Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06.12.2018 in Posts

  1. 1 point
    4. Posibilităţi de îngrijire a copilului Pentru copii este important să viziteze cât mai devreme posibil o instituţie de zi pentru copii, pentru ca dezvoltarea lor şi cunoştinţele lor de limbă să progreseze cât mai mult. În instituţii părinţii sunt consiliaţi şi referitor la modul în care îşi pot creşte copiii şi să-şi sprijine familia. Copiii care au îndeplinit vârsta de un an au dreptul legal la un loc într-un centru de îngrijire. În Germania există multe posibilităţi de îngrijire a copiilor, în special: în vârstă de până la trei ani: • grupe de copii mici care merg în patru labe • femei/bărbaţi care îngrijesc copii peste zi • cercuri de joacă O leagăne de copii • grădiniţe pentru copii cu vârste diferite începând de la trei ani până la începerea şcolii: • grădiniţe • alte instituţii pregătitoare pentru şcoală, cămine de zi pentru copii • femei/bărbaţi care îngrijesc copii peste zi începând cu vârsta şcolară: • şcoli care ţin ziua întreagă • cămine de copii • asistenţă le teme


×