. Tel 015202649609 Grosses Wert 1, 89155 Erbach. 2.1)Mecanic auto Freiburg! Rusu Virgil Tel: 15163409547 ____________________ 2.2)Electrician auto: Tel: 01702694534 Cristi in Erbach ___________________________ 2.3)Mario Adrian,din 73776 Altbach ,Kreis Esslingen am Neckar ,Electrician auto,Service Auto Germania. Mario Adrian: Servicii de rang si profesionalism inalt in sectorul de mecanica auto Automotion, Mecanica,Mecatronică, soft, steuergaret, diagnoze auto. Modificare parametrii, accelerare mai promptă, consum redus carburant, crestere putere cu parametrii înscrisi direct in computerul masinii (nu este necesar chip sau alte elemente suplimentare). Preturi conforme cu cele practicate de majoritatea atelierelor din tara in care trăim (germania). Recomandare cu furnizarea de informatii cu privire la orice problema apăruta la masina problema de tip mecanic, electric, electronic, prin acest mod, intenționând de a rezolva problemele apărute la masina direct de către dumneavoastră însăs interventia mea fiind necesară doar daca pentru peoblema in cauza, nu exista alta alternativa. Mai multe info, pe grupul "mecanica din punct de vedere tehnic" un grup creat cu scopul de a venii in sprijinul celor ce au nevoie. Doresc tuturora sa nu aibă nicicând vreo problema cu masinuta lui, dar daca totusi apare vre- una, aici sunt. Salutari.., si conduceti cu atentie si fără peripetii Tel: 00 49 172 6352747 fb grup: https://www.facebook.com/groups/365010256907532/ fb privat: https://www.facebook.com/dejavumann 73776 Altbach ,Kreis Esslingen am Neckar Tel: 00491726352747 Electrician auto Germania Fb Privat Mario Adrian(domnul Mario daca mai trebuie sa completez ceva puteti sa mi comunicati pe privat) !(Din Medias) fb link: https://www.facebook.com/dejavumann… tel: 00491726352747 korntal munchingen ________________________ 2.4)Service auto Hamburg ,22941 Bargteheide,Hamburger Str 35 Va reamintim faptul ca in apropierea Hamburgului (Bargteheide) există service autorizat romanesc!! Prestam servicii de: - mecanica -tunning ( folii auto, infoliere caroserie etc.) -electrica -spalatorie auto inclusiv polish + polish faruri Telefon: 01742119885 Adresa: Hamburger Str 35, 22941 Bargteheide ( Benzinarie Aral) __________________________________ 2.5)Auto Tuning Pentru cei ce vor tuning "Ofer servicii de diagnoza auto multimarca, soft-tuning stage 1 si 2, anulez clapete galerie admisie, egr si dpf off, codari activari functii la preturi avantajoase. Diagnoze si interfete profesionale, regenerare filtre de particule si multe altele. Relatii DOAR prin watsapp, viber si messenger la +4915218915677" Popa Alexandru, Frankfurt, Rüsselsheim! Fb.link: https://www.facebook.com/popa.alexandru.7509 ______________________________________ 2.6)Mecanici Auto Romani prin amabilitatea domnului Edi Iordache administratorul Grupului Romani-in-Mannheim! 1.Auto LUK.....01742446234 ... Mannheim 2. Nelu............o17657768571 ..Mannheim 3.Daniel .........015175530573......Neustadt Am Der Wein 4.Auto Gigi.....01624253426..... Offenbach Am Main 5.Auto Service......015145289587....Weinhach (zona Frankfurt) 6.Auto MOMO....015255777915......Michelstadt 7.Robert Petendra.....01727690920....Mannheim 8.Marius Savin....015175309339....Hessen-Frankfurt 9.Auto Gemes....01715735342...Ludwigshafen . Urmariti linkul original de pe grupul Romani in Mannheim ,pt modificarile ulterioare a administratorului Edi Iordache :https://www.facebook.com/notes/romani-in-mannheim/mecanici-auto-romani/830171210474356/ 2.7)89129 Langenau, Germany,Electromecanic auto Roman Buna ziua! Electromecanic auto în zona Ulm - Langenau /Kfz Lindenmeier -Werkstatt in Langenau Vb. limba română. puteti sa ma contactati pe privat pe pagina mea de facebook! Fb privat: https://www.facebook.com/hulbar.nicu 2.8)Mecanic auto la Taunusstein Wehen,cod 65232,Waldstr;Nr 10 Hiper Car System telefon:01625142532 / 015778753970 email: [email protected] 2.9)Mecanic auto Frankfurt! Laurențiu Cosma, Auto-Hobby Nieder Kirchweg 113 ,65934 Frankfurt 3.0) Mecanic auto,Sindelfingen,Valentin Graur Telefon 01624163191 2)Scoala de șoferi Auto 2.1)Școalã de șoferi cat. B în limba românãStimați clienți, AS Fahrschule GmbH în Achern, vă oferă cursuri de școlarizare intensive pentru obținerea permisului de conducere cat. B în limba românã❗️Tel. +49 7841 6727457facebook firma: AS Fahrschule GmbHlink: https://www.facebook.com/asfahrschule/facebook personal Dan Gazda__________________________________________________________2.2)Şcoala de şoferi in Limba Romana in 71067 Sindelfingen.FahrschuleKonnerthInh. Hans KonnerthNikolaus-Lenau-Platz 18 71067 Sindelfingen Tel.: 07031 - 38 03 15 Fax: 07031 - 67 92 74Mobil: 0171 - 612 45 28 [email protected]_____________________________________________________________2.3)Sia Ais din Brasov,instructor auto roman din Frankfurt(hessen) la Fahrschule Etikusfb privat: Sia Aisfb privat link: https://www.facebook.com/sia.ais.5/about…fb firma: Fahrschule ETIKUSRog sa fiu contactat pe whats-app din cauza ca dacă sunt sunat nu pot vorbi la telefon ,nici când conduc eu și mai puțin când am elev la volan !tel: +49 1517 1416003 2.4)Scoala de șoferi Heilbronn ?Persoana de contact Marius Coca ,Facebook link Marius Coca: https://www.facebook.com/marius.coca.7https://www.facebook.com/FahrschuleMC/ Închirieri auto 3) Autohaus/dealeri auto/inchirieri auto/leasing 3.1)Căutați mașini de închiriat?Noi suntem soluția cea mai bună și ieftină. Profită acum și alege din oferta noastră mașina potrivită cerințelor tale. Oferta noastră include un parc de mașini destinat transportului intern și extern. Pentru a fi siguri că vă veți simți confortabil automobilele sunt dotate cu: GPS și aer condiționat.( la cerere se poate închiria și cutie portbagaj ).Si vindem autoturisme,posibilitate plata in ratefb: Inchirieri Automobil LuxmobileAdresa: Stubentalstr. 42/2, 89518 HeidenheimTel.: +49 1577 3322487Tel.: +491726216527Tel. Românâ: +4915145341953 4)Spalatorie ,curatatorie Auto 4.1)Neu ULM Curatatorie: Relu Donescu NUMESC DONESCU RELU LOCUIESC IN ULM SI EFECTUEZ SERVICII DE COSMETICA AUTO LA DOMICILUI Serviciu de curatatorie( canapele,covoare,mochete si tapserii ) la domiciliul clientului. ULM Hörmann Mobile Autopflege Servicii de cosmetica auto la domiciliul clietului fb personal: Relu Donescu fb link: https://www.facebook.com/relu.donescu fb firma: https://www.facebook.com/Teppichboden-Polsterreinigen-H%C3…/ fb firma: https://www.facebook.com/H%C3%B6rmann-Mobile-Autopflege-56…/ Tel: 0162 98 78 337 / 0173 718 84 908 Persoana de contact Donescu / Hörmann Adresa: Zypressenweg 18/4 89231 Neu Ulm 4.2)Curățam Covoare, Canapele , Saltele și multe altele direct la dumneavoastră acasă si Spalatorie auto,Lahr Tel 017680600230 fb privat https://www.facebook.com/darius.selzer… fb firma: https://www.facebook.com/PerfectCarsLahr/?ref=br_rs 77933 Lahr/Schwarzwald www.perfectcars-lahr.de RAIFFEISENSTRAßE 3 Lahr/Schwarzwald @PerfectCarsLahr Sună +49 7821 549042 Categoria Restaurante ,magazine cu specific romanesc, discoteci românești,pensiuni ,cazare,divertisment,nunta si botez in Germania! 1) restaurante românești 1.1)RESTAURANTUL ROMÂNESC DIN ESSLINGEN ! Facebook firma: Restaurant Schreberhaus Esslingenlink web: https://www.facebook.com/RestaurantSchreberhaus/Waldäcker 2EsslingenSună +49 711 67212453Ein neues Menü in angenehmer Atmosphäre!Un meniu nou într-o atmosferă nouă!Ein neues Menü in angenehmer Atmosphäre!fb.personal: Porttman Alexlink: https://www.facebook.com/porttman 2) magazine românești 2.1)KarpatfoodAdresa: Rosenstr, 75015 Bretten, Germanytel.+49 178 3956931www.karpatfood.com/Facebook: Karpatfood 4) pensiuni/cazare unde se vb limba română 4.1)Chirie in zona Heilbronn, Obersulm, camere mobilate pentru o persoan. Pret 350 € pe luna sau 20€ pe noapte. cu toate utilitatile incluse ( apa , caldura, curent, tv, WiFi) pentru mai multe Informatii tel. 017684445787, Ferienhaus fb.Cristian Manta_____________________________________________________________4.2)Camera disponibila la Pensiune pentru 2 maxim 3 persoane .Cei interesați sa lase mesaj privat . BÖBLINGEN Zona STUTTGARTlink: https://www.facebook.com/anamaria.costache.58?fref=nffacebook personal: Ana si George_____________________________________________________________4.3)Gasthaus Lamm,Tatiana Hermann,din 79674 Todtnau-SchlechtnauPentru rezervari de mese va rugam sa ne contactati telefonic!Fam. HermannGasthaus Lamm, Hauptstraße 5, 79674 Todtnau-Schlechtnau, Baden-Württemberg, GermaniaTel. fix: +49 (0)7671 433Tel. mobil: +49 (0)173 2982551fb privat: Tatiana HermannVa reamintim ca miercurea avem inchis!____________________________________________________________4.4) Gasthaus Hirsch .fb privat Oana Ardelean Membru pe acest grup.Schmidgasse 1878737 Fluorn WinzelnTel. 07402 9107984Fb privat: Oana ArdeleanFacebook link Oana Ardelean: https://www.facebook.com/oana.ardelean.fluornStartenUnser Gasthaus liegt geschützt im Herzen Fluorns am Rande des Heimbachtals. Genießen Sie in unserem Biergarten die gute Luft und die herrliche Natur - atmen Sie wieder einmal richtig tief durch! Mit 70 Sitzplätzen im Gastraum und einem Nebenzimmer für ca. 30 Personen, bietet das Gasthaus "HIRSCH" au...www.gasthaus-hirsch-fluorn.de ____________________________________________________________4.5)Cazare Kreis Baden Baden ,Offenburg,Pensiune,cazare in landul Baden Wurttemberg ,(Maria Dittrich,vb romaneste)KurcafeGuest Houses, GermanSchifferstr. 672270 BaiersbronnGermanyPhone number +49 7447 432Facebook privat Leona Maria Ru Facebook link: https://www.facebook.com/maria.dittrich.56/friends… 5)Divertisment/Dansuri populare Romanesti 5.1)Facebook personal: Liviu Ursulink: https://www.facebook.com/liviu.ursu.9659?fref=nfAi un local in Germania si vrei sa organizezi o seara românească?Faci nunta , botez sau o petrecere privată si vrei sa te petreci cu muzica de acasa ?NOI AVEM SOLUTIA ❗❗❗Contacteaza - ne cu incredere pentru ca evenimentul tau sa fie unul de vis .Atât eu cat si echipa mea va stam la dispozitie pe tot teritoriul Germaniei si nu numai ❗❗❗#Formatia_Liviu_Ursu#Contact_015208798944_____________________________________________________________5.2)Uwe Romania,din Sindelfingenorganizator evenimente in Germania, organizator evenimente cu artisti romani in Germania.contact Fb: Uwe Romania ___________________________________5.3)Dansuri populare Romanesti,ACADEMIA ROMANA DE DANS DIN MANNHEIM Germania.Dragii nostri romani din Germania!"ACADEMIA ROMANA DE DANS DIN MANNHEIM " are ca scop identificarea de noi talente in randul romanilor din Diaspora , formarea unui ansamblu folcloric "DUNAREA" si promovarea folclorului si traditiilor romanesti.Acest ansamblu folcloric va fi promovat la festivalurile nationale si internationale , emisiuni televizate, Targuri si Expozitii cu tematica de promovare a produselor romanesti, evenimente sustinute de Ministerul de Externe, UNESCO , guvernul Romaniei sau alte asociatii din Diaspora conform legislatiei.Dorim sa ne adresam in mod special copiilor incepand cu varsta de la 6 ani pana la maxim 45 ani in randul adultilor."ACADEMIA ROMANA DE DANS DIN MANNHEIM" va implementa acest proiect si la Würzburg incepand din luna februarie 2017.Instructorul academiei este George Iulian , produsul "Academiei de dans Mihai Petre" din Bucuresti avand la activ diploma de excelenta , premii la festivalurile nationale si internationale de dans modern si traditional.fb privat: George Badeafb link: https://www.facebook.com/romaniasidiasporaVa asteptam cu drag in mijlocul nostru!Informații :Telefon +49 1521 1983 864E-mail - asociaț[email protected] 6) Nunta si Botez Germania,Fotografie,Filmari 6.1)Accesorii pentru nunta si botez Dekorationen und Kerzen,din Ulm fb privat: Brazovan Patrick fb firma: Accesorii pentru nunta si botez Dekorationen und Kerzen ___________________ 6.2)Ulm decoratiuni nunti si botezuri,Dekorationen und Kerzen für Taufe und Hochzeit! Realizam lumanari pentru cununie, lumanari pentru botez, trusouri botez si alte accesorii Ulm Germany Fb privat,Cristina Roxana link: https://www.facebook.com/cristina.is.58 Fb firma Dekorationen und Kerzen für Taufe und Hochzeit!; https://www.facebook.com/PatrickCrisu/ _____________________________________ 6.3)Taufkerzen [email protected] Adresă: 67067 Ludwigshafen, Germany Site web: http://www.danielaskerzen.de Fb firma: Daniela Gheorghe Fb link: https://www.facebook.com/danielaskerzen?hc_location=ufi Fb grup:https://www.facebook.com/groups/danielaskerzen/?fref=ts ____________________________________ 6.4)Fotograf profesionist ofer servicii fotografie, nunti, botezuri, evenimente private. Fb privat Adrian Adu Fb:link: https://www.facebook.com/asararu?fref=mentions Fb firma: https://m.facebook.com/Uniq-Moment-Projekt-12362432797462…/… ________________________________________________________ 6.5)Fotograf Florentina ,Kreis ulm,Germania! Adresa: 89134 Blaustein Tel: +49 163 7504452 fb: https://www.facebook.com/gurrieriflorentina/… Site: www.fotostyleflorentina.de Florentina Gurrieri ________________________________ 6.6)73249 Wernau Filmări evenimente: nunți, botezuri, onomastice, petreceri private etc. Colaborez și cu fotograf . Ne putem deplasa oriunde în Baden Württemberg dar și în alte zone. Mai multe detalii pe Facebook - COS VideoProduction - Calalb Cosmin Ioan sau tel: 015145410900 fb privat link: https://www.facebook.com/calalb.cosminioan Categoria 1) Teparatii Electrice 2)Telefonie ,3)Televiziune prin satelit sau ip 4)DESIGN WEB / DESIGN PRINT 1)Reparatii electronice in Germania 1.1)Repar orice tip de electronice (telefoane, tablete, TV-uri, laptop-uri, pc-uri etc).Reinstalez, optimizez și devirusez orice sistem de operare de la Xp la Win10inclusiv alte distribuții: Linux, OSx cât și telefoane, tablete etc plus DEZACTIVAREAPROGRAMELOR DE SPIONARE DE LA WINDOWS 7 / 8 / 8.1 și 10Recuperez date șterse din majoritatea dispozitivelor electroniceinclusiv cele care NU pornesc (harddisk, telefoane, tablete s.a.m.d.).Valabil pt. Köln și împrejurimi cât și pt. regiuni îndepartate prinposibilitatea utilizării serviciului de curierat.Pt. detalii: 01605196692facebook personal George Vieru.______________________________________________-_1.2)Serviciu de reparare a calculatoarelor in StuttgartEDV Service , Computer-Notdienst , Datenrettung , WebdesignService IT,displayuri sparte.tel. +49 171 9983953König-Karl-Str 18Stuttgartfb.Service IT Stuttgartfb privat Dan Blackweb:http://www.it-service-satellite.de/_________________________________________________________1.3)din Karlsruhe.Reglari Antene Satelit / Reparatii LAPTOP / Reparatii TABLETA / Relati in privat sau la telefon: 015144990594 / Karlsruhe.Gps Navigon 8410 cu soft de Igo Primo harti 2016 - 70 ENU NECESITA CONEXIUNE DE INTERNETInstalez soft de navigatie: Navigon / IGO Primo 2 cu harti 2016 Full Europa pe orice telefon cu sistem de operare android.Resoftari Actualizari Gps , Smalio, Evolio, Serioux, Navigon, MioMov, Piloton, Becker, NorthCross, Myria, etc.telefon: 015144990594 / Karlsruhe.fb privat:Comsa Mihailfb privat link: https://www.facebook.com/Comsa.Mihail?hc_ref=SEARCH&fref=nffb firma:GPS-Tablet Laptop Repairfb firma link: https://www.facebook.com/GPS-Tablet-Laptop-Repair-1662857…/…Adresa: Am Pfinztor KarlsruheTel:+49 1514 4990594 2)Telefonie in Germania 2.1)Facebook Christina Firimita,reprezentant Lebara.link. https://www.facebook.com/cristina.firimitaFacebook firma:AF Lebara Premium Partnerlink: https://www.facebook.com/cartelelebara/posts/388032781574556:0Cartela Lebara SIM 100% GRATUITDragi Prieteni. Comandati acum Cartela SIM Lebara si o veti primi gratuit in 1-3 zile prin Posta la adresa dvs.Pentru a comanda Cartela trimiteti un mesaj privat aici http://m.me/233485313695971Numele si adresa dvs corecta (Nume, strada, nr, PLZ si orasul din Germania).Bockholtstr 5441460 Neusstel.+49 1512 9000092 3) Televiziune satelit/internet 3.1)Televiziune prin internet(prin ip)Va oferim o gama vasta de canale românești,în Germania și oriunde in lume ,doar dacă aveți internet.Pt comenzi nu ezitați să ne contactați.Fb firma: https://www.facebook.com/perfektromaniatvEmail: [email protected] Raffa Rump 3.2)Fb privat Polgár György fb firma Antene Satelit Parabolice MONTEZ SI REGLEZ ANTENE PARABOLICE DIGI, FOCUS SAT SI TELECOM (DOLCE) PE TERITORIUL GERMANIEI. Dispun de aparatura completa de antene parabolice TELEKOM (DOLCE)ROMANIA pe care le instalez si pentru care inchei contracte cu romanii din Germania. Abonamentul se incheie pe baza unui act de identitate valabil, emis de Autoritatile Romane. La momentul instalarii se poate opta pentru cumpararea sau inchirierea aparaturii. Pentru mai multe informatii numai la telefon 015171264Asigurari746,.IN BADEN WURTTEMBERG GERMANY. Sunt trei tipuri de abonamente: 73 de canale cu 30 lei/luna+TVA, 92 de canale cu 42 lei/luna+TVA, 119 canale cu 56 lei/luna+TVA. Echipamentul complet se poate cumpara sau inchiria. Pretul total al echipamentului HD este de 380 lei in cazul in care il cumparati, iar in caz de inchiriere costul este de 12 lei/luna. Pretul total al echipamentului SD este de 220 lei in cazul in care il cumparati, iar in caz de inchiriere costul este de 7 lei/luna. Pentru mai multe informatii numai la telefon 015171264746,.IN BADEN WURTTEMBERG GERMANY. _____________________________________________________________ 3.3)Instalari Antene Digi, Dolce, Telekom, Focus Sat, Orange TV!!! Heilbronn / Neckarsulm + zone adiacente !!! Exclus contracte, abonamente, vanzari receivere, accesorii Pt info>0152 52868108 sau FB Mrc Yco __________________________________________________________ 3.4)PENTRU CEI CE NU AU VOIE SA MONTEZE ANTENE PARABOLICE OFER POSIBILITATEA RECEPTIONARII CANALELOR ROMANESTI FARA PARABOLICA DETALII LA 015755665386 Vand receptoare satelit la DOLCE TV SI DIGI TV in HD (inalta definitie) sau simple cu contracte pe loc direct pe numele clientului. Reduceri importante la achizitionarea echipamentului impreuna cu instalarea acestuia. Deasemeni ofer instalari, montari reglaj de antene parabolice, reparatii decodoare defecte instalez orice fel de antena parabolica romaneasca Digi Dolce Orange cu APARATURA PROFESIONALA de ultima generatie…repar decodoare dolce,digi….zona Gummersbach,Bonn,Koln Dusseldorf, Dortmund,Siegen,Frankfurt.tel015755665386. Whatsapp 00393498741749 ______________________________________________ 3.5)ip tv Facebook privat:Nicolae Stoica https://www.facebook.com/profile.php?id=100010211837582 Facebook firma: https://www.facebook.com/IPTVCANALEROMANESTI/ Site firma si lista de canale tv: http://www.iptvservice.org/434445487 Contact: email: [email protected] Tel: 0034 643 325 312 WhatsApp _ 3.6)Karlsruhe,antene prin satelit de marimea unei cutii de pantof! Pentru cei care nu pot sa instaleze antena sateli in Germania. Antena Satelit Plata ofera linii moderne care fac din ea un hibrid aspectuos si practic. Pervazul ferestrei exterioare locul ideal pentru instalarea antenei, inconjurata de flori. Receptoare FOCUSSAT TV activare pe loc. Relati in privat sau la fb privat Comsa Mihail fb link: https://www.facebook.com/Comsa.Mihail telefon: 015144990594 / Karlsruhe 4) Categoria DESIGN WEB / DESIGN PRINT 4.1)Alexandru Niculita Creeare / modificare site-uri webResponsive Web Design (pentru tablete si mobile)Wordpress CMSLogo DesignIdentitate firma completaPostere / afise / pliante / brosuriCarti de vizitaDesign orice fel de materiale publicitareOptimizare siteServicii SEO (Search Engine Optimisation)Webmaster serviciiConsulant Internet Online Businesshttp://www.medialex.roVorbesc engleza, franceza, italiana, romanaEMAIL: [email protected]: [email protected]: alexandru_niculitaCell: +33 602270857 Lista poate continua! Daca mai aveti anunturi de adagat,va rog sa lasati un replay la acest topic! Multumesc! P.S. Daca aveti ceva de adaugat sau trebuie sters/rectificat ceva la acest articol spuneti-mi intr-un mesaj privat sau printr-un replay! Sursa Facebook: https://www.facebook.com/groups/romaniidinbadenwurttemberg/?ref=group_header Articol scris de Claudiu Damian pe facebook pe pagina Romani Germania Baden Wurttemberg,Ghid Util!
 22. 1 point
  Ghidul lucratorului Roman in Grecia (Republica Elena) I. Informaţii privind piaţa muncii din Grecia 1. Unde se găsesc posturi vacante? OAED (Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de Muncă) în Grecia constituie o entitate juridică de drept public aflată sub supravegherea Ministerului Muncii, Asigurărilor Sociale şi de Securitate Socială. Aceasta este condusă de către Guvernatorul regiunii şi de către consiliul de administraţie. Coordonatele de contact: Tel: 0030.210.998.9000 Fax: 0030.210.998.9500 Email: [email protected] Adresă Sediu Central: Str. Ethnikis Antistaseos nr 8, Alimos, cod 17456 Atena. OAED este format din Centrul Administrativ, şapte Directorate Regionale, un sistem al Serviciilor Publice de Angajare – cunoscut, de asemenea, drept Centrul de Promovare a Angajărilor - şi unităţile sale educaţionale (EPAS, IEK şi KEK). Operaţiunea OAED este bazată pe următorii trei piloni: (i) promovarea către angajare; (ii) asigurarea în caz de şomaj, protecţia socială pe perioada maternităţii şi protecţia familiei; (iii) educaţie vocaţională. OAED este autoritatea publică şi structura centrală care manageriază următoarele: 1. Politicile Active ale Pieţei Muncii (PAPM) în vederea gestionării situaţiei şomajului, promovarea angajărilor şi formării vocaţionale atât pentru şomeri cât şi pentru cetăţenii angajaţi. 2. Politicile Pasive ale Pieţei Muncii (PPPM) privind măsurile ce vizează asigurările de şomaj (beneficiul de şomaj regulat) şi alte beneficii de securitate socială şi alocaţii (alocaţii de familie, alocaţii de maternitate etc.) 3. PAPM pentru educaţie vocaţională iniţială combinate cu practica de lucru/ucenicie (Sistemul de Ucenicie) II. Reguli privind libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Greciei. A. Găsirea unui loc de muncă: 1. Cum se caută un loc de muncă? Pentru găsirea unui loc de muncă în Grecia, cetățenii români pot contacta: În România: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20- 22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: http://www.anofm.ro, care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES: http://eures.anofm.ro/. În Grecia: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (O.A.E.D) care are sucursale în toate oraşele din Grecia. Date de contact: Tel: 0030.210.998.9000 Fax: 0030.210.998.9500 Email: [email protected] Adresă Sediu Central: Str. Ethnikis Antistaseos nr 8, Alimos, cod 17456 Atena. B. Stabilirea pe teritoriul Greciei: 1. Cum este reglementată circulaţia mărfurilor şi a capitalurilor? Cele mai multe bunuri sunt supuse cunoscutului "principiu de recunoaştere reciprocă", în conformitate cu care produsele fabricate în mod legal într-un stat membru pot fi comercializate şi vândute în mod liber în toate celelalte state UE. În anumite sectoare sensibile, cum ar fi construcţiile şi produsele farmaceutice, continuă să se aplice anumite restricţii comerciale. În plus, statele membre pot restrânge libera circulaţie a mărfurilor pe piaţa internă, în anumite circumstanţe, cu privire la aspecte cum ar fi protecţia mediului sau de sănătate publică. În general, cetăţenii UE pot cumpăra liber bunuri pentru uz personal în alte state membre, cum este şi Grecia. Taxa pe valoarea adăugată ( TVA ) şi accizele sunt incluse în preţul de achiziţie, ceea ce înseamnă că nu se pot impune taxe suplimentare. Cu toate acestea, există restricţii privind anumite produse, cum ar fi alcoolul şi tutunul, de asemenea, la achiziţionarea unui autovehicul dintr-un stat membru şi transferul în Grecia pentru uz personal. Libera circulaţie a capitalurilor Din vara anului 2015, în urma dificultăților întâmpinate în cadrul negocierilor cu creditorii externi, Grecia a impus capital controlul asupra tuturor depozitelor bancare, atât transferurile, cât și retragerile bancare fiind strict monitorizate și limitate la sume stabilite. Grecia se află în continuare în Uniunea Europeana Economică şi Monetară (EMU) moneda fiind euro. Cetăţenii români, deținători de AFM (număr personal de identitate fiscală) pot să-şi deschidă un cont bancar, să cumpere acţiuni, să investească, să achiziţioneze bunuri imobiliare în Grecia. Companiile româneşti pot investi, deţine sau administra întreprinderi din Grecia. Anumite excepţii ale acestui principiu sunt legate de taxe şi impozite, supervizare preventivă, politica publică, spălare de bani şi sancţiuni financiare prevăzute de Politica Europeană de Securitate şi Apărare. 2. Cum se poate obţine o locuinţă în Grecia? Cumpărare: Prin întocmirea şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare la biroul notarului public, cu înregistrările necesare la cărţile funciare, cadastru etc. Închiriere: Prin întocmirea contractului de închiriere cu proprietarul imobilului în trei exemplare, dintre care unul pentru proprietar, unul pentru chiriaş şi unul pentru autoritatea fiscală, unde trebuie depus de către proprietar şi înregistrat. 3. Unde se pot găsi informaţii cu privire la şcoli şi grădiniţe? Informaţii cu privire la şcolile de stat se pot găsi la primăria din raza de domiciliu, sau rezidenţă. Tot aici se face și înscrierea și se alocă o anumită școală de cartier. Copilul poate fi înscris deci la şcoala, sau la grădiniţa de stat din raza teritorială unde părinţii au rezidenţa, sau domiciliul. Trebuie să existe o dovadă a spaţiului de locuit (contract de casă, luare în spaţiu, numele părintelui menţionat pe factura de plată a energiei electrice sau a telefonului). Există și foarte multe grădiniţe şi şcoli particulare. 4. Cum se realizează transferul automobilului şi ce trebuie ştiut cu privire la permisul de conducere? Comisia Europeană a stabilit o serie de regulamente comune privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, valabilitatea asigurării auto, precum şi posibilitatea înregistrării automobilului într-o ţară gazdă. Autovehiculele înmatriculate în România, ai căror proprietari sunt cetăţeni români care au calitatea de turişti sau vizitatori pot circula în Republica Elenă, dar nu mai mult de 6 luni de la data primei intrări. Permisul de conducere eliberat în România poate fi preschimbat în permis de conducere elen prin intermediul Direcţiei Generale de Transporturi şi Comunicaţii din cadrul Ministerului Transporturilor din Grecia care are şi birouri regionale Înmatricularea automobilului în Grecia Cetăţenii români rezidenţi care deţin autoturisme înmatriculate în România au obligaţia înregistrării acestora încă de la intrarea în Grecia urmând ca, în cel mai scurt timp (48 de ore), să se prezinte la birourile vamale din raza de rezidenţă în vederea înregistrării acestora. După finalizarea acestei proceduri de import, se solicită înmatricularea la Ministerul Transporturilor prin birourile regionale specializate. Înaintea înmatriculării cu numere elene, autoturismele sunt supuse verificării tehnice. Asigurarea maşinii În Grecia, toţi proprietarii de autoturisme au obligaţia încheierii unei asigurări de răspundere civilă. De asemenea, asigurarea RCA oferă, cu un cost suplimentar şi posibilitatea asigurării asistenţei tehnice în caz de defecţiuni (24/24). Autovehiculele pot fi asigurate CASCO, fiind necesară încheierea unei poliţe separate. Plata impozitelor şi taxelor se efectuează în funcţie de capacitatea cilindrică şi de vechimea vehiculului. 5. Care sunt procedurile de înregistrare şi obţinere a permisului de şedere? În conformitate articolului 8 a Directivei 2004/38/CE ratificată în Grecia prin Decretul 106/2007 cetăţenii U.E care doresc să locuiască în Grecia o perioadă mai mare de trei luni de la data sosirii lor trebuie ca, înainte de sfârşitul trimestrului, să se prezinte personal la autorităţile de 9 poliţie de la locul de rezidenţă, pentru înregistrare. Pentru obţinerea certificatului de înregistrare este necesară depunerea la autorităţile de poliţie menţionate mai sus a următoarelor documente: - carte de identitate sau paşaport valabil; - dovada că este respectată una dintre următoarele condiţii: a. sunt angajaţi într-o activitate economică (la un angajator sau ca liber-profesionişti); b. au resurse suficiente să se întreţină pe ei şi membrii lor de familie, după caz şi o asigurare de sănătate pentru a avea certitudinea că nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului membru gazdă pe durata şederii lor; c. urmează cursuri profesionale în calitate de cursanţi, au suficiente resurse să se întreţină pe ei şi membrii lor de familie, după caz şi au o asigurare de sănătate, pentru a avea certitudinea că nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului elen pe durata şederii lor; d. au calitatea de membru al familiei unui cetăţean UE care se înscrie într-una dintre categoriile de mai sus. 6. Ce trebuie făcut înainte şi imediat după sosirea pe teritoriul Greciei? Pentru deplasarea în Grecia, cetăţenii români: * Trebuie să deţină paşaport sau carte de identitate românească în perioadă de valabilitate; * Trebuie să informeze, în termen de trei luni de la sosirea în Grecia, autoritatea de înregistrare responsabilă pe teritoriul elen (de regulă poliţia din raza de domiciliu, sau rezidenţă); C. Condiţii de muncă: 1. Cum este reglementată recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor? Începând cu data de 01.01.2007, diplomele universităţilor de stat din România sunt recunoscute automat în Grecia. În cazul universităţilor de Medicină, Farmacie şi Stomatologie, recunoaşterea diplomei de licenţă se realizează prin eliberarea Certificatului de Conformitate de către Ministerul Sănătăţii din România, în urma cererii celui interesat. În Grecia, instituţia care se ocupă de recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate şi furnizarea de informaţii privind studiile de învăţământ superior din străinătate este Organismul Inter-Universitar de Recunoaştere a Diplomelor din Străinătate şi Informare – DOATAP (fost DIKATSA). Sediul DOATAP din Atena se află pe str. Agios Konstantinou 54, cod poştal 104 37, tel. (+30) 210- 52 81 000, fax (+30) 210- 52 39 525. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 14.00. În plus, în acelaşi interval orar, însă în prima şi în cea de-a treia vineri din lună, este deschis doar biroul de informaţii. La Salonic, Centrul DOATAP este situat în clădirea Dioikhthrio (Ministerul Macedoniei şi Traciei), cod poştal 541 23, tel. (+30) 2310-37 93 71-3, fax (+30) 2310-37 93 74. Programul de lucru cu publicul este la fel ca cel din Atena. De altfel, toate statele membre UE au un asemenea organism care facilitează mobilitatea studenţilor. Organismele naţionale formează reţeaua NARIC. Legea elenă acordă DOATAP competenţă exclusivă în ceea ce priveşte deciziile cu privire la cele mai înalte edificii educaţionale situate în străinătate şi calificărilor pe care le-au obţinut solicitanţii. Deţinătorul diplomei emise de o instituţie de învăţământ din străinătate prezintă o solicitare de recunoaştere a calificărilor, împreună cu documentele doveditoare aferente. O comisie specială examinează cererea şi înaintează o propunere către conducerea DOATAP. Aceasta adoptă o decizie pe baza căreia se emite actul de echivalare. Pentru ca această calificare să fie recunoscută, trei factori sunt examinaţi, fiind decisivi, în ceea ce priveşte studiile pentru care a fost acordată echivalarea: a. Nivelul academic al instituţiei care a acordat diploma. b. Nivelul facultăţii sau departamentului în care au fost susţinute studiile. c. Conţinutul cursurilor urmate de persoana care a făcut solicitarea recunoaşterii diplomei. DOATAP este responsabilă numai pentru recunoaşterea diplomelor/documentelor de nivel academic. Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale există Consiliul pentru recunoaşterea echivalenţei profesionale a calificărilor educaţionale post-secundare (SAEITTE). DOATAP este responsabilă numai pentru recunoaşterea diplomelor/documentelor de nivel academic. Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale există Consiliul pentru recunoaşterea echivalenţei profesionale a calificărilor educaţionale post-secundare (SAEITTE). 2. Cum este reglementată formarea profesională? În afara sistemului de învăţământ din cadrul Ministerului Educaţiei, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (OAED) facilitează formarea iniţială a tinerilor prin intermediul a trei ani de ucenicie în cadrul şcolilor profesionale (EPA.S), precum şi cursuri intensive de scurtă durată (KEK – formare profesională continuă) pentru meserii cum ar fi mecanic auto, electrician, mecanic frigotehnist, lucrător pentru prelucrarea metalelor, coafor, dulgher, zugrav etc. Totodată, sistemul de învăţământ post-secundar obligatoriu include, de asemenea, Institutele de Formare profesională (IEK), care oferă un nivel formal, dar neclasificat de educaţie. Cele mai multe dintre Institutele de Formare Profesională (IEK) private sau publice folosesc metode de predare care combină pregătirea teoretică cu cea practică în întreprinderi mici, iar absolvenţii primesc o diplomă în cadrul căreia sunt specificate competenţele dobândite, care este valabilă/recunoscută în Grecia şi UE. Continuarea studiilor pentru adulţi este asigurată de Centrele de Formare Profesională (KEK), care oferă programe de formare profesională pentru persoanele fără loc de muncă. Cele mai multe programe sunt finanţate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Fondul Social European (FSE). Există centre de formare profesională KEK în toate zonele ţării, dar cele mai multe dintre ele sunt în oraşele mari. 3. Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă? Cea mai frecventă formă de încadrare în muncă este contractul cu normă întreagă pe durată nedeterminată. Angajarea cu normă parţială este limitată, în comparaţie cu alte ţări UE. Angajarea sezonieră este obişnuită în zonele turistice şi în ocupaţiile care au legătură directă cu turismul. Foarte mulţi profesionişti, cum ar fi inginerii, lucrează de regulă pentru un angajator pe bază de contracte de prestări servicii şi mai puţin pe bază de angajare permanentă. Contractele pe perioadă determinată sunt frecvente atunci când angajarea este necesară pentru o anumită perioadă (ex. 6 luni, sau un an), pentru o anumită activitate specifică sau atunci când durata de angajare este corelată cu tipul şi natura activităţii (contracte de muncă sezonieră sau pentru îndeplinirea sarcinilor specifice). Schimbările frecvente ale legislaţiei şi activarea sistemului electronic de depunere a formularelor Ministerului Muncii Elen din 01/03/2013 au modificat procedura de notificare a angajărilor către organismele publice . Angajare – Obligaţiile angajatorului: a . Anunţul de angajare (Formular E3) trebuie depus cel târziu până la data angajării şi înainte de intrarea în serviciu a salariatului la Sistemul de Informaţii SEPE–OAED-EFKA al Ministerului Muncii. Societăţile nou înfiinţate, care angajează pentru prima dată, pot trimite formularul electronic E3 în termen de trei zile de la angajare, din moment ce anterior au fost înregistrate în cadrul Departamentului EFKA b. Anunţul de recrutare cu programul suplimentar de personal în Sistemul de Informaţii SEPE– OAED-EFKA al Ministerului Muncii (formular E4) trebuie depus cel târziu până la data angajării şi înainte de intrarea în serviciu a salariatului c. Notificarea clauzelor contractuale către angajat ( Decretul prezidenţial 156/1994 ) şi semnarea contractului individual de muncă încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată . d. Depunerea contractului part-time şi / sau de locuri de muncă în rotaţie la Inspecţia Muncii, în termen de 8 zile. Începând din 01/07/2013, contractele part-time sunt depuse în format electronic (Formular E9), prin intermediul Sistemului de Informaţii al Ministerului Muncii. 5. Care sunt prevederile privind ocuparea pentru categoriile speciale? Lucrătorii cu dizabilităţi: Aceştia pot lucra doar în sectorul public, în diverse instituţii. Copiii şi tinerii: Vârsta minimă impusă este 18 ani. Femei: Nu sunt prevederi speciale decât pentru femei. 6. Cum este reglementată activitatea ca lucrător independent? Persoanele care lucrează ca lucrător independent sunt asigurate la casa de asigurări EFKA şi deţin un chitanţier (deltio parohis ipiresion) 7. Cum este reglementată salarizarea? Plata salariului se efectuează în funcţie de numărul orelor lucrate. Începând de la data de 01.04.2013, salariul minim pe economie stabilit de Guvern, în Republica Elenă este următorul: - pentru salariaţii în vârstă de peste 25 de ani: 586,08; - pentru salariaţii în vârstă de până la 25 de ani: 510,95; Salariul minim zilnic pentru un muncitor necalificat este de 26,18 euro. 8. Cum este reglementat timpul de lucru? Programul de lucru săptămânal pentru persoanele salariate nu poate depăşi 48 de ore, incluzând orele suplimentare şi pentru o perioadă de cel mult 4 luni. Orarul zilnic de lucru nu poate depăşi 10 ore, iar o pauză de minimum 15 minute este garantată, dacă se depăşesc 6 ore. Nu se lucrează duminica şi în zilele de sărbătoare legală, excepţie făcând anumite domenii de activitate. Pauzele şi perioadele de odihnă: Programul de lucru săptămânal pentru persoanele salariate nu poate depăşi 48 de ore, incluzând orele suplimentare, şi pe o perioadă de cel mult 4 luni. Orarul zilnic de lucru nu poate fi mai mare de 10 ore, iar o pauză de minimum 15 minute este garantată dacă orarul zilnic de muncă depăşeşte 6 ore. Nu se lucrează duminica şi în zilele de sărbătoare legală, excepţie făcând anumite domenii de activitate. Orele suplimentare: În cazul unui orar de lucru de 40 de ore săptămânal, salariatul poate munci 5 ore suplimentare / săptămână, care vor fi plătite la valoarea de 125% din tariful normal/oră. Dacă se depăşeşte limita de 45 de ore săptămânal, numărul de ore suplimentare anual inferioare sau egale cu 120 va fi calculat la o valoare de 150% din tariful normal/oră, respectiv 175% din tariful normal/oră dacă limita de 120 de ore suplimentare anual este depăşită. 9. Care sunt prevederile privind concediile? Codul muncii elen prevede ca orice angajat să aibă dreptul de a beneficia de concediul de odihnă anual. Sunt prevăzute şi garantate prin legislaţie minimum 24 de zile lucrătoare de concediu/an, respectiv de 20 de zile lucrătoare (pentru salariaţii care lucrează în regim de 5 zile /săptămână). La acestea se adaugă 13 zile libere de sărbători legale, de-a lungul întregului an. Salariatul/angajatul mai poate solicita concediu şi pentru alte evenimente familiale, precum căsătoria (minimum 5 zile) sau ziua de naştere (1 zi). În plus, orice salariat are dreptul de a 14 solicita concediu pentru a-şi căuta un loc de muncă, indiferent de felul în care se sfârşeşte colaborarea cu angajatorul (ajungerea la termen a contractului, concediere, şomaj, demisie). Alte tipuri de concedii: Legislaţia elenă garantează persoanelor care lucrează dreptul şi la alte forme de repaos profesional, precum concediul de maternitate sau concediul parental, care permite tuturor părinţilor angajaţi în sectorul privat dreptul la un maximum de 3 luni şi jumătate de concediu parental fără plată pentru fiecare copil sub 3 ani. Această cerere de concediu este valabilă doar dacă unul dintre părinţi a fost angajat cel puţin un an într-o companie cu cel puţin 50 de angajaţi, iar celălalt părinte este, de asemenea, angajat. Acest tip de concediu este acordat potrivit unei liste de priorităţi, întocmită în ordinea înscrierilor. Alte 4 zile libere pot fi solicitate de către salariaţii cu copii sub 16 ani, pentru participarea la evenimente şcolare.. În caz de probleme de sănătate, se poate solicita un concediu de boală, a cărui durată depinde de vechimea la locul de muncă la ultimul angajator. Dacă salariatul este înscris la cursuri de dezvoltare profesională, acestuia i se poate acorda şi un concediu de formare profesională. Concediul pentru creşterea copilului: Când mama alăptează, va avea un orar micşorat. Concediul de maternitate este de 17 săptămâni, indiferent de angajator; 8 săptămâni înainte de naştere şi celelalte 9 după naştere. Mama, în perioada post natală, are dreptul la o indemnizaţie egală cu plata pe 15 zile dacă nu a împlinit un an întreg la locul de muncă şi la o indemnizaţie egală cu plata pe o lună dacă a împlinit 1 an de muncă. De la casa naţională de asigurări EFKA poate lua o indemnizaţie (epidoma mitrotitas) echivalentă cu 50% din salariu dacă nu munceşte, pentru 119 zile. Mai poate beneficia de o pauză zilnică de 1 ora, sau poate zilnic să vină mai târziu cu o oră la serviciu şi să plece mai repede cu 1 oră pentru o perioadă de 2,5 ani de la naştere. Pe perioada gravidităţii şi un an după aceea nu poate fi concediată. Concediu educaţional şi de studii: Se acordă persoanelor care urmează să susţină examinări, cu condiţia ca acestea să fi completat un an de muncă anterior. Din informaţiile deţinute, nu este plătit. Îngrijirea unei rude la domiciliu: Se va analiza fiecare situaţie de către o comisie din cadrul Inspecţiei Muncii. 10. Care sunt dispoziţiile privind încetarea relaţiei de muncă? Perioada de probă Se poate încheia un contract de muncă cu o valabilitate limitată de probă, maxim 3 luni, iar persoana este plătită normal. Rezilierea unui contract de muncă Angajatorul poate rezilia un contract de muncă pe durată nedeterminată în mod liber, în orice moment, sub rezerva respectării formalităţilor legale, printr-o notificare scrisă de reziliere şi să plătească despăgubiri/compensaţii. În cazul unui contract de muncă, pe durată determinată, trebuie să existe un motiv important şi justificat pentru reziliere (articolul 672 din Codul Civil). O persoană angajată poate rezilia un contract pe durată nedeterminată, în mod liber, în orice moment şi să renunţe, în mod voluntar, la locul său de muncă. Cu toate acestea, el trebuie să înainteze, angajatorului, avizul de încetare a relaţiilor de muncă, în limitele prevăzute de lege. În cazul unui contract pe durată determinată, salariatul trebuie să poată oferi un motiv important şi justificat de încetare a relaţiilor de muncă (a se vedea articolul sus-menţionat din Codul Civil). În fiecare din aceste cazuri, indiferent dacă respectivul contract de muncă este încheiat pe durată nedeterminată, sau pe durată determinată, angajatorul trebuie să anunţe încetarea relaţiilor de muncă la biroul competent al OAED (Organizaţia pentru ocuparea forţei de muncă), în termen de opt zile. Rezilierea unilaterală a contractului de muncă Când conducerea societăţii îl concediază pe angajat, acesta poate lua despăgubiri în funcţie de anii lucraţi şi de contribuţiile plătite. În cazul demisiei angajatului, acesta nu ia nici o despăgubire de la proprietarul/conducerea societăţii. Perioadele de preaviz şi termenele în cazul în care rezilierea este decisă de către angajator Termenul este de 30 de zile, angajatul putând beneficia de despăgubiri în funcţie de anii lucraţi pentru societate, de contribuţiile sociale plătite şi de motivul rezilierii contractului. Perioadele de preaviz şi termenele în cazul în care rezilierea este decisă de către angajat Termenul este de 30 zile. Este interzisă concedierea femeilor gravide şi a mamelor care alăptează în timpul concediului de maternitate. 11. Care sunt prevederile privind conflictele de muncă – reprezentarea lucrătorilor români, greva? În cazul în care un litigiu la locul de muncă nu poate fi soluţionat de comun acord/pe cale amiabilă, părţile pot apela la medierea Inspectoratului de Muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Conflictele de muncă Legea aplicabilă, în Grecia, în materia conflictelor de muncă, este Legea 2224/94, care reglementează aspectele legale în cazul unor astfel de litigii. Această lege reglementează, de asemenea, noi cazuri referitoare la dreptul la muncă, contractele colective de muncă, protecţia maternităţii, siguranţa şi igiena la locul de muncă, etc. Sindicate sunt puternice în Grecia, în special în sectorul public. În cazul în care angajaţii au probleme cu angajatorul, pot cere susţinere din partea sindicatului din care fac parte, care va furniza un consilier juridic. Instanţele elene au competenţe în toate cazurile în care angajatul, în conformitate cu Convenţia de la Bruxelles, îşi are reşedinţa în Grecia sau prestează o muncă în Grecia, pe baza unui contract de muncă. Instanţele elene, de asemenea, au competenţă în cazurile legate de respectarea contractului de muncă în afara Greciei, în cazul în care angajatorul are interese economice în Grecia, sau contractul de muncă a fost încheiat pe teritoriul elen. Reglementările privind organizarea grevelor Constituţia Greciei consacră dreptul la muncă şi, de asemenea, dreptul la grevă, cu condiţia ca greva să fie declanşată de către un sindicat care este constituit în mod legal. În conformitate cu dispoziţiile Legii 2224/94, pot participa la grevă şi persoanele care nu sunt membre ale unui sindicat. În conformitate cu articolele referitoare la asociaţiile sindicale, declanșarea unei greve este iniţiativa consiliului de conducere al Uniunii. Sindicatul este obligat să înainteze angajatorului sau organizaţiei patronale un preaviz, cu cel puţin douăzeci şi patru de ore înainte de începerea unei greve. În unele intreprinderi de utilităţi publice (transport, electricitate, sănătate, siguranţă publică, etc) personalul care garantează funcţionarea la nivel minim a serviciilor publice este supus unor anumite restricţii. Angajatorii nu au voie să concedieze lucrătorii în timpul unei greve. Grevele de solidaritate în sprijinul unei greve organizată la nivelul unei uniuni sindicale sunt permise în Grecia. Într-o hotărâre recentă, Curtea Supremă (Areios Pagos) a decis că participarea de către angajaţi la o grevă ilegală presupune demisia de la locul de muncă. În cazul în care un angajator nu îşi plăteşte salariaţii, angajaţii au dreptul de a refuza începerea lucrului, până când le sunt plătite drepturile salariale. Angajatorul are dreptul de a impune un sistem de blocare a grevei în cazul în care poate fi afectată funcţionarea întreprinderii. Printre propunerile actuale ale guvernului Tsipras (iulie 2016) privind înființarea Statului Social, se numără și interzicerea acestui instrument, de tip lockout, angajatorilor. 12. În cazul unor litigii de muncă, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele coordonate: Ministerul Muncii, Securităţii şi Protecţiei Sociale include şi Inspecţia Muncii (Σ.ΕΠ.Ε), care are ca scop sprijinirea,investigarea şi urmărirea penală a încălcări legislaţii muncii, ocupării forţei de muncă ilegale şi a muncii nedeclarate atât în sectorul public cât şi în sectorul privat. MINISTERUL MUNCII PROTECŢIEI ŞI ASISTENŢEI SOCIALE din GRECIA Adresa: Str. Pireos nr. 40, Atena Telefon: 213-15 16 649, 651 210-52 95 248 Website: http://www.ypakp.gr D. Condiţii de viaţă: 1. Care sunt reglementările privind veniturile şi impozitarea? În fiecare an, începând din luna februarie până în luna iunie, se depun declaraţiile de venit pentru anul anterior. Din anul 2013, declaraţiile de venit se depun electronic, iar fiecare cetăţean este obligat să depună declaraţia de venit, chiar dacă venitul acestuia este zero. 2. Care sunt condiţiile de cumpărare/închiriere a unei locuinţe? Prima condiţie esenţială pentru cumpărarea sau închirierea unei locuinţe este deţinerea codului de înregistrare fiscală A.F.M. (număr personal de înregistrare la taxe si impozite) emis de Fisc. Achiziționarea unei locuințe se face prin întocmirea şi semnarea contractului de vânzarecumpărare la notar cu înregistrările necesare la cartea funciară, cadastru, etc. Închirierea unei locuințe se face prin întocmirea contractului de închiriere cu proprietarul imobilului în trei exemplare din care unul pentru proprietar, unul pentru chiriaş şi al treilea pentru autoritatea fiscală, unde trebuie depus de către proprietar şi înregistrat. 3. Cum este reglementat sistemul sanitar? În Grecia asigurarea medicală a lucrătorilor este obligatorie, fără excepții. Este posibilă și asigurarea voluntară a celor care nu au un loc de muncă, care au terminat perioadele de șomaj, etc. Persoanele asigurate și membrii de familie dependenți beneficiază gratuit de serviciile sistemului medical de stat (PEDY) și au acces la un sistem privat de specialiști (EOPYY) ce au contract cu casele de asigurări naționale. Accesul la sistemul privat EOPYY presupune o contribuție ce variază între 10% și 50% din plata serviciilor medicale primite. Condiții: minim 50 de zile de asigurare pe parcursul anului anterior, sau 12 luni din cele 15 luni precedente îmbolnăvirii. Exemple: - Chirurgiile cardiovasculare sunt gratuite indiferent de sistemul ales dintre cele două prezentate mai sus – PEDY sau EOPYY. - Asistența stomatologică asigură prevenția și tratamentul pentru toți asigurații. Până la vârsta de 13 ani, copiii beneficiază de tratamente de ortodonție gratuite. Pentru adulți protezarea se face gratuit odată la 5 ani în clinicele de stat (PEDY). - Produsele farmaceutice – regula este de plată a 25% din rețeta prescrisă. Excepție (gratuitate) – persoanele pensionate ce primesc Beneficiul de Solidaritate (EKAS); - victimele accidentelor de muncă; - femeile însărcinate; - bolnavii cronici (cancer, hemodializa, paraplegie, etc). - Ochelari de vedere – sume compensatorii pentru adulți odată la 4 ani pentru ochelari și odată la 2 ani pentru lentile de contact și la fiecare 2 ani pentru copiii mai mici de 12 ani. Speranța de viață în Grecia este una dintre cele mai mari din lume – 80,3 ani. Există zone în care toată po****ția este nonagenară. De asemenea, Grecia înregistrează una dintre cele mai mici rate din lumea dezvoltată a ratei de mortalitate infantilă – 3,1/1000 locuitori. 4. Cum este reglementat sistemul de învăţământ? Sistemul de învăţământ la stat este gratuit. Învăţământul este structurat astfel: şase ani şcoală generală, trei ani gimnaziu, trei ani liceu – ramura teoretică sau practică. Învăţământul obligatoriu este de 9 ani (şcoala generală şi gimnaziu). Școlile secundare grecești sunt fie licee unificate (Geniko Lykeio), fie școli tehnice sau vocaționale (TEE). După terminarea liceului, se poate susţine examenul naţional pentru trecerea la facultate, care în general este un examen dificil în Grecia. Intrarea în anumite facultăți se face printr-un sistem de câștig la o loterie națională. Copiii străini care au urmat şcoala în Grecia sunt liberi să susţină orice fel de examene, la fel ca şi cetăţenii greci. 5. Care sunt dispoziţiile privind viaţa privată (naştere, căsătorie, deces)? Naşterea: Naşterea se înregistrează la oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul naşterii de unde se eliberează şi certificatul de naştere pentru copiii născuţi în Grecia. Pentru declararea naşterii şi obţinerea certificatului de naştere, e nevoie de un certificat de situaţie familiară a părinţilor copilului, sau a mamei, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, care să fie recent (nu mai vechi de şase luni) tradus în limba greacă. Căsătoria: Pentru încheierea căsătoriei civile în Grecia trebuie obţinut un permis de căsătorie de la oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul domiciliului/rezidenţei. Decesul: Actul constatator al decesului de la medicul legist trebuie depus la oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul decesului de unde se eliberează şi certificatul de deces. E. Asigurări sociale şi asigurări: 1. Cum este reglementat sistemul naţional de asigurări sociale? Instituţia generală pentru asigurarea socială a salariaţilor este Institutul de Asigurări Sociale (EFKA). http://www.efka.gr Persoanele care au propria afacere, sau profesii liberale erau asiguraţi la Fondul profesiilor liberale şi artizanilor din Grecia (Ταμείο Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ελλάδος -ΤΕΒΕ). Organizaţia pentru Asigurarea Agricultorilor (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων - ΟΓΑ) acoperea po****ţia ce lucrează în agricultură. Incepând cu anul 2016, Institutul de Asigurări Sociale (EFKA) este unicul organismul de asigurări din Grecia care furnizează îngrijiri medicale și care stabilește drepturile de pensii. EFKA a încorporat TEBE, OGA și celelalte institute de asigurări asigurând uniformitatea sistemului de asigurări sociale elen. EFKA acordă două tipuri de prestaţii: prestaţii în natură şi prestaţii în bani. În cadrul sistemul naţional de asigurări sociale, legislaţia elenă impune ca obligatorie asigurarea medicală. Astfel, orice lucrător salariat trebuie să se asigure la Casa de asigurări de sănătate din Grecia (EFKA) încă din prima zi de muncă, formalităţile fiind realizate de angajator, în termen de maximum 3 zile de la angajare. Persoana asigurată la EFKA are dreptul de a beneficia de îngrijiri de sănătate (medicală, farmaceutică, de spital, dentară, medicamente de prevenire şi deîngrijire medicală adiţională), dar şi de diverse tipuri de ajutoare financiare sub forma alocaţiilor (de maternitate, de graviditate şi de naştere, de boală şi de accidente, de înmormântare şi pensii). Atât angajatorul cât şi angajatul contribuie separat, lunar, la EFKA. Cotizaţiile sociale sunt plătite de către fiecare salariat în parte, angajatorul fiind obligat să anunţe departamentul local EFKA dacă observă nereguli în ceea ce priveşte contribuţia salariaţilor săi. Cotizaţiile sociale sunt calculate în funcţie de venitul câştigat şi de zilele de muncă lucrate. Contribuţia constantă la celelalte forme de asigurări sociale obligatorii, prevăzute de sistemul de asigurări din Grecia (asigurarea de boală, asigurarea de maternitate, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale), conferă dreptul de a beneficia de alocaţii specifice precum şi de la alte beneficii (în natură şi/sau în bani). Asigurarea de boală permite solicitarea unei alocaţii de boală (pentru care numărul de zile, respectiv valoarea ajutorului financiar, variază în funcţie de boala de care suferă asiguratul şi de numărul de ani de vechime). Asigurarea de maternitate acoperă perioada maternităţii şi acordă femeilor asigurate o protecţie financiară, în timpul sarcinii, la naştere, după naştere, sub formă de: alocaţii de naştere (acoperă costul tratamentului la spital sau pentru naşterea acasă), alocaţii de maternitate (suma fiind de 30 de ori salariul zilnic al lucrătorului necalificat şi majorată cu 10% pentru fiecare membru de familie dependent), sau indemnizaţie de graviditate şi lăuzie. În schimb, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevede forme de alocaţii de boală acordate: asiguratului, în cazul accidentului de muncă, chiar dacă contribuţia a fost de doar 1 zi; familiei asiguratului decedat, în cazul în care moartea acestuia s-a datorat fie unui accident de muncă, fie unei boli ocupaţionale, chiar dacă, şi în acest caz, contribuţia a fost de doar 1 zi (alocaţie de deces, pensie de urmaş). 2. Care sunt prevederile privind asigurarea de şomaj? Alocaţia de şomaj Cotizarea pentru șomaj este obligatorie. Nu este posibilă cotizarea voluntară. Obținerea indemnizației de șomaj este condiționată de pierderea locului de muncă din motive neimputabile angajatului. Condiţii pentru alocaţia de şomaj (articolul 39 N.3986/2011) Pentru a avea dreptul la o subvenţie de la fondul de şomaj, angajatul trebuie să fi avut în ultimele 14 luni cel puțin 125 zile de muncă. De asemenea, de alocaţie de şomaj beneficiază şi cel asigurat care a realizat 200 de zile de muncă în ultimii doi ani înainte de concedierea sa. Pentru subvenţionarea repetată există o limită de 400 de zile de beneficii în cei 4 ani anteriori ultimei cereri. Cerinţe: 1 . Scrisoarea de reziliere a contractului de munca sau certificatul expirării contractului de muncă pe termen limitat 2. Formularul " Certificatul Angajatorului ", pe care îl completează angajatorul în ultimul trimestru înainte de încetarea raporturilor de muncă . 3. Carnetul de sănătate, în cazul în care există persoane aflate în întreţinere . 4 . Declaraţie de venit 5 . Actul de identitate al asiguratului . 6 . Dovada adresei asiguratului ( de exemplu, cont electricitatea, telefon , apa ) . 7 . Cont bancar ( IBAN) la Banca Nationala în care este primul beneficiar . Solicitantul trebuie să furnizeze informaţiile de mai sus către Organizaţia de Ocupare a Forţei Muncii (OAED) din regiune, în termen de 60 de zile de la concediere . Cuantumul alocaţiei de şomaj O stabileşte instituţia numită OAED (Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă) individual, în funcţie de anii lucraţi şi de contribuţiile sociale plătite. Alocația de bază este de 360 euro/lunar. Minim 125 zile cotizate - 5 luni de beneficii Minim 150 zile cotizate - 6 luni de beneficii Minim 180 zile cotizate - 8 luni de beneficii Minim 220 zile cotizate - 10 luni de beneficii Minim 250 zile cotizate - 12 luni de beneficii Minim 210 zile cotizate(vârsta peste 49) - 12 luni de beneficii Alocaţia de sprijin/ajutor Pentru persoanele care nu au nicio resursă financiară, dar care au avut anterior un loc de muncă, se poate stabili acordarea unei alocații speciale din partea Ministerului Muncii prin direcţiile specializate. Alocația de șomaj este suspendată dacă beneficiarul refuză 3 oferte de angajare din partea OAED. Șomerul poate munci maxim 3 zile pe săptămână (12 lunar), fără a pierde alocația de șomaj. 3. Care sunt prevederile privind asigurarea de sănătate? Legislaţia elenă impune ca obligatorie asigurarea medicală. Astfel, orice lucrător salariat trebuie să se asigure la Casa de asigurări de sănătate din Grecia (EFKA) încă din prima zi de muncă, formalităţile fiind realizate de angajator, în termen de maximum 3 zile de la angajare. Persoana asigurată la EFKA are dreptul de a beneficia de îngrijiri de sănătate (medicală, farmaceutică, de spital, dentară, medicamente de prevenire şi de îngrijire medicală adiţională), dar şi de a se bucura de diverse tipuri de ajutoare financiare sub forma alocaţiilor (de maternitate, de graviditate şi de naştere, de boală şi de accidente, de înmormântare şi pensii). 4. Care sunt prevederile privind prestaţiile familiale şi de maternitate? * Alocaţiile familiale Grecia a eliminat alocația de stat lunară pentru copii, alocație pe care o primeau doar părinții cotizanți. Există câteva alocații familiale, mai ales pentru mame, care se asigură o singură dată, ca de exemplu beneficiile pentru nașterea copiilor în sistem extraspitalicesc: 900 euro pentru 1 copil,1.200 euro pentru gemeni și 1.600 pentru tripleți. Nu există alocații lunare pentru părintele singur ce crește copii. Există și alte tipuri de beneficii din partea primăriilor, ca de exemplu suma de 440,20 ce reprezintă o alocație de maternitate conform Lg. 1402/1982, sau alocația de 44.02 euro pentru mamele ce îngrijesc copii fără tată, acordată conform Lg. 4051/1960. * Indemnizaţia şi asigurarea de maternitate EFKA plăteste direct femeilor asigurate alocaţia timp de 56 zile înainte de naştere şi 63 zile după naştere. Asigurarea de maternitate acoperă atat femeile care sunt asigurate direct la EFKA cât şi femeile indirect asigurate (soţiile nelucrătoare ale salariaţilor). Femeile direct asigurate sunt protejate atat pe timpul sarcinii cât şi a naşterii şi a perioadei post-natale. Femeile asigurate indirect sunt protejate numai pentru naştere. Asigurarea de maternitate acoperă perioada maternităţii şi acordă femeilor asigurate o protecţie financiară, în timpul sarcinii, la naştere, după naştere, sub formă de: alocaţii de naştere (acoperă costul tratamentului la spital, sau pentru naşterea acasă), alocaţii de maternitate (suma fiind de 30 de ori salariul zilnic al lucrătorului necalificat şi majorată cu 10% pentru fiecare membru de familie dependent), sau indemnizaţie de graviditate şi lăuzie. 5. Cum este reglementat sistemul naţional de pensii? Pensii de limită de vârstă: Vârsta de pensionare în Grecia este de 67 ani la 15 ani cotizați și de 62 de ani la 40 de ani cotizați. Condiţii speciale, mai favorabile se aplică pentru mamele minorilor sau copiilor care nu sunt capabili să lucreze. Aceste condiţii prevăd o asigurare specială de protecţie maternală. Calculul pensiei ia in considerare indemnizaţia zilnică salarială din clasa de asigurare de care aparţine persoana pe baza coeficientului rezultat din impărţirea câştigului total (fără primele de Crăciun, Paşte şi alocaţiile de concediu) primit timp de 5 ani calendaristici selectaţi de persoană, din ultimii 10 ani anteriori datei de aplicare pentru pensie, la numărul de zile lucrătoare din aceeași cinci ani. Pensia lunară de bătrâneţe este alcătuită din pensia de bază şi diferite majorări. 1 ianuarie 1993 este o dată de referință. Pentru asigurații de înaintea datei de referință pensia minimă este de 486,84 euro/lună. Pensia minimă pentru cei asigurați după 1.01.1993, este de 495,74 euro/lună. Pensia maximă – 2.373,57 euro/lună înainte de 1.01.1993 – 2.773,40 euro/lună asigurați după 1.01.1993 Formula de calcul a pensiei este diferită în funcție de data de referință. De asemenea perioadele de cotizare necesare pensionării diferă în funcție de data de referință 1.01.1993. Pensia de invaliditate – nivelul minim admis de incapacitate de muncă pentru a beneficia de pensie este de 50%. Acest nivel este stabilit de către Centrul de Certificare a Incapacității de Muncă (KEPA). Indemnizația de invaliditate se calculează în funcție de salariu, zilele de asigurare și gradul de invaliditate. Pentru a beneficia de indemnizația (pensia) de invaliditate este necesar să fie îndeplinite condiții de cotizare, respectiv minim 1500 de zile, dintre care 600 în ultimii 5 ani anteriori pierderii capacității de muncă. În cazul accidentului de muncă este admisă și o singură zi de cotizare. În cazul în care accidentul s-a produs în afara locului de muncă, dar în perioada de timp destinată deplasării, sunt necesare 750 zile cotizare, dintre care 300 în ultimii 5 ani. Pensia de urmaș Cand o persoană asigurată la EFKA sau pensionar moare, următorii membri de familie sunt indreptăţiţi la pensia de urmaş: - copiii cu condiţia să nu fie căsătoriţi, să aibă mai puțin de 18 ani, sau 24 ani studenţii, să nu lucreze, sau să nu primească o pensie; - orfanii de ambii părinţi, sau orfanul întreţinut de părintele decedat, dacă acesta din urmă a fost părăsit de celălalt părinte. - copiii care sunt incapabili de muncă şi a căror incapacitate s-a instalat inainte de 18 ani, au dreptul la pensie de urmaş atât timp cât durează incapacitatea lor, indiferent de plafonul de varstă. - nepoţii şi copiii vitregi care sunt orfani de părinţii lor şi erau în întreţinerea decedatului; - părinţii (naturali şi adoptivi) dacă erau în întreţinerea decedatului. 6. Care sunt prevederile privind formularele electronice? Pentru obţinerea în Grecia a anumitor drepturi se aplică principiul exportului de prestaţii, conform căruia lucrătorul poate beneficia în Grecia de anumite prestaţii la care are dreptul în 27 România, ceea ce face necesară corespondenţa între instituţiile omologe din cele două state, pentru recunoaşterea şi stabilirea acestora. În acest caz este nevoie de formularele europene, prin intermediul cărora instituţia din Grecia va obţine toate informaţiile necesare pentru a determina şi atesta drepturile la prestaţii sociale. Lucrătorul trebuie să solicite instituţiilor competente române să îi furnizeze formularele potrivite, înainte de a pleca în Grecia. Dacă lucrătorul nu a cerut formularele potrivite înainte de a pleca, dreptul la prestaţii poate fi solicitat şi direct din Grecia, fie de către lucrător, fie de o persoană împuternicită, iar instituţia competentă din Grecia are posibilitatea să comunice direct cu instituţia competentă din România pentru a obţine informaţiile de care are nevoie, furnizate prin formulare. În aplicarea prevederilor noilor regulamente europene există următoarele tipuri de formulare europene: - documente portabile, care circulă în relaţia institutie – client – institutie. - SED-uri/documente electronice structurate, care circulă de la instituţie la instituţie. Acestea vor fi utilizate în cadrul schimbului electronic de date între instituţiile competente din două sau mai multe state member. Circulă pe suport de hâtie până dacă schimbul electronic nu este funcţional la nivelul instituţiilor implicate. Documente portabile Semnificaţia documentului portabil A1: Documentul portabil A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestaţii familiale) din statul de trimitere (statul de care aparţine instituţia care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislaţiei locului de desfăşurare a activităţii. Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă. U1 – certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj (înlocuieste E 301 în circuitul instituţie-client-instituţie) U2 – certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie) U3 – menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie) SED-uri Au fost elaborate pe baza identificării fluxurilor de informaţii care se realizează între instituţiile competente în aplicarea prevederilor noilor regulamente. Fiecarui flux identificat îi corespunde un document prin care se solicită informaţia şi un document prin care se transmite informaţia solicitată. *** Cele mai importante formulare E (până la înlocuirea lor) sunt: - seria E 100 - pentru detaşări în străinătate şi drepturi la prestaţii de sănătate şi de maternitate; sunt eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în funcţie de situaţie; - seria E 200 - pentru calculul şi plata pensiilor; sunt eliberate de Casele Judeţene de Pensii respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti (CJP/CPMB) după caz; - seria E 300 - pentru dreptul la prestaţii de şomaj; sunt eliberate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) respectiv a Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, după caz. - seria E 400 - pentru diverse prestaţii familiale; sunt eliberate, în funcţie de conţinut, de Agenţiile Judeţene/Municipală pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, de Serviciile de evidenţă a persoanelor din cadrul primăriilor, de unităţile şcolare unde învaţă copiii lucrătorului, de Direcţia Judeţeană/Muncicipală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 7. Care sunt dispoziţiile privind card-ul european de sănătate? Cardul de sănătate emis în ţările membre ale EU dă dreptul la servicii medicale care sunt absolut necesare din punct de vedere medical, luând în considerare natura serviciului şi durata şederii. 29 Perioada de valabilitate a acestuia este de 6 luni de la emitere. Cardul nu acoperă îngrijirile medicale primite în regim privat şi nici costurile îngrijirilor medicale planificate în alte ţări din UE, care fac obiectul altor reguli. Cardul nu acoperă procedura de repatriere. Pentru a beneficia de transport gratuit în caz de boală sau accident pe durata călătoriei în altă ţară din UE, încheiaţi o poliţă de asigurare separată. ***De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii? Solicitanţii de locuri de muncă pot obţine informaţii de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă (O.A.E.D). Coordonatele de contact: Tel: 0030.210.998.9000 Fax: 0030.210.998.9500 Email: [email protected] Adresă Sediu Central: Str. Ethnikis Antistaseos nr 8, Alimos, cod 17456 Atena. Sper ca v-am fost de folos! Daca aveti informatii suplimentare sau ceva ce ar trebuii schimbat la articol lasati un replay la articol! Multumesc!
 23. 1 point
  Frumos articolul aranjat,va multumim foarte mult pentru informatii!
 24. 1 point
  Tutoriale cum sa folositi forumul! A. Cum ne logam/inregistram pe forum,optiunea de cautare si cum sa ascundeti anumite sectiuni care nu vreti sa le vedeti! 1. Este zona unde dati sa va logati cu contul si parola,daca deja aveti cont pe forum (Existing user? Sign in) 2. Este zona unde va creeati cont pe forum (Sign Up) 3. Casuta de cautare pe forum (Search...) 4. In dreptul fiecare-i sectiuni din forum exista o sagetuta pe care daca apasati puteti face sa ascundeti aceea sectiune sau sa faceti sa apara iar sectiunea respectiva! Aceasta este pentru a ajuta anumite persoane care sunt interesate doar de o anumita zona din forum si nu vrea sa vada toate sectiunile! B. Sectiunile forumului 1. Sectiunea General (sectiunea unde se v-a discuta general despre forum,regulamentul general al forumului,zona de prezentare + zona unde se vor face cereri pentru sectiuni in forum sau idei de imbunatatire a forumului si multe altele in viitor) 2. Sectiunea dedicata Comunitatii Romanilor din Anglia (UK) si apoi cum urmeaza celelalte sectiuni ale Romanilor din Danemarca (DK) s.a.m.d. C. Optiunile forumului (Follow posts,replay posts,quote,reactii la postari,report posts,social share) 1. Butonul de Follow daca dati pe el o sa primiti notificari cand se raspunde la aceea postare la care ati dat follow! 2. Aici sunt doua butoane (Butonul de Report post si Social Share ,daca gasiti o postare care vi se pare suspecta sau vulgara ori incalca cumva regulamentul dati pe acel buton de report post si imediat o sa fie anuntat un Moderator/Admin si o sa verifice aceea postare,iar pe butonul de Social daca dati va vor aparea butoanele sa dati share la aceea postare pe una din retelele de socializare disponibile acolo! 3. Butonul de Reactii la postari,dati pe el si va apar optiunile de reactii disponibile! 4. Dati click pe Replay to this topic... pentru a raspunde la acel topic! 5. Quote este butonul pentru a cita pe cineva si +-ul este pentru a cita mai multe persoane si sa le raspundeti la fiecare in parte! D. Setarile profilului 1. In partea dreapta sus,dati click pe numele d-voastra si o sa va apara optiunile ca in poza (Content,Profil,Mya attachments,Settings,Account Settings s.a.m.d.) 2. Dati click pe iconita incercuita cu rosu si va aparea optiunea sa uploadati poza de profil! 1. Primele 2 optiuni de sus sunt pentru: a. Editare profil (Sa va adaugati ziua de nastere si o descriere,poate pe viitor mai multe optiuni) b. Dati click pe Cover Photo pentru a adauga poza de cover! 2. See my activity,dati click pe ea si va arata toata activitatea d-voastra pe forum,toate postarile si toate replay-urile! 3. In partea stanga aveti 3 tab-uri: Primu: Vedeti reputatia d-voastra pe forum,acolo se aduna toate reactiile utilizatorilor care vi le lasa la postari! Al 2 lea: in caz ca ati incalcat anumite reguli ale forumului,moderatorii/admini va vor sactiona cu warning points daca ati incalcat reguli minore iar acolo puteti sa dati click pe ele sa vedeti de ce le-ati primit! Al 3 lea: Vedeti persoanele ce va urmaresc profilul si postarile d-voastra! Deocamdata acesta este tutorialul cum sa folositi forumul comunitatii romanilor de pretutindeni! Daca aveti intrebari,nelamuriri sau nu va descurcati undeva pe forum lasati un replay la aceasta postare!
 25. 1 point
  Înregistrarea pe acest forum trebuie făcută cu grijă, având în vedere faptul că modificarea conturilor la cerere nu este posibilă. Un principiu ce trebuie respectat întotdeauna de către userii forumului este cel al bunului simţ şi al respectului faţă de ceilalţi membri ai acestei comunităţi. REGULAMENT: Înainte de a deschide un topic (subiect) nou, utilizaţi funţia Search pentru a vedea dacă problema voastră a mai fost discutată înainte. Încercaţi să postaţi în categoriile potrivite problemei voastre. Este interzisă folosirea cuvintelor sau a imaginilor jignitoare/rasiale/pornografice în posturi, avatare, semnături, pe profilul vostru sau în orice altă parte. Semnatura nu trebuie sa depaseasca mai mult de (aprox 350px). Discuţiile legate de piraterie sunt interzise. Nu postaţi CD-Key-uri, crack-uri, site-uri legate de warez sau orice alt lucru ce implică pirateria. Titlul unui topic trebuie să fie clar şi să reflecte conţinutul postului. De asemenea, trebuie sa fiţi cât mai expliciţi posibil pentru a evita eventualele nelămuriri. Acesta nu trebuie sa fie de genul Help, Ajutor, Uitati-va aici. Toate mesajele trimise prin funcţia PM (private message) sunt înregistrate. În cazul în care un membru reclamă un PM primit, un administrator va verifica log-urile. Orice membru găsit ca abuzeaza verbal sau să ameninţe alţi membri, va fi suspendat. Pe status update-uri este interzisă folosirea cuvintelor, a imaginilor sau clipurilor jignitoare/rasiale/pornografice. TERMENI DE UTILIZARE RomaniaUnita.Com nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul postat pe acest forum. Mesajele sunt periodic verificate de către staff. Daca găsiţi un post în care se încalcă regulamentul, atunci va rugăm să trimiteţi un PM unui moderator sau să utilizaţi funcţia REPORT. Sunteţi de acord, prin utilizarea acestui serviciu că nu veţi folosi acest forum pentru a posta orice material care este cu bună ştiinţă fals şi/sau defaimator, inexact, abuziv, vulgar, rasist, de hărţuire, obscen, profan, cu orientare sexuală, ameninţătoare, de invadare a intimităţii unei persoane, sau interzise de lege. Sunteţi de acord să nu postaţi niciun material protejat de copyright (drepturi de autor), excepţia făcând cazul în care dreptul de autor este deţinut de către voi sau de către comunitatea RomaniaUnita.Com Sancţiunile date de moderatori variază în funcţie de regulile încălcate. Membrii care încalcă aceste reguli pot primi un avertisment prin warn up, sau pedepse mai dure începând cu oprirea dreptului de a mai posta o anumita perioadă, suspendarea contului temporar sau definitiv, sau chiar banarea pe IP şi interzicerea totală a accesului pe acest forum. Sancţiunile sunt hotărâte de moderatorii acestui forum în funcţie de gravitatea faptei şi de antecedentele fiecărui membru. Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul fără o înştiinţare prealabilă. Aveţi obligaţia de a-l citi periodic pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.


×